Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΣΑΦΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

 του Ευγένιου Φούντα
Να λοιπόν γιατί αποσιωπούνται οι πηγές, παραχαράσσοντας τα γεγονότα, οδηγώντας την Ελληνική σκέψη στο πυρ το εξώτερο και τον Ελληνικό λόγο στην χρησιμότητα μόνο του εργαλείου. Γιατί άλλως θα απεδεικνύετο ότι οι πρόγονοί μας, αιώνες πριν τον χριστιανισμό, όχι μόνο γνώριζαν την ηθική και την αγάπη, αλλά και τις εφήρμοζαν στον καθημερινό τους βίο και μάλιστα σε πλατιές πληθυσμιακές ομάδες, αφού το μαντείο ήταν προσπελάσιμο για όλους, άρα και τα αποφθέγματα.
Ας δούμε όμως αυτά τα επιγράμματα, που διαλύουν το πνευματικό σκότος και αναδεικνύουν την σαφή αντιγραφή:
ΤΟΥ ΧΙΛΩΝΟΣ:
«Τα μεν υψηλά ταπεινούν, τα δε ταπεινά υψούν» (Διογένης Λαέρτιος, Α, γ, 69).
«Πας ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται» (Κατά Λουκάν, ιδ. 7-11).
ΤΟΥ ΧΙΛΩΝΟΣ:
«Τον τελευτηκότα μακάριζε» (Στοβαίου Ανθολογία Γ, παρ. 79ε).
«Μακάριοι οι νεκροί» (Αποκάλυψη Ιωάννου ιδ, 13).
ΤΟΥ ΧΙΛΩΝΟΣ:
«Πρεσβύτερον σέβου» (Συλλογή Δημητρίου Φαληρέως παρά Στοβαίου Γ, 74γ).
«Πρεσβυτέρω μη επιπλήξης» (Απόστολος Παύλος Α΄Προς Τιμόθεον, ε, 1).
ΤΟΥ ΘΑΛΗ:
«Αγάπα τον πλησίον» (Γνωμ. Γ. Φιλάρετος, σελ. 53).
«Όσα νεμεσός των πλησίον αυτός μη ποιεί» (Συλλογή Δημ. Φαληρέως παρά Στοβαίου Α΄, παρ. 79ε).
«Αγαπήσης τον πλησίον σου ως σεαυτόν» (Κατά Ματθαίον, κβ, 39).
ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Μη ψεύδου αλλ' αλήθευε» (Συλλογή Δημ. Φαληρέως παρά Στοβαίου Α΄, παρ. 79ε).
«Μη ψεύδεσθε εις αλλήλους» (Επιστ. Απ. Παύλου εις Κολοσσαείς γ΄ 9).
ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Όρκω μη χρω» (Εις Χρυσολωράν, σελ. 64)
Ομοίως ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ:
«Μηδέ ομνύναι θεούς» (Διογένης Λαέρτιος, Ηα, παρ. 22).
«Μη ομόσαι όλως μήτε εν τω ουρανώ μήτε εν τη γη» (Κατά Ματθαίον Ε΄ 34-38).
ΤΟΥ ΘΑΛΗ:
«Ένιοι δε και αυτών πρώτον (τον Θάλητα) ειπείν φασίν αθανάτους τας ψυχάς» (Διογ. Λαέρτιος Α.α παρ. 24)
«Και μη φοβηθήτε αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένους αποκτείναι» (Κατά Ματθαίον, ι.28).
ΤΟΥ ΒΙΑ:
«Αφροσύνη μη προσδέχου» (Συλλογή Δημ. Φαληρέως παρά Στοβαίου, τόμος Α, σελ. 109, παρ. 79).
Παραβολή του άφρονος Πλουσίου, Κ. Διαθήκη.
ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Κριτής μη καθήσο. Ει δε μη, τω ληφθέντι εχθρός έση».
«Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε», Κ. Διαθήκη.
ΤΟΥ ΧΙΛΩΝΟΣ
«Τί εστί πλούτος; Θησαυρός κακών, εφόδιον ατυχημάτων, χορηγία πονηρίας»;
«Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης!» Παραβολή.
ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Γονείς αίδου».
«Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου», Αγ. Γραφή.
ΤΟΥ ΘΑΛΗ:
«Ειρήνην αγάπα».
«Ειρήνη υμίν». Γνωστή ρήση του Ιησού.
ΤΟΥ ΒΙΑ:
«Περί θεών λέγε ως είσιν».
«Αποδώσατε τα του θεού, τω θεώ». Κ. Διαθήκη.
ΤΟΥ ΠΙΤΤΑΚΟΥ:
«Αργός μη ίσθι, μηδ' αν πλουτής».
«Ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω». Απ. Παύλος.
ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ:
«Διαβολήν μίσει».
«Ου κατηγορήσεις τον πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή». Κ. Διαθήκη.
ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Άρχεσθαι μαθών, άρχειν επιστήση».
«Ουχ ούτω δε έσται εν υμίν, αλλ' ος θέλει γενέσθαι μέγας εν υμίν, αλλ' ος θέλει γενέσθαι μέγας εν υμίν, έσται διάκονος υμών». (Κατά Μάρκον, ι.42, 45).
ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Τα σπουδαία μελέτα».
«Ερευνάτε τας γραφάς». Κ. Διαθήκη.
ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ:
«Μη ψεύδου αλλ' αλήθευε».
«Ου ψευδομαρτυρήσεις».
ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ:
«Αρχούσιν είκε».
«Αποδώσατε τα του καίσαρος τω καίσαρι&». Κ. Διαθήκη.
Η διδασκαλία των Ελλήνων φιλοσόφων διδάσκει τους λαούς της οικουμένης και οι ρήσεις τους εμφανίζονται και πάλι...
ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ:
«Ου τα πάντα τοις πάσι ρητά».
«Μη δώτε τα άγια τοις κυσί, και θέτετε τους μαργαρίας ενώπιον των χοίρων».
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ:
«Τί σε στενοχωρεί, φίλε, δώσε μου μέρος από τις φροντίδες σου, για να σε ξελαφρώσω».
«Δεύτε πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς».
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ:
«Κι αν ακόμα σε βρίσουν κι αν εξευτελίσουν ή σε χαστουκίσουν μη θυμώνεις».
«Όστις σε ραπίσει επί της μιας σιαγόνας, στρέψον αυτού και την άλλην».
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ:
«Καταφέρετε να βλέπετε τον χειρότερο εχθρό σας σαν φίλο σας με την ίδια λαχτάρα».
«Αγαπάτε τους εχθρούς υμών».
.....
Και θα κλείσουμε αυτήν την αναφορά με ένα ρητό, ταυτόχρονα και ένα μήνυμα με παντοδαπούς αποδέκτες.
«Έχουσιν γνώσιν οι φύλακες».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου