Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

ΠΕΡΙ ΑΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

«πρέπει να διώχνουμε με κάθε μέσον και να περικόπτουμε με πυρ και σίδηρο και με παντός είδους τρόπους από το μεν σώμα την νόσο από την δε ψυχή το την αμάθεια, την πολυτέλεια από την κοιλιά, την στάση από την πόλη, τη διχόνοια από τον οίκο και γενικά την αμετρία από όλα»
«φυγαδευτέον πάσῃ μηχανῇ καὶ περικοπτέον πυρὶ καὶ σιδήρῳ καὶ μηχαναῖς παντοίαις ἀπὸ μὲν σώματος νόσον, ἀπὸ δὲ ψυχῆς ἀμαθίαν, κοιλίας δὲ πολυτέλειαν, πόλεως δὲ στάσιν, οἴκου δὲ διχοφροσύνην, ὁμοῦ δὲ πάντων ἀμετρίαν»
—Πυθαγόρας—
Κεφάλας Δ. Ευστάθιος (Αμφικτύων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου