Τετάρτη 8 Μαΐου 2013

ΜΟΝΗ ΓΑΡ ΑΡΕΤΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΝΩ ΕΛΚΕI...

Φιλήδονον καὶ φιλοσώματον καὶ φιλόθεον τὸν αὐτὸν ἀδύνατον εἶναι· ὁ γὰρ φιλήδονος καὶ φιλοσώματος· ὁ δὲ φιλοσώματος καὶ φιλοχρήματος· ὁ δὲ φιλοχρήματος ἐξ ἀνάγκης καὶ ἄδικος· ὁ δὲ ἄδικος εἰς μὲν Θεὸν ἀνόσιος, εἰς δὲ ἀνθρώπους παράνομος.
Το να είναι κανείς ταυτοχρόνως φιλήδονος και φιλοσώματος και φιλόθεος είναι αδύνατον∙ διότι ο φιλήδονος είναι και φιλοσώματος∙ ο δε φιλοσώματος είναι και φιλοχρήματος∙ ενώ ο φιλοχρήματος εξ ανάγκης είναι και άδικος∙ και ο άδικος είναι προς μεν τον Θεό ανόσιος, προς δε τους ανθρώπους παράνομος!
Ψυχῆς καθαρᾶς τόπον οἰκειότερον Θεὸς ἐπὶ γῆς οὐκ ἔχει.
Δεν υπάρχει πιο οικείος τόπος για τον Θεό επί γης από μια καθαρή ψυχή.
Τιμήσεις τὸν Θεὸν ἄριστα, ὅταν τῷ Θεῷ τὴν διάνοιαν ὁμοιώσῃς· ἡ δὲ ὁμοίωσίς ἐστι διὰ μόνης ἀρετῆς· μόνη γὰρ ἀρετὴ τὴν ψυχὴν ἄνω ἕλκει πρὸς τὸ συγγενές.
Θα τιμήσεις άριστα τον Θεό, όταν εξομοιώσεις τὴν διάνοιά σου με Αυτόν∙ και η ομοίωση αυτή γίνεται μόνον διά της Αρετής∙ διότι μόνη η Αρετή έλκει τὴν ψυχή προς τα άνω, προς το συγγενές.
Πυθαγόρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου