Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΩΡΑ ΡΙΧΝΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ !

Οι έφοροι, εν τούτοις, οι οποίοι τον κατεδίωκαν, αφού δεν τον επρόλαβαν αμέσως τότε, πριν εισέλθη εις τον ιερόν χώρον, αφήρεσαν ακολούθως την στέγην του οικήματος, και επωφεληθέντες την στιγμήν που ευρίσκετο εντός αυτού, τον απέκλεισαν, αποφράξαντες τας θύρας με τοίχον, και στήσαντες εμπρός εις το οίκημα φρουράν, επεδίωξαν να τον αναγκάσουν διά της πείνης να παραδοθή. Αλλ' ενώ έμελλεν από στιγμής εις στιγμήν να εκπνεύση, αντελήφθησαν την κατάστασιν του και τον έβγαλαν από τον ιερόν περίβολον, ενώ εισέτι ανέπνεεν. Αλλά μόλις τον έβγαλαν, απέθανεν αμέσως. Και κατ' αρχάς μεν εσχεδίασαν να τον ρίψουν εις τον Καιάδαν, όπου ρίπτουν τους κακούργους. Έπειτα όμως μετέβαλαν γνώμην και τον έθαψαν εκεί πλησίον.
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ ,Α,134 (ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου