Σάββατο 2 Αυγούστου 2014

ΣΤΗΝ ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΘΗΣΕΑ, ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ, ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ…

“Ποίος δεν βλέπει ώ Έλληνες τον αφανισμόν όπου εις την Ελλάδα προξενεί την σήμερον το Ιερατείον; Εκατόν χιλιάδες, και ίσως περισσότεροι, οι τοιούτοι όντες ελεύθεροι από κάθε στοχασμόν και φροντίδα, χαίρονται άκραν υγείαν και τρώγοσι διά εκατον πενήντα χιλιάδας.
Ζώσιν αργοί και τρέφονται από τους ιδρώτας των ταλαίπωρων και πτωχών Ελλήνων.
Tόσαι εκατοντάδες μοναστήρια, όπου πανταχόθεν ευρίσκονται, είναι τόσαι πληγαί εις την πατρίδα, επειδή χωρίς να την ωφελήσουν εις το παραμικρόν, τρώγοσι τους καρπούς της…”
(Απόσπασμα από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ του Ανωνύμου του Έλληνα. Ιταλία +1.806)
Τι άλλαξε μετά από τόσα χρόνια;;;;
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ
Το +1.383 ο κληρικός Αθαν. Μετεωρίτης μαζί με μοναχούς έκανε δημόσιο κήρυγμα, προφητεύοντας την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους ως απόφαση της “βουλήσεως του Θεού”
Το + 1.387 και ύστερα από τριάμισι χρόνια πολιορκίας η Θεσσαλονίκη (εκεί που άλλοτε ανθούσε το ηρωικό έθνος των Μακεδόνων!!!!.) θα πέσει στους Τούρκους,
(Επί βυζαντινού αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιολόγου 1.379 -1.391 γιος του Ε. Παλαιολόγου)
Η προδοσία της πόλεως άρχισε να διαφαίνεται απ’ τα φιλοτουρκικά κηρύγματα κληρικών και καλόγερων. Στην σημερινή Θεσσαλονίκη το θεοκρατικό παρακράτος άρχει και ανθεί, απόρροια του βυζαντινισμού του.
Για την πολιορκία και “πτώση” της Κωνσταντινουπόλεως το + 1.453, (επί Κων. ΙΑ΄ Παλαιολόγου 1449 – 1453) ο Εθνικός μας ποιητής Κ. Παλαμάς μετατρέποντας τον ιστορικό πεζό λόγο σε έμμετρο, σχολιάζει την τραγική κατάσταση της Πόλης, στον “Δωδεκάλογο του Γύφτου”
Λεγεώνες τα παλάτια
και στρατοί τα μοναστήρια….
Και συνεχίζει στην ποιητική του συλλογή ο Παλαμάς:
Και ήταν οι καιροί που η Πόλη
πόρνη σε μετάνοιες ξενυχτούσε
τον Τούρκο εκαρτέραγε για νάρθει να την πάρει.
Ο τακτικός στρατός του Μωάμεθ Β΄ ήταν 150.000 άντρες.
Ο αντίστοιχος στρατός των Βυζαντινών αποτελείτο από 5.000 ντόπιους στρατιώτες και από 2.000 ξένους, (Γενουάτες, Βενετούς, Ιλλυριούς) Ο αγώνας ήταν φανερά άνισος.
Στην γνωστή ευαγγελική ρήση (Παύλος) “Πάσα ψυχή εξουσίαις υπερέχουσας υποτασσέσθω, ου γαρ έστιν εξουσία ειμή απο Θεού τεταγμένη…. ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν”(!!!!!) είχαν υπακούσει 350.000 άλκιμοι νέοι καλόγεροι, που ραχάτευαν στις εσχατιές της Αυτοκρατορίας στα μοναστήρια τους, αφού, έτσι και αλλιώς,…. “ήταν θέληση του Θεού η Πόλη να τουρκέψει” με μοναδικό τους μέλημα, την ατομική τους μεταθανάτια σωτηρία….
Μόνο στην Κων/πολη, τότε, υπήρχαν εκατό και πλέον μοναστήρια, ακόμη και όταν η Πόλη διέτρεχε τον έσχατο κίνδυνο, οι καλόγεροι περί άλλων…. ετύρβαζαν.
ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΑ
Η Βυζαντινο-κρατία, η Τουρκο-κρατία αλλά και η σημερινή Ρωμιο-κρατία υπήρξαν οι σπουδαιότεροι χορηγοί της τεράστιας κτηματικής περιουσίας που καρπώθηκε η μοναστηριακή κοινότητα.
Έκτοτε οι μονές έχουν συγκεντρώσει τεράστια κτηματική περιουσία, εκμεταλλευόμενες την θεοκρατούμενη πολιτεία και το επίσης θεοκρατούμενο και δεισιδαίμων ποίμνιο….
Απέκτησαν έτσι συνείδηση μεγαλογαιοκτήμονα. (βλέπε, σε μικρογραφία, ημέτερες περιοχές όπως Μοσχοπόδι, Σκορπονέρια, Αγ. Βασίλη, το Ύπατο όρος !!!! κ.λ.π.) και για να μην την χάσουν, δήλωναν έγκαιρα υποταγή, σε κάθε επίδοξο ντόπιο ή ξένο κατακτητή, ή την εκποιούσαν σε ημέτερους…. Άλλος τρόπος αύξησης της μοναστηριακής περιουσίας ήταν και είναι οι αφιερώσεις και οι κληροδοσίες ευλαβών Ρωμιών “υπέρ ψυχικής αυτών σωτηρίας”.
Και βέβαια με το αζημίωτο! Καθ’ ότι ο Θεός που κυβερνά την ανθρωπότητα “εμπνέοντας τον φόβο της Κολάσεως, υπόσχεται όμως, ανταμοιβή στους ουρανούς” των δωρητών (Ιωαν. Χρυσόστομος Περί ανατροφής των τέκνων).
Μονές του Αγίου Όρους πέτυχαν πρωτοφανή για ραγιάδες προνόμια, π.χ. η μονή Βαλτάδων, στην οποία ο Μουράτ Β΄ το + 1.446 όχι μόνο παρεχώρησε μεγάλες εκτάσεις γαιών, αλλά και απάλλαξε από την δεκάτη και το κεφαλικό φόρο όλες τις μονές.
Το +1.833 η κτηματική περιουσία των μονών και εκκλησιών, κάλυπτε τα δύο τρίτα τουλάχιστον των γαιών του ελληνικού Κράτους !!!!
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Θα αναφερθούμε, μεταξύ των πολλών, δύο περιπτώσεις που δεν είναι πλήρως γνωστές. Η πρώτη αναφέρεται στον αδελφό του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τον Γιάννη, ο οποίος έπειτα από προδοσία καλόγερων (υπακούοντας σε εντολή-αφορισμοί του Πατριαρχείου προς κάθε επαναστάτη) τον κάψανε ζωντανό οι Τούρκοι στον ληνό (πατητήρι) της μονής Αιμυαλών όπου είχε καταφύγει.
Το δεύτερο περιστατικό αναφέρεται στον ήρωα αρχηγό της εξέγερσης της Μακεδονίας κατά την επανάσταση του 1.821 Εμμαν. Παπά από την Δοβίτσα Σερρών. Στις 23 Μαρτίου 1.821 κατέπλευσε με πολεμοφόδια στο Άγιο Όρος όπου με βάση την μονή Εσφιγμένου, άρχισε τις προετοιμασίες για την εξέγερση…. Οι 19 ηγούμενοι του Αγίου Όρους ζήτησαν από τους μοναχούς Εσφιγμένου να τον παραδώσουν στους Τούρκους….
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
Μελανό παράδειγμα, που δεν ξεχνιέται, η δουλικότητα όλων των μονών του Αγίου Όρους. όπου με επιστολή των, που φέρει ημερομηνία 13/26 Απριλίου 1941, απευθυνόμενη “Προς την Αυτού εξοχότητα τον Αρχικαγκελάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ, εις Βερολίνον”, εκφράζουν ικεσίες: “…ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπο την υψηλήν προστασίαν και κηδεμονίαν Αυτής, την αυτόνομον μοναχικήν πολιτείαν…”
ΕΣ ΕΔΑΦΟΣ ΦΕΡΕΙΝ
Οι καλόγεροι, στερούμενοι μορφώσεως στην συντριπτική τους πλειονότητα αποτέλεσαν τις ορδές του Βησιγότθου Αλάριχου (άρτι εκχρισθιανισθείς) όταν το +396 με τις ευλογίες του πατριαρχείου και με τις εντολές από το ιερόν παλάτιον (Αρκάδιος 395-408 γιος του Θεοδοσίου) εξεστράτευσαν εναντίον της Πατρίδος μας, με διπλό σκοπό:
1.- να εκχριστιανίσουν τους Έλληνες Εθνικούς και όσοι αρνούνταν να θανατώνονται και
2.- να αφανίσουν λεηλατώντας και καταστρέφοντας τα Ιερά των Ελλήνων.
Μέσα σε τρία χρόνια επιδρομής του Αλάριχου, τέσσερα εκατομμύρια Ελλήνων Εθνικών είδαν τα ραδίκια ανάποδα, η ύπαιθρος είχε ολοσχερώς ερημωθεί !!! Γλίτωσαν όσοι κατέφυγαν στα βουνά !!!
Το σύνθημά τους ήταν ες έδαφος φέρειν (ισοπεδώστε στο πέρασμά σας τα πάντα)
Από το Δίον μέχρι την Ολυμπία δεν έμεινε τίποτε όρθιο, φυσικά την ίδια τύχη είχαν και τα ιερά της Βοιωτίας, στην Ελευσίνα με ιδιαίτερο μίσος κατέσφαξαν και τους τελευταίους της Ιερείς.
Κλείνουμε το κείμενό μας, πάλι με απόσπασμα από ποίημα του Κωστή Παλαμά, “εμπνευσμένο” από τις επιδρομές…. ντόπιων και ξένων “Αλάριχων” στην Πατρίδα μας.
Το αφιερώνουμε, σ΄ εκείνους που τα φαιά φέρουν.
“ Του ρασοφόρου συνέτριψε ο πέλεκυς και η αξίνα,
τα μεγαλόχαρα είδωλα στα βάθη των ναών.
Των συντριμμένων η ψυχή, δεν χάθηκε μ’ εκείνα.
Φωτοπλανήτης έγινε στα χάη των ουρανών.
Όσο που νέα ζωντάνεψε αγαλματένια κρίνα,
στου διαλεχτού τον λογισμό, στους κήπους των σοφών.
Άναβε φωτιές καλόγερε, κάψε, κάψε, στα χαμένα καις.
Από την στάχτη της φωτιάς σου, της ιδέας ο χρυσαετός
τις φτερούγες του τεντώνει πιο πλατιές,
προς τα ύψη, προς το φως” !!!
Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΣ….“ΕΣΩΣΕ”. Η ΠΑΝΑΓΙΑ;
Τα φουσάτα του Αλάριχου δεν πλησίασαν την Αθήνα, εξ αιτίας των τειχών της. Τότε…., “λένε οι πολιορκημένοι, ότι είδαν την αγαπημένη τους Θεά πάνω στα τείχη να τους εμψυχώνει”… η Αθήνα…. σώθηκε. (Ζώσιμος, Βιβλίο Ε΄ VI,1) Το + 1.453 οι Χριστιανοί οικειοποιήθηκαν την ιστορία αυτή, διαδίδοντας πως η Παναγία εμφανίστηκε πάνω στα τείχη της Κων/πολης, μόνο που δεν κατάφερε να τους σώσει…. Οι καλογεροπροδοσίες…. αποδείχθηκαν ισχυρότερες!!!!
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το κράτος, δέσμιο της “θρησκείας της αγάπης”, δεν μπόρεσε ποτέ να χαλιναγωγήσει τον τρόπο φυγής νέων προς τις μοναστηριακές κοινότητες.
Το ότι, η στροφή των νέων προς τα μοναστήρια, αποδυναμώνει την οικονομική ισχύ του Κράτους, δεν την ευρίσκω πρακτικά σωστή, (αρκεί να μην τους σιτίζει ο φορολογούμενος λαός), όσοι προτιμούν να ραχατεύουν στα μοναστήρια, την ίδια συμπεριφορά θα είχαν και ως πολίτες…..
Και εν κατακλείδι, ουδείς δυσφημεί το “σχολείο” από το οποίο προέρχεται…. και το “εμπόρευμα” που πουλά…. ο νοών νοείτω !
Καδμείος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου