Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΥΤΕ ΑΥΤΗ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΣΕΙΣ, ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΣΘΕ ΑΛΛΟΙ [...]
Τ Κακν πο Σς κατατρώγει εναι βαθύτερον π ,τι δύναται ν φαντασθ, Τωριν μαθς Φαντασία.
δ Ζ, ναπνέει, Πάλλεται, δέα ΕΛΕΥΘΕΡΑ, Γενναία, ποφασιστική.
Μ Σς ξαφνίζει χαμηλότης τς Γλώσσης. Κανένα γλωσσικν κατέβασμα, δν θ κατώρθωνε ν ζωγραφίσ, τν ποταπότητα τν λλαδικν Πραγμάτων.
στορία το Αἰῶνος ατο γράφη π τν Χαντζάραν τν Κλεφτν κα π τ τακονι τν Βουλευτν. Κα μ ΨΕΥΔΗ δν δημιουργονται ΕΘΝΗ.
Μάθετε ν ποφέρετε τν λήθειαν.
Μεγάλοι κα Μικροί, θέλετε ν κούετε τν λήθειαν.
ρχίσατε ν λέγετε, ν μολογετε λόκληρον τν λήθειαν.
νθρωποι τν διαφόρων Κλάδων, νθρωποι τν Στρατν κα τν Στόλων, μολογήσετε κα βροντοφωνήσετε τν Φρικαλεοτάτην λήθειαν.
ρχ τς Συναισθήσεώς Σας θ εναι : ΓΥΜΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.
Πεθαίνετε, διότι σκοτώσατε τό: ΠΝΕΥΜΑ.
νόσω δν ναστηθ κα ναστηλωθ τ ΠΝΕΥΜΑ, δύνατον ν ρχίσ πάρχουσα: ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΛΛΑΣ.
σκοτώσατε τν λληνικν ΝΕΟΤΗΤΑ.
Κα θνος χωρς ΝΕΟΛΑΙΑΝ εναι νοιξις χωρς ΑΝΘΗ.
Κάτω λλς τν: ΨΗΦΩΝ, τν ΜΙΣΘΩΝ, τν ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΩΝ κα τν ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.
Πτωματομανες, ξεκολλήσετε π τ Πτώματα. Παύσετε τν Πτωματοφαγίαν. Δι ν πάρξ Ἀὴρ ναπνεύσιμος πρς Ζωήν: ΘΑΨΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ.
Ξυπνήσετε, γερθτε.
Κα παναστατήσετε κατ το αυτο Σας.
Κα ναβαπτισθετε ες τ Θεον Φς τς Γς Σας κα ες τ Παραδείσεια λληνικ Νερά. Θ ξέλθετε: ΖΩΝΤΑΝΟΙ.
Κα θ ξέλθετε: ΕΛΛΗΝΕΣ.
(Περικλής Γιαννόπουλος"Νέον Πνεύμα", 1906)

2 σχόλια:

Σείριος είπε...

ΟΧΙ! ΟΧΙ! ΟΧΙ! Οὔτε ἡ Ἑλλὰς εἶναι Αὐτή, οὔτε Σεῖς εἶσθε Αὐτοί.

Εἶναι ἐντελῶς ἀδύνατον νὰ εἶναι Αὐτή.

Ὁ κοινὸς Νοῦς, ἡ Λογική, ἀδυνατοῦν νὰ τὸ δεχθοῦν, οὔτε δι᾿ ἕνα δευτερόλεπτον, ὡς πιθανόν.

Ἀλλ᾿ ὁ παράφρων ἐγωϊσμός, ἡ μονομανία τοῦ ἄρχειν, ἡ γελοία φιλοδοξία τοῦ κοκορεύεσθαι, οἰστρηλατούμενα ἀπὸ τὸ φραγκικὸν παληόκρασσον, μὲ τὸ δυνατότατον οἰνόπνευμα, ποὺ πίνετε σὰν ἠλίθιοι, Σᾶς ἐξετίναξε τὰ μυαλὰ καὶ καταμεθυσμένοι ἐδημιουργήσατε τὸν τερατώδη καὶ χαώδη Κόσμον τοῦ ὁποίου ἡ Θέα Σᾶς ἀπετρέλλανε, περιτυλίξαντας τὰ πάντα καὶ περιτυλιχθέντας, εἰς ἕνα λαβυρινθῶδες Χάος καὶ Σκότος, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ὁ μεθυσμένος καὶ ἀποχαυνωμένος Ἐγκέφαλος, ὁραματίζεται καὶ φαντάζεται καὶ ἐνεργεῖ ὡς ἐν ὀνείρῳ, ἄνευ καμμιᾶς λογικῆς καὶ κανενὸς εἱρμοῦ, καὶ καμμιᾶς Ἠθικῆς καὶ καμμιᾶς Συναισθήσεως.

Ἕναν ὁλόκληρον Αἰῶνα καταβεβηλώνετε ἀποτρόπαια τοὺς Πρώτους Ναοὺς τῆς Φυλῆς.

Καὶ οἱ Ὡραῖοι θεοὶ ἐκδικούμενοι Σᾶς μεταμόρφωσαν εἰς ΧΟΙΡΟΥΣ.

Καὶ πάντες καὶ πανταχόθεν, ζητεῖτε μίαν διέξοδον, μίαν ἀπολύτρωσιν ἀπὸ τὸ Σκότος, ἀπὸ τὸ Χάος καὶ ἀπὸ τὸν Ἑαυτόν Σας.

Καὶ διέξοδος δὲν παρουσιάζεται καμμία καὶ εἶναι τόση μεγάλη καὶ τελειωτικὴ ἡ Πνευματικὴ Ἠλιθίασις, ὥστε μόνα φωτεινὰ σημεῖα καὶ παρουσιαζόμεναι ἐλπίδες εἰς τὸν ἀπελπισμὸν νὰ εἶναι, τὰ προαιώνια παιδιάτικα κωμικεύματα καὶ αὐτοπεριπαίγματα τῶν ἐπικλήσεων πρὸς τὸν Μακάριον Βασιλέα τοῦ ἐξαισίου αὐτοῦ Βασιλιδίου, αἱ Ἐθνοσυνελεύσεις καὶ οἱ Σύλλογοι μὲ τὰ νερουλιασμένα μυαλὰ ἀπὸ τὰ γεροντάματα, διὰ νὰ διορθώσουν τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἀέναον ὑψηλὴν καὶ ἀσυνάρτητον ΛΟΓΟΔΙΑΡΡΟΙΑΝ.

Ἄλλη διέξοδος δὲν ὑπάρχει καμμία, διὰ τῶν ὁδῶν αὐτῶν καὶ μὴ χάνεσθε.
Διέξοδος ὑπάρχει μία μόνη καὶ μοναδική.
Ἡ ἐδῶ ὑποδεικνυομένη.

Καὶ αὐτὴ εἶναι πολὺ ὀλίγον ΝΟΗΤΗ καὶ διόλου ΑΡΕΣΤΗ.

Καὶ ἡ διέξοδος αὐτὴ ἡ μία καὶ Μοναδικὴ εἶναι:
ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ.

Περικλής Γιαννόπουλος 1906

Ανώνυμος είπε...

Σοφότατο και τόσο επίκαιρο !!!
Α.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου