Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Πώς τα μαγνητικά πεδία της Γης και η «ανθρώπινη αύρα» μεταφέρουν βιολογικές πληροφορίες που συνδέουν όλα τα ζωντανά συστήματα

Η επιστήμη έριξε πρόσφατα φως στο γεγονός ότι αυτό που συνηθίζαμε να αντιλαμβανόμαστε ως «ανθρώπινη» αύρα είναι πραγματικά αληθινό.

Όλα τα σώματά μας εκπέμπουν ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και αυτό το γεγονός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, πολύ πέρα ​​από αυτό που είναι κοινώς γνωστό όταν πρόκειται για την κατανόηση της βιολογίας μας και της διασύνδεσης που μοιραζόμαστε με όλη τη ζωή.

Για παράδειγμα, γνωρίζατε ότι η καρδιά εκπέμπει το μεγαλύτερο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο από όλα τα κύρια όργανα του σώματος;

Αυτά τα πεδία και οι πληροφορίες που κωδικοποιούνται σε αυτά μπορούν να αλλάξουν με βάση το πώς νιώθουμε, το τι σκεφτόμαστε και τα διαφορετικά συναισθήματα που αναλαμβάνουμε. Η καρδιά στέλνει ακόμη και σήματα στον εγκέφαλο μέσω ενός συστήματος νευρώνων που έχουν τόσο βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη μνήμη, και αυτά τα σήματα μπορούν να επηρεάσουν τις συναισθηματικές μας εμπειρίες. Η καρδιά στέλνει περισσότερες πληροφορίες στον εγκέφαλο από ό,τι ο εγκέφαλος στην καρδιά. Αυτό σας δείχνει πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι το να ακολουθείτε την καρδιά σας.

Οι συναισθηματικές πληροφορίες που διαμορφώνονται και κωδικοποιούνται σε αυτά τα πεδία αλλάζουν τη φύση τους και αυτά τα πεδία μπορούν να επηρεάσουν τους γύρω μας.

Όπως μας λέει ο Rollin McCraty (κάτω βίντεο), Ph.D και διευθυντής έρευνας στο The HeartMath Institute, «Είμαστε θεμελιωδώς και βαθιά συνδεδεμένοι μεταξύ μας και με τον ίδιο τον πλανήτη».

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι καθώς ασκούμε τη συνοχή της καρδιάς και εκπέμπουμε αγάπη και συμπόνια, η καρδιά μας παράγει ένα συνεκτικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο τοπικό περιβάλλον πεδίου που διευκολύνει την κοινωνική συνοχή, είτε στο σπίτι, στο χώρο εργασίας, στην τάξη ή στο τραπέζι.

Καθώς περισσότερα άτομα εκπέμπουν συνοχή της καρδιάς, δημιουργείται ένα ενεργειακό πεδίο που διευκολύνει τους άλλους να συνδεθούν με την καρδιά τους.

Έτσι, θεωρητικά είναι πιθανό ότι αρκετοί άνθρωποι που χτίζουν ατομική και κοινωνική συνοχή θα μπορούσαν πράγματι να συμβάλουν σε μια εκτυλισσόμενη παγκόσμια συνοχή.

Ζούμε συναρπαστικές στιγμές όσον αφορά την επιστήμη, και παρόλο που δεν δίνεται έμφαση και δεν μελετάται στο mainstream όσο θα θέλαμε, η επιστήμη αναγνωρίζει ότι είμαστε όλοι μέρος ενός γιγαντιαίου ιστού συνδέσεων που, όχι μόνο περιλαμβάνει τη ζωή αυτού του πλανήτη, αλλά ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα και ότι βρίσκεται πέρα ​​από αυτό.

Λοιπόν, τι ακριβώς είναι η συνοχή της καρδιάς;

Είναι, "μια ευθυγράμμιση εντός και μεταξύ συστημάτων - κβαντικών σωματιδίων, οργανισμών, ανθρωπίνων όντων, κοινωνικών ομάδων, πλανητών ή γαλαξιών.
Αυτή η αρμονική τάξη υποδηλώνει ένα συνεκτικό σύστημα του οποίου η βέλτιστη λειτουργία σχετίζεται άμεσα με την ευκολία και τη ροή στις διαδικασίες του.

Βασικά, τα συναισθήματα αγάπης, ευγνωμοσύνης, εκτίμησης και άλλα «θετικά» συναισθήματα όχι μόνο έχουν επίδραση στο νευρικό μας σύστημα, αλλά έχουν αντίκτυπο και στους γύρω μας, πολύ πέρα ​​από αυτό που πιστεύαμε προηγουμένως.

Ένα άλλο σημείο που δείχνει τη σημασία της συνοχής είναι το γεγονός ότι αρκετοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν πραγματοποιήσει συγχρονισμένους διαλογισμούς, προσευχές, πειράματα προθέσεων και πολλά άλλα. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι συλλογικοί διαλογισμοί, η προσευχή ή η εστιασμένη πρόθεση που κατευθύνονται προς ένα συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα μπορούν να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η ενέργεια κάθε ατόμου επηρεάζει το περιβάλλον του συλλογικού πεδίου. 

Τα συναισθήματα και οι προθέσεις κάθε ατόμου δημιουργούν μια ενέργεια που επηρεάζει το πεδίο. Ένα πρώτο βήμα για τη διάχυση του κοινωνικού άγχους στο παγκόσμιο πεδίο είναι να αναλάβει ο καθένας από εμάς προσωπική ευθύνη για τις δικές του ενέργειες.

Μπορούμε να το κάνουμε αυτό αυξάνοντας την προσωπική μας συνοχή και αυξάνοντας τον ρυθμό δόνησης μας, κάτι που μας βοηθά να έχουμε μεγαλύτερη συνείδηση ​​των σκέψεων, των συναισθημάτων και των στάσεων που τροφοδοτούμε στο χώρο κάθε μέρα. Έχουμε μια επιλογή κάθε στιγμή, να λάβουμε υπόψη τη σημασία της σκόπιμης διαχείρισης των ενεργειών μας.

Αυτή είναι η ελεύθερη βούληση ή η τοπική ελευθερία που μπορεί να δημιουργήσει παγκόσμια συνοχή (Dr. Rozman). 

Τα μαγνητικά πεδία της Γης είναι βιολογικοί φορείς πληροφοριών που συνδέουν όλα τα ζωντανά συστήματα. Κάθε άτομο επηρεάζει αυτό το παγκόσμιο πεδίο πληροφοριών. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δημιουργούν συνεκτικές καταστάσεις αγάπης, εκτίμησης, φροντίδας και συμπόνιας μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο συνεκτικό περιβάλλον πεδίου που ωφελεί τους άλλους και βοηθά στην αντιστάθμιση της τρέχουσας πλανητικής διχόνοιας και ασυνέπειας.

Υπάρχει ένας βρόχος ανάδρασης μεταξύ των ανθρώπων και των ενεργειακών/μαγνητικών συστημάτων της Γης. Η Γη έχει πολλές πηγές μαγνητικών πεδίων που μας επηρεάζουν όλους.

Δύο από αυτά είναι το γεωμαγνητικό πεδίο που προέρχεται από τον πυρήνα της Γης και τα πεδία που υπάρχουν μεταξύ της Γης και της ιονόσφαιρας.
Αυτά τα πεδία περιβάλλουν ολόκληρο τον πλανήτη και λειτουργούν ως προστατευτικές ασπίδες.

Οι επιστήμονες του GCI πιστεύουν ότι επειδή οι συχνότητες των εγκεφαλικών κυμάτων και του καρδιακού ρυθμού επικαλύπτουν τον συντονισμό του γήινου πεδίου, δεν είμαστε απλώς δέκτες βιολογικά σχετικών πληροφοριών, αλλά και τροφοδοτούμε πληροφορίες στο παγκόσμιο πεδίο, δημιουργώντας έτσι έναν βρόχο ανάδρασης με τα μαγνητικά πεδία της Γης.

Η έρευνα δείχνει ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα και η συνείδηση ​​κωδικοποιούν πληροφορίες στο γεωμαγνητικό πεδίο και αυτές οι κωδικοποιημένες πληροφορίες διανέμονται παγκοσμίως.

Τα μαγνητικά πεδία της Γης λειτουργούν ως κύματα μεταφοράς για αυτές τις πληροφορίες που επηρεάζουν όλα τα ζωντανά συστήματα και τη συλλογική συνείδηση.

Αυτή η έρευνα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, έχει μεγάλες προεκτάσεις.

Θα προωθήσει περαιτέρω το γεγονός ότι οι στάσεις, τα συναισθήματα και οι προθέσεις μας έχουν πραγματικά μεγάλη σημασία, και ότι αυτοί οι παράγοντες στη σφαίρα της μη-υλικής επιστήμης μπορούν να επηρεάσουν όλη τη ζωή στη Γη.
Η συνεκτική, συνεργατική πρόθεση θα μπορούσε να επηρεάσει τα παγκόσμια γεγονότα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στη Γη.

Η άσκηση αγάπης, ευγνωμοσύνης, εκτίμησης και βελτίωσης του εαυτού μας ως άτομα είναι ένα από τα πολλά βήματα δράσης για την αλλαγή του πλανήτη μας προς το καλύτερο.

Την επόμενη φορά που θα είστε αναστατωμένοι, θυμωμένοι ή απογοητευμένοι, προσπαθήστε να παρατηρήσετε τον εαυτό σας και πώς αντιδράτε.

Πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε για να νιώσετε καλά. Θα μπορούσατε να εξασκηθείτε στο να είστε λιγότερο επικριτικοί και να εργαστείτε πάνω στις προθέσεις σας. Θα μπορούσατε να είστε πιο ευγνώμονες, θα μπορούσατε να βοηθήσετε τους άλλους και μπορείτε να συμπεριφέρεστε στους άλλους όπως θέλετε να σας φέρονται.

Εάν είστε σε ειρήνη με τον εαυτό σας και έχετε τον έλεγχο των συναισθημάτων σας, βοηθάτε τον πλανήτη και τους άλλους γύρω σας. Εάν έχετε αρνητικές προθέσεις, θα μπορούσατε να κάνετε ακριβώς το αντίθετο και αν είστε συνεχώς θυμωμένοι, βλάπτετε τους άλλους.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη, και τι είδους πληροφορίες κωδικοποιούν αυτές οι εμπειρίες σε άλλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και πώς αλληλεπιδρούν με αυτά της Γης.

Τα πράγματα όμως αλλάζουν. Υπάρχει σίγουρα μια αλλαγή στους ανθρώπους που επιθυμούν μια καλύτερη εμπειρία εδώ στον πλανήτη Γη.

Arjun Walia από την Ιστοσελίδα Collective-Evolution μέσω bibliotecapleyades

-------------------------------------------------

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΟΤΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ “ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ”

ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΟΤΙ ΤΟ DNA ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΑΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πώς θα ήταν ο κόσμος μας σήμερα αν αυτές οι πνευματικές αλήθειες διδάσκονταν στα σχολεία μας, αν υπήρχαν γραμμένες στα ιστορικά βιβλία και αν αναφέρονταν στα μέσα ενημέρωσης; Πώς μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα να εισαγάγει αυτά τα θέματα στις μελλοντικές γενιές; Πώς θα ήταν ο κόσμος μετά την επιτυχή αναγνώριση τους;

Είμαστε πνευματικά όντα σε ένα ανθρώπινο ταξίδι

Πριν κατέβουμε σε αυτό το φυσικό σώμα, σχεδιάσαμε το χρονικό σημείο που θα αρχίζαμε να αφυπνιζόμαστε και να κατανοούμε το ποιοι και τι είμαστε. 
Η γέννηση μας ήταν το τούνελ της λήθης και ξέραμε ότι η πρόκληση της ανάμνησης θα ήταν δύσκολη. 
Το μεγαλύτερο ρίσκο που πήραμε ήταν να μην θυμόμαστε τίποτα. Δεν αποσυνδεθήκαμε ποτέ όμως από την Πηγή φωτός μας, ανεξάρτητα από το πόσο απομακρυνθήκαμε για να φτάσουμε σε αυτό το μέρος του σύμπαντος αυτής της πυκνότητας. 
Η πρόκλησή μας είναι να ενισχύσουμε αυτή τη σύνδεση και να αναπτύξουμε τη στήλη φωτός μας στη μνήμη και την αναγνώριση του ποιοι πραγματικά είμαστε.

Οι ψυχές μας δεν πεθαίνουν ποτέ - απλώς αλλάζουμε την εστίασή μας

Σαν μια σπίθα φωτός από την Πηγή, είμαστε άπειρα συνδεδεμένοι με τη ροή της εμπειρίας. 
Όταν έρθει η ώρα να αποσυνδέσουμε το καλώδιο ζωής από το φυσικό μας σώμα, η σπίθα μας ανεβαίνει και εκτοξεύεται έξω από το ανθρώπινο φυσικό σώμα. 
Έχουμε μαζί μας την εμπειρία της ζωής μας, αλλά η εστίασή μας μετατοπίζεται σε ένα ελαφρώς διαφορετικό επίπεδο δόνησης. Εξακολουθούμε να υπάρχουμε ως το άτομο που ήμασταν σε ανθρώπινη μορφή, καθώς και τα πολλά άτομα που ήμασταν πριν. Κάθε ζωή συσσωρεύει εμπειρία και σοφία.

Όλα είναι ενέργεια που δονείται σε μια συγκεκριμένη συχνότητα

Όλα τα ζωντανά όντα στη γη έχουν συνείδηση, ακόμη και οι βράχοι και τα δέντρα. 
Τα πάντα και ο καθένας συνδέονται με ένα «δέντρο της ζωής» ή μια άπειρη πηγή ενέργειας. Μπορούμε να συνδεθούμε με τη συνείδηση ​​των δέντρων και των βράχων και μπορούμε να πραγματοποιήσουμε συνομιλίες μαζί τους συντονίζοντας την ιδιαίτερη συχνότητα δόνησης τους. 
Το σώμα μας αποτελείται κατά 90% από νερό και μπορεί να προγραμματιστεί και να διαμορφωθεί σε μια συγκεκριμένη συχνότητα δόνησης μέσω των σκέψεων, του ήχου, του χρώματος και της αγάπης. 
Όταν κατανοούμε τη δόνηση, μπορούμε να καταλάβουμε πώς οι εναλλακτικές και ολιστικές θεραπείες μπορούν να θεραπεύσουν οποιαδήποτε ασθένεια στο σώμα, αλλάζοντας τη δόνηση του νερού.

Οι σκέψεις μας δημιουργούν την πραγματικότητά μας

Όλες οι σκέψεις είναι ενέργεια που εκδηλώνεται σε αυτό που βλέπουμε ως πραγματικότητα.
Το να έχετε πάντα επίγνωση των σκέψεών σας είναι ένα από τα πρώτα βήματα στην ανάληψη ευθύνης για τη συν-δημιουργία της πραγματικότητάς σας. Είναι μια απλή ιδέα, αλλά χρειάζεται συνειδητοποίηση και δουλειά. 
Αν κάθε άτομο στη γη άλλαζε τις σκέψεις του για την ειρήνη και την ελευθερία δεν θα υπήρχε πόλεμος ή τυραννία. 
Όταν κάποιος εστιάζει σε αρνητικές σκέψεις δημιουργεί χαμηλότερη συχνότητα δόνησης και η εστίαση σε θετικές σκέψεις μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα δόνησης. 
Η πραγματικότητά μας είναι μια εκδήλωση αυτού που δημιουργούμε μέσα από μοτίβα σκέψης.

Είμαστε εθελοντικά εδώ

Ήμαστε εθελοντικά εδώ αυτή τη στιγμή, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της συνείδησης του Πλανήτη Γη καθώς φώναζε για βοήθεια. 
Ήρθαμε εδώ από άλλους γαλαξίες, σύμπαντα και κόσμους. Πολλοί έρχονταν εδώ όποτε υπήρχε η ευκαιρία να πετύχουν μια «χρυσή εποχή» μετά την «πτώση». 
Παρόλο που εκείνες οι φορές δεν είχαν απόλυτη επιτυχία, ήταν όλες μια προετοιμασία για αυτή τη φορά.
Οι περισσότεροι από εμάς ενσαρκωθήκαμε εδώ πολλές φορές στο παρελθόν, για να προετοιμαστούμε για αυτήν την τωρινή ζωή.
Υπάρχουν ψυχές που είναι εδώ για να είναι ηγέτες και υπάρχουν ψυχές εδώ που ήθελαν απλώς να είναι εδώ για να παρακολουθήσουν την αύξηση της δόνησης της ανθρώπινης φυλής σε συνεννόηση με τον πλανήτη, η οποία θα επηρεάσει το ηλιακό σύστημα, το σύμπαν, τον κόσμο, και πιό πέρα. 
Το σχολείο μας δεν σταματά ποτέ. Έπρεπε να πάρουμε πολλά «μαθήματα» για να προετοιμαστούμε για αυτήν την ενσάρκωση.

Δεν είμαστε ποτέ μόνοι

Δεν θα μπορούσαμε να υπάρχουμε εδώ χωρίς τη βοήθεια των πνευματικών οδηγών και των αγγέλων μας ή των όντων υψηλότερων δονήσεων φωτός που έκαναν συμφωνίες μαζί μας για να μας βοηθήσουν να κατευθυνθούμε στο μονοπάτι προς τον στόχο της ανάληψης. 
Υπάρχουν σε άλλο επίπεδο δόνησης ή διάσταση μεγαλύτερη από τη δική μας - επομένως οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε να τα δούμε. 
Είναι πάντα μαζί μας και περιμένουν υπομονετικά να τους ζητήσουμε βοήθεια, αφού ζούμε σε έναν πλανήτη ελεύθερης βούλησης. 
Διέπονται από τους νόμους μη παρέμβασης λόγω της ελεύθερης βούλησής μας, αλλά αν ζητήσουμε κάτι υψηλού επιπέδου κυρίως αγνό και με ανιδιοτέλεια, έχουν δημιουργικούς τρόπους να εκδηλώσουν αυτό που ζητάμε. 
Η περισσότερη καθοδήγηση έρχεται από μέσα μας - μέσω μιας διαδικασίας τηλεπάθειας όπως έρχεται μια ιδέα στη σκέψη. 
Τα μηνύματα μπορούν επίσης να προέρχονται και από άλλους ανθρώπους - αυτούς που μπορούν να εισέλθουν σε αυτό το επίπεδο δόνησης. 

Ο χρόνος είναι μια ψευδαίσθηση

Έχουμε παρελθόν και είμαστε ήδη στο μέλλον. 
Τα περισσότερα από τα ενεργειακά μας σωματίδια (οι ψυχές μας) υπάρχουν σε ένα μέρος «χωρίς χρόνο». Ο χρόνος δημιουργείται με σκοπό τον πειραματισμό και είναι μέρος του ελεγχόμενου πειράματος. 
Ο διαλογισμός  είναι το κλειδί για την επιστροφή στον τόπο του «χωρίς χρόνο» όπου βρίσκονται όλες οι απαντήσεις.

Η Ανάληψη είναι μια κατάσταση ύπαρξης, εστία συνείδησης σε υψηλότερη συχνότητα δόνησης. 

Είναι αυτό που δημιουργηθήκαμε να κάνουμε - να "βγούμε έξω και να βιώσουμε", και να επιστρέψουμε με τις εμπειρίες πίσω στην Πηγή ως συνδημιουργοί. 
Η κύριος σκοπός της ενσάρκωσης είναι η άνοδος, όπως ο Φοίνικας που ξαναγεννιέται από τις στάχτες, στην ευδαιμονία και το φως της αγάπης. Αυτό επιτυγχάνεται με το να είσαι η ίδια η αγάπη.

Η αγάπη είναι το μόνο που υπάρχει

Η εύρεση και η επανασύνδεση με την αγάπη είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε ως άνθρωποι. Η Πηγή είναι η άνευ όρων αγάπη, και είμαστε σπίθες από την Πηγή - που σημαίνει ότι είμαστε επίσης αγάπη. Επομένως εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτό που αναζητούμε. 
Το να αγαπάμε τον εαυτό μας άνευ όρων είναι το κλειδί για την επιστροφή στην Πηγή.

Η αλλαγή ξεκινά με κάθε άτομο που αναγνωρίζει αυτές τις αλήθειες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι να πείσουμε τους άλλους για τη δική μας αλήθεια, αλλά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να «είμαστε» η αλήθεια και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν.

Πώς θα γίνει αυτό; 
Να είσαι το παράδειγμα λέγοντας την αλήθεια και να βλέπεις τον κόσμο να αλλάζει μπροστά στα μάτια σου. 
Ως υπεύθυνοι για τον εαυτό μας, τις σκέψεις και τις πράξεις μας, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το μέλλον των παιδιών μας και το μέλλον της ανθρωπότητας ως πνευματικά όντα σε ένα ανθρώπινο ταξίδι. 

Έχουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην ιστορία της γης να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή ενός ανθρώπου που μπορούμε να είμαστε. 

Εναπόκειται απλώς σε εμάς για το ποιό θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας που υπάρχει στο διαστημόπλοιο που ονομάζουμε Γη.

της Μισέλ Γουόλινγκ από τον ιστότοπο  SoulAsk

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Η ΤΕΧΝΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ

Καλεσμένη του Κρατερού Κατσούλη και του Γιώργου Λεκάκη η Δρ. Εἰρήνη Μαυροπούλου, φιλόλογος καὶ συγγραφεύς τῆς μεθόδου διδασκαλίας "Διαλεχθῶμεν Ἐλληνικῶς". 

Oἱ ὑποκριταὶ ὑπὲρ πάσας τὰς Θεὰς τὴν Κύπριδα ἐσυκοφάντησαν...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, "Η ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΑ". 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α´ (1884)

Παρὰ τὸ ἄγαλμα τοῦ Ἀπόλλωνος ἵστατο τὸ τῆς Οὐρανίας Ἀφροδίτης, τῆς ἡδυπαθεστάτης καὶ ποθεινοτάτης τῶν θεαινῶν. Οἱ βόστρυχοι τῆς κόμης κῦμα χρυσοῦ ἀπέφθου, ἔστεφον τὴν ἀμβροσίαν κεφαλὴν καὶ τὸ ἀκτινοβόλον τῆς θεᾶς μέτωπον. Τὸ βλέμμα αὐτῆς, μελιχρὸν καὶ πλῆρες γοητείας, διένεμεν ἔρωτας καὶ ἡδονὰς γλυκείας εἰς τοὺς πιστοὺς αὐτῆς λατρευτάς.

Πάντες οἱ θεοὶ ἐγκατελείφθησαν, καὶ οὐχὶ αὐτὴ μόνη. Τοὐναντίον, αὕτη ἧττον τῶν ἄλλων ἐγκατελείφθη. Πάντες οἱ θεοὶ ἐσυκοφαντήθησαν, ἀλλ᾽ οὐχὶ ὅσον αὐτή. Πάντων τῶν αἰώνων οἱ ὑποκριταὶ καὶ οἱ ταρτοῦφοι, ὑπὲρ πάσας τὰς θεὰς τὴν Κύπριδα ἐσυκοφάντησαν. Δὲν ὑπῆρξε βωμολοχία καὶ ψεῦδος, ὅπερ νὰ μὴ ἐξετόξευσαν κατὰ τῆς ἁπλουστάτης ταύτης καὶ ἀθῳοτάτης θεότητος, ἥτις ἐπλάσθη κατὰ φύσιν, ὡς ἔπρεπε νὰ πλασθῇ, καὶ οὐδὲν ἔγκλημα εἶχε. Δὲν ὑπῆρξεν ἰλὺς καὶ βόρβορος, δι᾽ οὗ δὲν ἔχραναν τὸ πρόσωπον τῆς θεᾶς ταύτης οἱ ζοφεροὶ τοῦ μεσαίωνος τρωγλοδύται, δὲν ὑπῆρξε ράκος δι᾽ οὗ δὲν ἐζήτησαν νὰ καλύψωσι τὴν γυμνότητα τῆς περικαλλοῦς ταύτης μορφῆς οἱ σεμνότυφοι ἐκεῖνοι σχολαστικοί! Καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ μὲν ἔθυον εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὸν Διόνυσον καὶ εἰς τὴν ἀγέλην αὐτοῦ, ἐν τῷ φανερῷ δὲ ὕβριζον καὶ διέσυρον. 

Παρηγορήθητι, ἀτυχὴς θεά, μέχρις οὗ ἔλθῃ ἡμέρα καθ᾽ ἣν πάντες οἱ λατρευταί σου ἀναφανδὸν εἰς σὲ θὰ θύωσι, καὶ οὐδεὶς θὰ τολμᾷ πλέον νὰ σὲ συκοφαντήσῃ.

https://ermioni3.blogspot.com/2024/02/o.html

https://www.papadiamantis.net/

Μηνάς Καφάτος: «Γεννηθήκαμε από τα άστρα. Το σώμα μας είναι ένας μικρός πλανήτης»

Ο διακεκριμένος Έλληνας κοσμολόγος και καθηγητής Υπολογιστικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Chapman της Καλιφόρνιας σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη συνείδηση, τον χρόνο, τη σκοτεινή ύλη, τη δύναμη του νου και την ευδαιμονία.

Τι είναι η Γη μέσα στο σύμπαν; Όπως γνωρίζουμε, το 95% του σύμπαντος παραμένει άγνωστο.
Σκεφτείτε ότι ζείτε σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης και κατά τη διάρκεια της ζωής σας δεν έχετε μετακινηθεί σε άλλο μέρος στο νησί. Έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το άγνωστο που μας περιβάλλει. Νομίζουμε ότι αυτό που βλέπουμε τόσα χρόνια είναι ο κόσμος μας. Επίσης, κατοικούμε σ’ ένα ενσυνείδητο σύμπαν, ένα σύμπαν που αποκρίνεται στο πώς σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε.

Είμαστε αστρόσκονη; Από τι αποτελούνται το σύμπαν και ο άνθρωπος;

Χωρίς αμφιβολία. Ο άνθρωπος γεννήθηκε από τα άστρα. Στο σύμπαν υπάρχουν περίπου ένα τρισεκατομμύριο τρισεκατομμύρια άστρα. Και ένα μέσο ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 7.000 τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων άτομα. Το 67% αυτών των ατόμων είναι υδρογόνο, το 18% άνθρακας και το 3% άζωτο. Από τη Γη ως τον Ήλιο, τα πάντα έχουν δημιουργηθεί από αστρικά υλικά. Έτσι, το σώμα μας είναι ένας μικρός πλανήτης.

Γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε; Αυτή είναι η ζωή μας;
Ορισμένοι μάς λένε ότι είμαστε πεπερασμένα όντα. Νομίζω, όμως, ότι τελικά είμαστε άπειρα όντα. Ο νους μας δεν χάνεται. Είναι πέρα από τον χώρο και τον χρόνο. Υπάρχει μια πραγματικότητα που είναι πιο βαθιά. Ο χώρος και ο χρόνος είναι μια εμπειρία. Η εμπειρία νοείται ως η κινητήρια δύναμη του σύμπαντος, δηλαδή, σύμφωνα με την κβαντομηχανική, ζούμε στο συμμετοχικό σύμπαν και η επίγνωση είναι θεμελιώδης. Άρα, όταν πάψει να υπάρχει το φυσικό σώμα, παύει η εμπειρία του εγώ. Ωστόσο, όταν πεθαίνει το φυσικό σώμα, παραμένει η πραγματικότητα, δηλαδή η συνειδητότητα. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι δεν προέρχονται όλα από τον εγκέφαλο, υπάρχει και η ψυχή. 

Και η συνειδητότητα;
Η γνώση ότι υπάρχουμε. Ξέρω δηλαδή ότι είμαι συνειδητό όν. 

Σε μια ανταγωνιστική εποχή τι θα συμβουλεύατε έναν νέο σήμερα;
Να δίνει προσοχή στα μικρά πράγματα της ζωής μας. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια είναι εκείνα που μας διδάσκουν και μας εξελίσσουν. Το πρώτιστο είναι να προσπαθήσει να μάθει όσο γίνεται καλύτερα τον εαυτό του. Το να ζεις καλύτερα σημαίνει να ξέρεις τον εαυτό σου. Τέλος, να ακολουθήσει τα όνειρά του, γιατί εκεί βρίσκεται το πιο συναρπαστικό πεδίο των ιδεών. Από τα όνειρα προερχόμαστε. 

Ποια είναι η γνώμη σας για την ελληνική κοινωνία; 
Διακρινόμαστε από μια τάση αυτοκαταστροφής. Η σπουδαία ιστορία μας πολλές φορές έχει εξελιχθεί σε τροχοπέδη. Εφησυχάζουμε και επικαλούμαστε τα θαυμαστά επιτεύγματα του παρελθόντος χωρίς κριτική σκέψη και γόνιμο προβληματισμό για το σήμερα και το αύριο. Αγαπώ πολύ τον τόπο μου, αλλά δεν ξεχνώ ότι οι Αθηναίοι σκότωσαν τον Σωκράτη, εμείς φυλακίσαμε τον Κολοκοτρώνη και σκοτώσαμε τον Καποδίστρια. Στο εξωτερικό θριαμβεύουμε, στο εσωτερικό αλληλοεξοντωνόμαστε. 

Γιάννης Πανταζόπουλος Ολόκληρη η συνέντευξη στο https://www.lifo.gr/

-------------------------------------

Λοιπόν, ναι, είσαι αστερόσκονη...

Διονύσης Σιμόπουλος: Είμαστε Aστρόσκονη

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Ο εγκέφαλός σας έχει ένα μοναδικό σύνολο εγκεφαλικών κυμάτων.

Στη νευροεπιστήμη, υπάρχουν πέντε διακριτές συχνότητες εγκεφαλικών κυμάτων, δηλαδή:

Βήτα, Άλφα, Θήτα, Δέλτα και το λιγότερο γνωστό Γάμμα.

Η εκμάθηση του ελέγχου του νου στις βαθύτερες καταστάσεις της συνείδησης σας ανοίγει στον κόσμο του υποσυνείδητου νου σας όπου μπορείτε να δημιουργήσετε την πραγματικότητά σας κατά βούληση και με ακρίβεια.

Κάθε συχνότητα, μετρούμενη σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο (Hz), έχει το δικό της σύνολο χαρακτηριστικών που αντιπροσωπεύουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο εγκεφαλικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου μια μοναδική κατάσταση συνείδησης.

 1. Βήτα (14-40 Hz): Τα εγκεφαλικά κύματα Βήτα συνδέονται με την κανονική εγρήγορση και μια αυξημένη κατάσταση εγρήγορσης, λογικής και κριτικής λογικής. Καθώς προχωράτε στις καθημερινές σας δραστηριότητες, βρίσκεστε στο Βήτα.

  Αν και είναι σημαντικά για την αποτελεσματική λειτουργία στην καθημερινή ζωή, τα υψηλότερα επίπεδα Βήτα μεταφράζονται σε στρες, άγχος και ανησυχία. Καθώς η πλειονότητα των ενηλίκων λειτουργεί κυρίως σε Βήτα κατά τις ώρες της εγρήγορσης, δεν είναι περίεργο ότι το άγχος είναι το πιο κοινό πρόβλημα υγείας του σήμερα.

  Η φωνή του Βήτα είναι η μικρή γκρίνια και φλυαρία του εσωτερικού σας κριτικού, η οποία γίνεται πιο δυνατή και αδυσώπητη όσο ανεβαίνετε στο εύρος.

 2. Άλφα (7,5-14 Hz): Τα εγκεφαλικά κύματα Άλφα είναι παρόντα σε βαθιά χαλάρωση με τα μάτια συνήθως κλειστά και κατά την ονειροπόληση. Η χαλαρή αποστασιοποιημένη επίγνωση που επιτυγχάνεται κατά τον ελαφρύ διαλογισμό είναι χαρακτηριστικό των Άλφα και είναι η βέλτιστη για τον προγραμματισμό του μυαλού σας για επιτυχία.

  Το Άλφα αυξάνει τη φαντασία, την οπτικοποίηση, τη μνήμη, τη μάθηση και τη συγκέντρωση. Βρίσκεται στη βάση της συνειδητής σας επίγνωσης και είναι η πύλη προς το υποσυνείδητο μυαλό σας. Η διάσημη μέθοδος Silva του Jose Silva βασίζεται στη δύναμη του Άλφα.

  Η φωνή του Άλφα είναι η διαίσθησή σας, η οποία γίνεται πιο καθαρή και πιο βαθιά όσο πλησιάζετε στα 7,5 Hz.

 3. Θήτα (4-7,5 Hz): Τα εγκεφαλικά κύματα Θήτα είναι παρόντα κατά τον βαθύ διαλογισμό και τον ελαφρύ ύπνο, συμπεριλαμβανομένης της ονειρικής κατάστασης REM. Το Θήτα είναι το βασίλειο του υποσυνείδητου μυαλού σας.

  Είναι επίσης γνωστή ως η κατάσταση του λυκόφωτος, καθώς συνήθως βιώνεται μόνο στιγμιαία καθώς παρασύρεστε για ύπνο (από το Άλφα) και προκύπτετε από βαθύ ύπνο (από το Δέλτα). Μια αίσθηση βαθιάς πνευματικής σύνδεσης και ενότητας με το Σύμπαν μπορεί να βιωθεί στο Θήτα.

  Ζωντανές απεικονίσεις, μεγάλη έμπνευση, βαθιά δημιουργικότητα, εξαιρετική διορατικότητα, καθώς και τα πιο βαθιά προγράμματα του μυαλού σας είναι όλα στο Θήτα.

  Το περίγραμμα Άλφα - Θήτα, από 7 έως 8 Hz, είναι το βέλτιστο εύρος για οπτικοποίηση, προγραμματισμό του μυαλού και χρήση της δημιουργικής δύναμης του μυαλού σας. Είναι η ψυχική κατάσταση στην οποία δημιουργείτε συνειδητά την πραγματικότητά σας. Σε αυτή τη συχνότητα ελέγχου του νου, έχετε συνείδηση ​​του περιβάλλοντός σας, αλλά το σώμα σας βρίσκεται σε βαθιά χαλάρωση. Για να μάθετε πώς να έχετε πρόσβαση σε αυτό το επίπεδο του μυαλού κατά βούληση, πρέπει πρώτα να μάθετε πώς να χαλαρώνετε.

  Η φωνή του Θήτα είναι σιωπή.

 4. Δέλτα (0,5-4Hz): Η συχνότητα Δέλτα είναι η πιο αργή και υπάρχει σε βαθύ ύπνο χωρίς όνειρα και σε πολύ βαθύ, υπερβατικό διαλογισμό όπου η επίγνωση είναι εντελώς αποκομμένη.

  Το Δέλτα είναι το βασίλειο του ασυνείδητου μυαλού σας. Είναι η πύλη προς τον Συμπαντικό Νου και το συλλογικό ασυνείδητο, όπου οι πληροφορίες που λαμβάνονται δεν είναι διαφορετικά διαθέσιμες στο συνειδητό επίπεδο.

  Το Δέλτα συνδέεται με τη βαθιά επούλωση και την αναγέννηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία του βαθύ ύπνου στη διαδικασία επούλωσης.

 5. Γάμμα (πάνω από 40 Hz): Η πιο πρόσφατη περιοχή που ανακαλύφθηκε είναι το Γάμμα, το οποίο είναι το ταχύτερο σε συχνότητα πάνω από 40 Hz (ορισμένοι ερευνητές δεν διακρίνουν τα κύματα Βήτα από τα κύματα γάμμα ).

  Αν και λίγα είναι γνωστά για αυτήν την κατάσταση του μυαλού, η αρχική έρευνα δείχνει ότι τα κύματα Γάμμα συνδέονται με εκρήξεις διορατικότητας και υψηλού επιπέδου επεξεργασία πληροφοριών.

Με λίγα λόγια, υπάρχουν πέντε κύριες περιοχές εγκεφαλικών κυμάτων:

 • Το Βήτα (14-40Hz) υπάρχει στην κανονική εγρήγορση και το στρες.

 • Άλφα εγκεφαλικό κύμα (7,5-14Hz) σε βαθιά χαλάρωση.

 • Θήτα (4-7,5Hz) σε διαλογισμό και ελαφρύ ύπνο.

 • Το πιο αργό, Δέλτα (0,5-4Hz) σε βαθύ ύπνο χωρίς όνειρα και υπερβατικό διαλογισμό.

 • Το λιγότερο αναγνωρισμένο Γάμα είναι ταχύτερο (πάνω από 40 Hz) και σχετίζεται με ξαφνική διορατικότητα.

 • Το βέλτιστο επίπεδο για οπτικοποίηση είναι το σύνορο Άλφα-Θήτα στα 7-8Hz - είναι η πύλη στο υποσυνείδητό σας.


από Tania Kotsos SelfGrowth μέσω bibliotecapleyades Εικόνα από psychologianevroanadrasi

Οι Έρωτες του Διός

Με την Συγγραφέα Δήμητρα Λιάτσα 

Η Δήμητρα Λιάτσα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Έκανε φιλολογικές σπουδές. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Εργάστηκε επί σειρά ετών στην επιμέλεια βιβλίων. Μετέφρασε άνω των 30 τίτλων κυρίως από την Αγγλική γλώσσα. Έγραψε άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες, με αντικείμενο την Ελληνική Γραμματεία. Έδωσε σειρά ομιλιών προσκεκλημένη από το Ινστιτούτο Αριστοτέλης, με θέμα την Ελληνική Γραμματεία, την Ιστορία και την παιδεία. Από το 2009 ασχολείται με την συστηματική μελέτη του Ομήρου και από το 2014 με την ανάγνωση, τον σχολιασμό και την ανάρτηση στο διαδίκτυο ολόκληρης της Οδύσσειας. Από το 2017 έχει ξεκινήσει και την ανάγνωση, τον σχολιασμό και την ανάρτηση στο διαδίκτυο ολόκληρης της Ιλιάδος.

Η Δήμητρα Λιάτσα είναι συγγραφεύς των βιβλίων: «Τα ψέματα που λένε για την Ελλάδα» (2004) και «Η Ελληνική καταγωγή του Χριστιανικού μύθου» (2013), τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Δήλιος.

Ο Αλκαίος είναι συγγραφεύς δύο βιβλίων. Του βιβλίου "Ο Δρόμος του ηγέτη" (Εξαντληθέν) και του βιβλίου "Το μυστικό πεπρωμένο της Ελλάδος". Εκδόσεις Δήλιος.

Λόγοι και Ομιλίες της Δήμητρας Λιάτσα: ΕΔΩ

Ομήρου Ιλιάς: ΕΔΩ

Ομήρου Οδύσσεια: ΕΔΩ

Από «Φρυκτωρίες» και «Βισάλτη»: ΕΔΩ

Ομηρικός Κύκλος

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Η Ιταλία τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας – Το Τορίνο στα γαλανόλευκα

Το Τορίνο  είναι η μόνη Ευρωπαϊκή πόλη που ντύθηκε στα γαλανόλευκα, αφού η Mole Antonelliana φωταγωγήθηκε με τα χρώματα της Ελληνικής σημαίας, αποτυπώνοντας έτσι τη σημαντική συνεργασία ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, στην κορυφή του εμβληματικού αυτού μνημείου προβλήθηκε και το Ελληνικό γράμμα «π», συμβολίζοντας την προσφορά της Ελληνικής γλώσσας στην επιστήμη, τα μαθηματικά και την ανθρώπινη σκέψη.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου, το Γενικό Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδας στο Τορίνο, σε συνεργασία με την Ιταλο-Ελληνική Οργάνωση για την Εκπαίδευση «μicrokosmos» διοργάνωσε ένα τριήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «Από το α ώς το ω» από τις 8 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2024, με στόχο την προώθηση της Ελληνικής γλώσσας και του Ελληνικού πολιτισμού στο Τορίνο, αλλά και στην Ευρώπη.

Για πρώτη φορά, όλες οι εκδηλώσεις του τριημέρου καλύφθηκαν πλήρως από διερμηνεία στην Ελληνική και στην Ιταλική Νοηματική Γλώσσα.

Περισσότερα: https://tinealarissa.gr/

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η διαδικασία της κριτικής σκέψης περιλαμβάνει: να είσαι σε θέση να αναλύεις τις πληροφορίες με αντικειμενικό τρόπο και στη συνέχεια, να ασκείς μια λογική κρίση.

Θα αξιολογήσετε πηγές πληροφοριών, θα εξετάσετε γεγονότα, δεδομένα, ευρήματα έρευνας και τυχόν παρατηρήσιμα φαινόμενα.
Για να εφαρμόσετε κριτική σκέψη κάθε φορά που φαίνεται ότι κάποιος φωνάζει με ρητορική χάους που βασίζεται στον φόβο, λάβετε υπόψη να κάνετε τα εξής: 
Αναλύστε δεδομένα. Κάντε τη δική σας έρευνα. Αμφισβητήστε τα αποδεικτικά στοιχεία και βάλτε τα σε ένα «τεστ άγχους». Προσδιορίστε και αναγνωρίστε πιθανά μοτίβα. Βρείτε τις δικές σας ερμηνείες με βάση την έρευνά σας.

Όταν εξετάζουμε πραγματικά τα σκληρά γεγονότα, μπορούμε να δούμε ότι δεν υποστηρίζουν την ατζέντα του τρόμου που διαχέεται στη συλλογική συνείδηση.

Η διαίσθηση μπορεί μερικές φορές να φαίνεται σαν μια αιθέρια και αφηρημένη ικανότητα. Ωστόσο, μπορείτε να δείτε την διαίσθηση, ως πληροφορίες που παρέχονται από, την καρδιά σου και τον ανώτερο εαυτό σου.

Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς είναι 5000 φορές πιο ισχυρό από αυτό που εκπέμπεται από τον εγκέφαλο, συνήθως εκτείνεται γύρω στο ένα μέτρο έξω από το σώμα πανκατευθυντικά και έχει ηλεκτρική ώθηση που είναι 40-60 φορές μεγαλύτερη από αυτή του εγκεφάλου.

Επίσης στέλνει περισσότερες πληροφορίες στον εγκέφαλο από ό,τι ο εγκέφαλος στην καρδιά. Αυτό σας δείχνει πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι το να ακολουθείτε την καρδιά σας.

Ο «ανώτερος εαυτός» σας είναι η αληθινή εσωτερική σας ύπαρξη. Είναι η πολυδιάστατη πτυχή σας που υπερβαίνει τον χώρο και τον χρόνο, διατηρώντας διαρκώς επίγνωση πολύ περισσότερων από ό,τι οι απλές ανθρώπινες πτυχές μας μπορούν κανονικά να αντιληφθούν.

Η σύνδεση με τον ανώτερο εαυτό σας, τη σοφία και τη διευρυμένη επίγνωση που έχει μπορεί να γίνει αρχικά μέσω του διαλογισμού.

Αυτό θα μπορούσε να είναι τόσο απλό όσο η εξάσκηση της ενσυνείδητης επίγνωσης και, στη συνέχεια, όταν το μυαλό είναι απαλλαγμένο από περισπασμούς, μπορείτε να θέσετε μέσα σας όποια ερώτηση θέλετε προς απάντηση.
Θα λάβετε μια πιο αφιλτράριστη και άμεση απάντηση όσο περισσότερο ξεπερνάτε το εγωιστικό μυαλό. 

Αυτές οι πηγές διαίσθησης, όταν χρησιμοποιηθούν μαζί, θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μια πολύ ξεκάθαρη κατανόηση, εσωτερική κατανόηση, του εάν κάτι που σας λένε είναι αλήθεια ή ψέμα.

Γίνετε ένας λιγότερος άνθρωπος που μπορεί να χειραγωγηθεί. Αποφύγετε να επιτρέψετε στον εαυτό σας να χειραγωγηθεί από τις απειλές του χάους γιατί μόνο έτσι μπορούν αυτές οι δυνάμεις που ευδοκιμούν στο χάος να έχουν εξουσία πάνω σας.

από τον Paul Lenda  Shift μέσω https://www.bibliotecapleyades.net/

-------------------------------------------------

ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Ο ΑΛΛΟΣ ΜΑΣ ΕΑΥΤΟΣ, Ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥ  

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΟΤΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ “ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ”

«Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι "άλλοι άνθρωποι". Οι σκέψεις τους είναι απόψεις άλλων ανθρώπων, η ζωή τους είναι μίμηση άλλων ζωών» Όσκαρ Ουάιλντ.

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τροφοδοτούμε τη συχνότητά μας ανά πάσα στιγμή. Τι σημαίνει αυτό; Τα ενεργειακά μας συστήματα αλλάζουν και εξελίσσονται πάντα με τις πληροφορίες που τους δίνουμε.

Τροφοδοτούμε συνεχώς τα συναισθήματα το πνεύμα και το σώμα μας με ό,τι λέμε, σκεφτόμαστε, νιώθουμε, τρώμε, βλέπουμε και κάνουμε. Επεξεργαζόμαστε όλα αυτά τα δεδομένα μέσω του συστήματός μας, βιολογικά, συναισθηματικά, νοητικά ή πνευματικά. Το κάνουμε αυτό σε υποσυνείδητο επίπεδο, αν και μερικές φορές νιώθουμε ότι μπορούμε να έχουμε πλήρη επίγνωση όλων των εισροών. 

Το σύστημα DNA μας είναι πολύ περίπλοκο και σημαντικό για την εξέλιξή μας. Το DNA μας με επίκεντρο την κυτταρική μας δομή, αποτελείται κυρίως από νερό και ενέργεια. Όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτό το σύστημα φαίνονται περίπλοκες, αλλά το θέμα είναι ότι η τροφοδοσία του είναι απλή. 

Όταν μιλάω για συχνότητα, μιλάω για το πηλίκο του φωτός ή τη μάζα των ελαφρών σωματιδίων μέσα σε μια δομή. Πόσο φως υπάρχει σε αυτό; Αυτό είναι το φως που αποτελεί το ενεργειακό μέρος κάθε τι που βρίσκεται σε μοριακό επίπεδο. Όσο υψηλότερη ή ελαφρύτερη είναι η συχνότητα, τόσο πιο καθαρό πηλίκο αποτελεί αυτή η δομή.

Για παράδειγμα, με το φαγητό, όσο πιο κοντά είναι στην κατάσταση του φυσικού νόμου, καθώς είναι η πιο καθαρή μορφή, όπως ένα βιολογικό καρότο, τόσο πιο ελαφριά ή μεγαλύτερη είναι η συχνότητα. Είναι φυσικό, θρεπτικό και μας αναπληρώνει.

Όσο  πιο μακριά είναι από τη φύση, όπως ένα αναψυκτικό, η συχνότητα είναι χαμηλή, πυκνή ή έχει λιγότερο φως.
Το ίδιο συμβαίνει με όλα όσα περιβάλλουμε τον εαυτό μας. 

Ο λαμπρός Ιάπωνας επιστήμονας, Δρ. Masaru Emoto, ο οποίος μας έδειξε πώς η μουσική, οι λέξεις και οι εικόνες άλλαξαν τα μόρια του νερού με διαφορετικούς τρόπους, μας έδωσε πειράματα που μας έδειξαν πώς ορισμένα ερεθίσματα μπορούν να επηρεάσουν τα σωματίδια του νερού. 

Η πιο σκληρή, πιο φρενήρης και ασύνδετη μουσική, μας έδειχνε ακανόνιστα και κακοσχηματισμένα σωματίδια νερού, ενώ η πιο απαλή, πιο ευγενική και ήρεμη μουσική δημιουργούσε όμορφα διαμορφωμένα σχήματα σαν λουλούδια.

Η συχνότητα της σκληρής μουσικής με το χαμηλό πηλίκο φωτός, δεν μεταγράφεται εύκολα στην ανθρώπινη κυτταρική δομή, προκαλώντας διχόνοια, ξυπνώντας συναισθήματα θυμού, σύγχυσης, οργής ή φόβου, ενώ η πιο απαλή μουσική και το υψηλότερο πηλίκο φωτός μπορούν να μεταδώσουν φως στο νερό για εύκολη μεταγραφή. 

Η μουσική είναι μόνο ένα παράδειγμα του πώς επιρεαζόμαστε. Όπως γνωρίζουμε, οι ειδήσεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα ριάλιτι, οι εφημερίδες, οι ταινίες, τα τραγούδια δημιουργούνται από μια χαμηλότερη συχνότητα, το διπλό κύμα*, για να συνδεθούν με τον φόβο. Εδώ είναι πιο εύκολο να προκαλέσεις αυτά τα συναισθήματα φόβου μέσα σου, προκαλώντας μια συντριβή. 

Έτσι τροφοδοτούμε τη συχνότητα. Δίνουμε δύναμη σε αυτό στο οποίο εστιάζουμε.
Υπάρχουν ταινίες που θα συνεχίσουν να είναι καταστροφικές, σκληρές με θυμό, μουσικές που μεταδίδουν φόβο, παραγωγοί δημιουργούν εκπομπές βάζοντας ανθρώπους τον έναν εναντίον του άλλου.

Να θυμάστε ότι  ο Θεός δεν μας δοκιμάζει. Η πηγή δεν μας κρίνει. Πάντα είχαμε ελεύθερη βούληση. Μέσα από όλα αυτά πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα προς την εξέλιξη ή την ανάληψή μας.

Μπορούμε να επιλέξουμε να τρέφουμε τη συχνότητα που μας τροφοδοτεί με κάθε δυνατό τρόπο.
Η επιλογή είναι δική σου, είναι τόσο απλό... 

Υπάρχει επίσης πολλή αγάπη, καλοσύνη και συμπόνια στον κόσμο μας, και όταν επιλέγουμε αυτά για τον εαυτό μας, ωφελούμε εμάς αλλά και τους άλλους. Ποια συχνότητα λοιπόν επιλέγετε για να τροφοδοτήσετε την ψυχή σας;

*[[ Η συχνότητα διπλού κύματος, είναι δύσκολη, είναι μια συχνότητα κρούσης. Περιέχει μόνο 2 ζώνες φωτός που είναι χωριστές και δεν συνδυάζονται ποτέ για να δημιουργήσουν νέα ενέργεια, αλλά μάλλον εργάζονται για να πάρουν ενέργεια από τη μία για να δημιουργήσουν την άλλη. Είναι πάντα σε δυαδικότητα. Το διπλό κύμα έχει να κάνει με την εξωτερική ενέργεια και τον φόβο που τρέφει. Ένα παράδειγμα του διπλού κύματος σε δράση είναι η σκληρή μουσική. Μερικοί από τους πιο σκληρούς ήχους ή η πιο ακανόνιστη μουσική δίνουν μια αίσθηση διχόνοιας μέσα τους, ξυπνώντας συναισθήματα θυμού, σύγχυσης, οργής ή φόβου. Το διπλό κύμα είσαι εσύ και η μουσική. ]]

Angelina Stojic In5D μέσω https://www.bibliotecapleyades.net/

----------------

Απόσπασμα από συνέντευξη του φυσιάτρου Κωνσταντίνου Μουρούτη, στην εκπομπή Αντιθέσεις, του Γιώργου Σαχίνη στην ΚΡΗΤΗ TV. 

--------------------------------------------------

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΟ ΦΩΣ ΠΑΝΤΟΥ

ΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΕΜΠΕΤΕ;;;

ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ - ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΩΣ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ - Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΑΥΞΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΟΝΟΠΟΤΙ

Περπάτησε το δικό σου μονοπάτι. Μην περπατάτε το μονοπάτι κάποιου άλλου. Μην περπατάτε σε ένα μονοπάτι που φαίνεται να είναι δικό σας, αλλά στην πραγματικότητα είναι το κατασκευασμένο ιδανικό της κοινωνίας για το ποιος πρέπει να «είσαι».
Μην περπατάτε σε ένα μονοπάτι μόνο και μόνο επειδή πέσατε σε αυτό και είναι «αρκετά καλό». Μην περπατάτε σε ένα μονοπάτι όπου νιώθετε την αίσθηση του καθήκοντος, του δούλου, γιατί αυτό «χρειάζεται» να κάνετε σύμφωνα με κυρίαρχα κοινωνικοπολιτισμικά πρότυπα.

Περπάτησε το δικό σου μονοπάτι. Αυτό σημαίνει, ΕΠΙΛΕΞΤΕ το δικό σας μονοπάτι με πολύ συνειδητό τρόπο.

Όλοι έχουμε μια εσωτερική φωνή που λαχταρά την ελευθερία, την αλήθεια και την αυθεντικότητα.
Αν επιδιώκουμε να ζήσουμε μια ζωή με νόημα, αν θέλουμε να εκπληρώσουμε το πεπρωμένο μας, η δουλειά μας είναι να ακούσουμε αυτήν την εσωτερική φωνή και να αποδεχθούμε την ιερή μας φύση.

Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται να περπατήσουν το δικό τους μονοπάτι

Αν και η επιλογή του δικού σας μονοπατιού μπορεί αρχικά να ακούγεται πολύ ενθαρρυντική, υπάρχουν λόγοι για τους οποίους οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να ακολουθούν το κοπάδι.

Πρώτα απ 'όλα, το να περπατάς το δικό σου μονοπάτι σημαίνει ότι οι άλλοι μπορεί να ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΨΟΥΝ. Μπορεί να σας έχουν κουτσομπολέψει, να σας έχουν δει με απαξιωτικό τρόπο (π.χ. ως «παράξενος», κλπ). Μερικές φορές οι άνθρωποι που σας απορρίπτουν είναι οι πιο κοντινοί σας.
Και τι θα μπορούσε να είναι πιο οδυνηρό από το να απομακρυνθείς από ένα μέλος της οικογένειας, φίλο ή σύντροφο;

Ο δεύτερος λόγος που οι περισσότεροι αποφεύγουν να περπατούν στα δικά τους μονοπάτια είναι ότι σημαίνει πολλή δουλειά.
Δεν υπάρχει κανείς να σας δώσει έναν χάρτη, ένα σύνολο κανόνων ή οδηγίες που να σας λένε τι να κάνετε. ΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ υπεύθυνοι για να ξεκαθαρίσετε τα πάντα από την αρχή.

Οι περισσότεροι άνθρωποι κατανοούν, σε επιφανειακό επίπεδο, τις συνέπειες, και ως εκ τούτου προτιμούν τη ζεστή, άνετη, μειλίχια μετριότητα της ζωής που ορίζει η κοινωνία.

Ο τρίτος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι αποφεύγουν να περπατήσουν τα δικά τους μονοπάτια είναι ότι είναι «υπερβολική» η ΕΥΘΥΝΗ.
Όταν παίρνεις το δρόμο σου στα χέρια σου, είσαι υπεύθυνος ΕΣΥ. 
Αντί να κρατάει κάποιος άλλος όλα τα χαρτιά, τα κρατάς εσύ και είναι τελικά δικό σου πρόβλημα αν τελικά νιώθεις άσχημα για αυτό που κάνεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να το χειριστούν αυτό.
Στους περισσότερους ανθρώπους αρέσει ο άνετος περιορισμός των κλουβιών τους γιατί τους κάνει να αισθάνονται δικαιωμένοι να νιώθουν σαν «φτωχά μικρά» θύματα της ζωής.
Αντί να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη του εαυτού του, είναι πολύ πιο εύκολο να ρίξει το βάρος στους ώμους κάποιου άλλου.

Και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, ο τέταρτος λόγος για τον οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι αποφεύγουν να περπατήσουν τα δικά τους μονοπάτια είναι επειδή δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Κάποιοι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει άλλος τρόπος.
Φαίνεται ότι έχουμε μεγαλώσει σε κουλτούρες που μας λένε ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός μονοπατιών.

Πολύ λίγοι από εμάς διδάσκονται για άλλα εξίσου ικανοποιητικά μονοπάτια. Η πνευματικότητα δεν θίγεται καν στις περισσότερες περιπτώσεις. Έτσι, όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πιθανότητα να πάρουμε ένα νέο μονοπάτι που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που έχει ήδη καθιερωθεί, όχι μόνο τρομοκρατούμαστε, αλλά ακυρωνόμαστε και από την κοινωνική μας συνθήκη. Πολλοί πιστεύουν ότι ο μόνος τρόπος για να ξέρουν ότι βαδίζουν με «σωστό» τρόπο, είναι να κερδίσουν την έγκριση από τους κοινωνικούς θεσμούς.
Η πεποίθηση ότι είμαστε εξαρτημένοι παραλύει την ικανότητά μας να ενεργούμε.
Πολλοί από εμάς δεν κάνουμε ποτέ κάτι που ονειρευόμαστε, απλώς το κρύβουμε στις γωνίες του μυαλού μας.

Τα πολλά παράξενα και υπέροχα οφέλη του να περπατάς το δικό σου μονοπάτι

Μέχρι στιγμής έχουμε επικεντρωθεί μόνο στην αρνητική πλευρά του να περπατάς το δικό σου μονοπάτι. Τι γίνεται όμως με τα εντυπωσιακά, συναρπαστικά οφέλη; Όταν συγκρίνετε τα αρνητικά και τα θετικά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα αρνητικά είναι ωχρά σε σύγκριση με αυτά που μπορείτε να βιώσετε. Ναι, το να είσαι διαφορετικός και να είσαι "μοναχικός λύκος" στο δικό σου μονοπάτι μπορεί να είναι άβολο, κουραστικό, μπερδεμένο και αποξενωτικό μερικές φορές, ΑΛΛΑ υπάρχουν τόσες πολλές ανταμοιβές που μπορείς να αποκομίσεις από αυτόν τον γενναίο τρόπο ζωής. Ορισμένα περιλαμβάνουν να:

Είστε ελεύθεροι να ακολουθήσετε το αληθινό μονοπάτι της ψυχής σας.
Μπορείτε να καινοτομήσετε και να δημιουργήσετε σύμφωνα με την επιθυμία της καρδιάς σας.
Μπορείτε να συνδεθείτε με ανθρώπους που πραγματικά σας υποστηρίζουν και σας γαλουχούν (η ομάδα της ψυχής σας).
Μπορείτε να βιώσετε τρομερή πνευματική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη.
Μπορείτε να γίνετε το άτομο που είστε προορισμένοι να είστε.
Μπορείτε να κάνετε μια πραγματική διαφορά στη ζωή των άλλων.
Νιώθετε πιο ζωντανοί και γεμάτοι ενέργεια.
Η ευγνωμοσύνη, ο ενθουσιασμός και η χαρά έρχονται πιο εύκολα.
Πολλές απροσδόκητες πόρτες ανοίγουν για εσάς.
Νιώθετε μια αίσθηση αυτοεκτίμησης επιδιώκοντας το σκοπό της ζωής σας.
Μπορείτε να βιώσετε τη συγκίνηση της εξερεύνησης άγνωστων περιοχών (η μαγεία της αναζήτησης).

Μπορείτε να κοιμάστε το βράδυ νιώθοντας χαρούμενοι και ικανοποιημένοι.

Ο τρόπος που χτίζεται η κοινωνία απαιτεί να ακολουθήσουμε με το ζόρι και επίτηδες έναν διαφορετικό δρόμο, ειδικά αφού έχουμε βιώσει μια πνευματική αφύπνιση από την σκοτεινή νύχτα της ψυχής. Σε ένα ορισμένο σημείο της ζωής μας, κοιτάμε τα πάντα και τους πάντες γύρω μας και σκεφτόμαστε: «Πρέπει να υπάρχουν περισσότερα».

Αυτή η δίψα για κάτι βαθύτερο και μεγαλύτερο από την υλική επιδίωξη, είναι που μας βάζει στο μονοπάτι του “μοναχικού λύκου”.

Ο λόγος που το αποκαλώ “μονοπάτι του μοναχικού λύκου” είναι επειδή μπορεί να είναι ένα πολύ μοναχικό μονοπάτι αρχικά.
Πρέπει να είμαστε αυτοί που επανασυνδεόμαστε με το εσωτερικό μας θάρρος, και την ​​εσωτερική μας πυξίδα. Αν δεν ενσωματώσουμε την εσωτερική δύναμη, την ανθεκτικότητα και την ευφυΐα που αντιπροσωπεύει ο λύκος, μπορούμε να επιστρέψουμε στην επιφανειακή και μέτρια ζωή που ζουν τα δισεκατομμύρια εκεί έξω.

Ακόμα κι αν σκοντάψετε κατά λάθος σε αυτό το μονοπάτι, το να περπατήσετε ένα αυθεντικό μονοπάτι απαιτεί πάντα ένα ορισμένο επίπεδο αυτοστοχασμού. Κάποια στιγμή στο ταξίδι της ζωής σου, θα πρέπει να αποδεχτείς ότι είσαι μοναχικός.
Θα πρέπει να πάτε κόντρα σε αυτό που έχει ήδη καθιερωθεί, να απελευθερωθείτε από το κοπάδι, να κάνετε στον εαυτό σας τις δύσκολες ερωτήσεις και να αντιμετωπίσετε τις αλήθειες που μπορούν να σας απομακρύνουν από τους άλλους.
Θα χρειαστεί να διακρίνεις, να δεις τις ανοησίες, να σηκώσεις τους ώμους σου και να συνεχίσεις να προχωράς, ακόμα κι αν έχεις βαρεθεί να παλεύεις...

Το να είσαι μοναχικός λύκος σημαίνει να είσαι πολεμιστής...
Σημαίνει να υπερασπίζεσαι αυτό που πιστεύεις και να περπατάς γενναία στο άγνωστο. Σε διαβεβαιώνω ότι μπορώ να συνεχίσω να το λέω συνέχεια. Αλλά μην εκλαμβάνεται οτιδήποτε λέω, ως αλήθεια (εκτός αν το έχετε βιώσει άμεσα). 

Στο τέλος πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου. 

https://www.bibliotecapleyades.net/

----------------------------------------------------

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΣΑΣ ΚΟΣΤΙΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ;

«Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι "άλλοι άνθρωποι". Οι σκέψεις τους είναι απόψεις άλλων ανθρώπων, η ζωή τους είναι μίμηση άλλων ζωών» Όσκαρ Ουάιλντ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου