Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

ΥΠΕΡΟΧΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ!

"ENGLISH" WORDS WITH GREEK ROOTS! «Η Ομηρική (Ελληνική) Γλώσσα, αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία στηρίχτηκαν πλήθος σύγχρονων γλωσσών. Ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία άλλη αναφορά, ακόμα κι αν δεν είχε διασωθεί κανένα προκατακλυσμιαίο μνημείο, θα αρκούσε η Ελληνική Γλώσσα ως απόδειξη της ύπαρξης στο παρελθόν, μίας εποχής μεγάλου πολιτισμού. Στη γλώσσα μας είναι εμφυτευμένη όλη η γνώση που κατέκτησε ο άνθρωπος, έως την παρούσα στιγμή. Κάθε Ελληνική λέξη φέρει ένα βαρύ φορτίο νόησης, φορτίο που οι προγενέστεροι «εξόδευσαν», για να κατακτήσουν γνωστικά τη συγκεκριμένη έννοια και να την «βαπτίσουν» με το συγκεκριμένο όνομα- λέξη».

CAN=κάνω
CALL=Καλώ
DIFFERENCE= διφορά, διαφορά
AFTER = Από το ομηρικό αυτάρ= μετά. Ο Όμηρος λέει: ''θα σας διηγηθώ τι έγινε αυτάρ''.....
AMEN = λατινικά: amen. Το γνωστό αμήν προέρχεται από το αρχαιότατο ή μήν = αληθώς, (Ιλιάδα Ομήρου β291-301), ημέν. Η εξέλιξη του ημέν είναι το σημερινό αμέ!
BANK = λατινικά pango από το παγιώ, πήγνυμι. Οι τράπεζες πήραν την ονομασία τους από τα πρώτα 'τραπέζια' (πάγκους) της αγοράς.
BAR = λατινικά: barra από το μάρα = εργαλείο σιδηρουργού.
BOSS = από το πόσσις = ο αφέντης του σπιτιού.
BRAVO = λατινικό, από το βραβείο.
BROTHER = λατινικά frater από το φράτωρ.
CARE = από το καρέζω.
COLONIE από το κολώνεια = αποικιακή πόλη.
DAY = Οι Κρητικοί έλεγαν την ημέρα 'δία'. Και: ευδιάθετος = είναι σε καλή μέρα.
DISASTER = από το δυσοίωνος + αστήρ
DOLLAR = από το τάλλαρον = καλάθι που χρησίμευε ως μονάδα μέτρησης στις ανταλλαγές. π.χ. «δώσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο είναι το τάλληρο, αλλά και το τελλάρo!
DOUBLE = από το διπλούς - διπλός.
EXIST = λατινικά ex+sisto από το έξ+ίστημι= εξέχω, προέχω.
EXIT = από το έξιτε = εξέλθετε
EXCELLENT = Εξ Ελληνων (;)
EYES = από το φάεα = μάτια.
FATHER = από το πάτερ (πατήρ).
FLOWER = λατινικά flos από το φλόος.
FOX=Αλεπου απο το Φοξος μακρυκεφαλος!
FRAPPER = από το φραγκικό hrappan που προέρχεται από το (F)ραπίζω = κτυπώ ( F= δίγαμμα).
GLAMO UR = λατινικό gramo ur από το γραμμάριο. Οι μάγοι παρασκεύαζαν τις συνταγές τους με συστατικά μετρημένα σε γραμμάρια και επειδή η όλη διαδικασία ήταν γοητευτική και με κύρος, το gramou r - glamou r, πήρε την σημερινή έννοια.
HEART, CORE = από το κέαρ = καρδιά.
HUMOR = από το χυμόρ = χυμός (Στην ευβοϊκή διάλεκτο, όπως αναφέρεται και στον Κρατύλο του Πλάτωνος, το τελικό ' ς' προφέρεται ως 'ρ'. Π.χ. σκληρότηρ αντί σκληρότης).
I = από το εγώ ή ίω, όπως είναι στην βοιωτική διάλεκτο.
ILLUSION = από το λίζει = παίζει.
ΙS = από το είς.
KARAT = εκ του κεράτιον, (μικρό κέρας για τη στάθμιση βάρους).
KISS ME = εκ του κύσον με = φίλησέ με (...είπε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη).
LORD = εκ του λάρς. Οι Πελασγικές Ακροπόλεις ονομάζονταν Λάρισσες και ο διοικητής τους λάρς ή λαέρτης. Όπως: Λαέρτης - πατέρας του Οδυσσέα).
LOVE = λατινικό: love από το 'λάFω'. Το δίγαμμα (F) γίνεται 'αυ' και ' λάF ω' σημαίνει ''θέλω πολύ''.
MARMELADE = λατινικά melimelum από το μελίμηλον = κυδώνι.
MATRIX = από το μήτρα.
MATURITY = λατινικά: maturus από το μαδαρός= υγρός.
MAXIMUM = λατινικά: maximum από το μέγιστος.
MAYONNAISE = από την πόλη Mayon, που πήρε το όνομά της από το Μάχων = ελληνικό όνομα και αδελφός του Αννίβα.
ME = από το με.
MEDICINE = λατινικά :medeor από το μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω επιδέξια. Και μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.
MENACE = από το μήνις.
MENTOR = από το μέντωρ.
MINE = από το Μινώαι (= λιμάνια του Μίνωα, όπου γινόταν εμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητών λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι».
MINOR = λατινικά: minor από το μινύς = μικρός. Στα επίσημα γεύματα είχαν το μινύθες γραμμάτιον, ένα μικρό κείμενο στο οποίο αναγραφόταν τι περιελάμβανε το γεύμα. Παράγωγο το... menu!
MODEL = από το μήδος= σχέδιο (η ίδια ρίζα με τη μόδα (= moda).
MOKE = από το μώκος = αυτός που χλευάζει.
MONEY = λατινικό: moneta από το μονία = μόνη επωνυμία της Θεάς Ήρας: Ηραμονία. Στο προαύλιο του ναού της Θεάς στη Ρώμη ήταν το νομισματοκοπείο και τα νομίσματα έφεραν την παράστασή της, (monetae).
MOTHER = από το μήτερ, μάτηρ, μήτηρ.
MOVE = από το ομηρικό αμείβου = κουνήσου!
MOW = από το αμάω = θερίζω.
NIGHT = από το νύχτα.
NO = λατινικό: non, ne εκ του εκ του νη: αρνητικό μόριο ( ''νέ τρώει, νέ πίνει''), ή (νηπενθής = απενθής, νηνεμία = έλλειψη ανέμου.
PAUSE = από το παύση.
RESISTANCE = από το ρά + ίστημι.
RESTAURANT = από το ρά + ίσταμαι = έφαγα και στηλώθηκα.
RESTORATION = λατινικά restauro από το ρά+ίστημι, όπου το ρά δείχνει συνάρτηση, ακολουθία, π.χ . ρά-θυμος, και ίστημι = στήνομαι.
SERPENT = λατινικά serpo από το έρπω (ερπετό). H δασεία ( ') προφέρεται ως σ = σερπετό.
SEX = από το έξις. Η λέξη δασύνεται και η δασεία μετατρέπεται σε σίγμα και = s + έξις.
SIMPLE = από το απλούς (η λέξη δασύνεται).
SPACE = από το σπίζω = εκτείνω διαρκώς.
SPONSOR από το σπένδω = προσφέρω (σπονδή).
TRANSFER από το τρύω (διαπερνώ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνώ τον Ατλαντικό.
TURBO = από το τύρβη = κυκλική ταραχώδης κίνηση.
YES = από το γέ = βεβαίως.
WATER = από το Ύδωρ ΥΔΩΡ (νερό), με το δ να μετατρέπεται σε τ .
Πηγή: αλεπού του Ολύμπου


Αγγλικά άραγε πως λέγεται το computer; 
Όταν πλημμύριζε ο Νείλος στην Αρχαία Αίγυπτο, οι αγρότες που είχαν χωράφια δίπλα στο ποτάμι έχαναν  τα όρια τους. Όταν βρέθηκε εκεί ο Θαλής ο Μιλήσιος να μετρήσει την μεγάλη πυραμίδα από την σκιά της, του ανέθεσαν να βρει έναν τρόπο έτσι ώστε μετά την άμπωτη να μπορούν να ξαναβρούν οι Αιγύπτιοι αγρότες τα όρια των χωραφιών τους. Ο Θαλής έβαλε πασσάλους ανά τακτά διαστήματα στην άκρη του ποταμού κατά μήκος της ακτής. Από κάθε πάσσαλο έδεσε μακριά σχοινιά προς τα έξω, προς τα χωράφια, δηλαδή κάθετα σε διεύθυνση προς τον ποταμό. Τα σχοινιά κατά μήκος τους, ανάλογα με τις αποστάσεις έφεραν κόμβους !!! Με την βοήθεια των κόμβων μέτρησε ακριβώς τα σύνορα του κάθε αγρού αφού είχε σταθερή απόσταση από τον ποταμό. Η μέθοδος αυτή, του να υπολογίζεις δηλαδή με ακρίβεια, ονομάστηκε κομβέω. (υπολογίζω, μετρώ ακριβώς με την βοήθεια κόμβων…) Αργότερα το πήραν οι Λατίνοι όπου όσοι ήξεραν να εκτελούν μαθηματικές ή αριθμητικές πράξεις, το φώναζαν δυνατά (εξού κομπασμός), και ο υπολογισμός σε αυτούς έγινε combaso, ή compasso(Υπάρχει και σήμερα όργανο στη ναυσιπλοΐα για υπολογισμό της πορείας του πλοίου κλπ). Έκτoτε το μετρώ ή υπολογίζω με ακρίβειαcompaso => computerΑγγλικά άραγε πως λέγεται το computer; Γιατί Ελληνικά ξέρουμε.
Πηγή: Περιοδικό «Ελλάνιον Ήμαρ», τεύχος #30, σελ. 49

11 σχόλια:

vasileios7 είπε...

Ευγε!!
Καλο θα ηταν αν γνωριζετε και αλλες
λεξεις να γραφουν για να μαθαινουμε

Ανώνυμος είπε...

Είμαι 26 ετών, αισθάνομαι τέτοια ηθική και ψυχική ευχαρίστηση με τα παραπάνω τα οποία διάβασα που όλο μου το πνεύμα "ανατριχιάζει" ...

Τα συγχαρητήριά μου στον αρθρογράφο!!!

katieher είπε...

από την αρχαία ελληνική λέξη κεράτιον (=χαρούπι) προέρχεται η λέξη καράτι.

Σείριος είπε...

Σχόλια με «γκρίκλις» ΔΕΝ δημοσιεύονται.

Ανώνυμος είπε...

Ναι. ΟΚ.
Ομως το αγγλικο, οπως ξερουμε τουλαχιστον,
CAN δε σημαινει ΚΑΝΩ, αλλα ΜΠΟΡΩ.
Οι λεξεις DO, MAKE, COMMIT σημαινουν ΚΑΝΩ.
Ωστοσο, θα μου ηταν αδυνατο να κακολογησω
το εξαιρετικο σας αρθρο διοτι γνωριζω τον κοπο που καταβαλατε για τη συγγραφη του.
Συγ(γ)νωμη που δεν εβαλα τόνους!!

Γιώργος Σ. είπε...

uneasy = ανήσυχος οπότε easy ήσυχος, απλός
Υπάρχει "ομαλός" και "ανώμαλος" οπότε το normal και abnormal είναι λέξεις ελληνικές

Ανώνυμος είπε...

Δυσκολεύτηκα να το πιστέψω ! Excellent (=τέλειος,άριστος):εξ Ελλήνων ;!

Ανώνυμος είπε...

Στήν αρχή μου φάνηκε κι εμένα λίγο τραβηγμένο αλλά μόλις διάβασα την λατινική ρίζα του (excellens κι αν το συλλαβήσεις exc-ellens)δεν μου φάνηκε καθόλου τραβηγμένο.Το excellent εχει κρατήσει και τα δύο λάμδα όπως στο Έλλην!!

Παντελής Βλαχάκης είπε...

ΕKΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΝ ΤΕ,


Eccellente (λατινικά)


Excellent Στην "EN GLA LAND" ( ΓΗ ΤΟΥ ΦΩΤΌΣ) γλώσσα...!

Από Γλα έχουμε Γλάρος, Γλάστρα,Κάτι που αντανακλά φως τέλος πάντων τίποτα δεν είνε τυχαίο,

ENGLAND = Η γη που αντανακλά φως LAND από το ΛΑΣ (ΕΛ-ΛΆΣ) ΕΛ = Θεός

Δεν υπάρχουν "ENGLISH WORDS WITH GREEK ROOTS" Μόνο ΕΛΛΗΝΙΚΉ γλώσσα υπάρχει Και τοπικοί διάλεκτοι

GREEK από Kραταιός


ΚΡΑΤΑΙΌΣ ΕΝ ΠΌΛΕΜΟ


ΚΡΑΤΑΙΌΣ GREAT-AIOS "Λατινικά"

Σκέτο ΓΡΕΑΤ (GREAT) Λακωνιστή και GREEK ο Κραταιός....!


"γκρίκλις" δεν υπάρχουν

Μόνο υπάρχουν η αλφάβητος που εμείς χρησιμοποιούμε, και η αλφάβητος που οι Αρχαίοι Αθηναίοι (λατίνοι 750 ΠΧ) χρησιμοποιούσαν και σήμερα ξέρομε σαν λατινικό ....

Yγειενετε και μάλα Χαίρε.....

Unknown είπε...

Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία ασχολήθηκαν και είχαν φυσικά και τις γνώσεις, ώστε να μας προσφέρουν αυτή την ηθική ικανοποίηση! Συνεχίστε έτσι συνέλληνες, διότι απο την γνώση θα έρθει η αλήθεια και το φώς! Σας ευχαριστώ πολύ!

Ανώνυμος είπε...

Και η δασεία στο Ε έγινε C

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου