Τετάρτη 13 Αυγούστου 2014

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΥ, ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΝ ΠΛΑΤΩΝΙ, ΕΝ ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΕΣ ΘΕΟΥΣ ΠΡΟΣΡΗΣΕΙ

Ο Γεώργιος Γεμιστός (1355 – 1452μ.κ.ε.), ήταν Έλληνας πλατωνιστής φιλόσοφος που επέλεξε για τον εαυτό του το παρώνυμο Πλήθων, ώστε να θυμίζει το όνομα Πλάτων. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα, όταν οι ιδέες του άρχισαν να γίνονται στόχος κάποιων σκληροπυρηνικών του Οικουμενικού Πατριαρχείου (που εξόντωσαν τον μαθητή του Ιουβενάλιο), εγκαταστάθηκε με την ανοχή του φίλου του, αυτοκράτορα Μανουήλ του Β΄ Παλαιολόγου, στο Δεσποτάτο του Μυστρά.
«αλλ’ ω μακάριοι ήρωες, η θειοτάτη τε και προϋχουσα του ημετέρου γένους φύσις, δι ων τω τήδε επιδημούντων βίω μεγάλων αρχαί αγαθών τω κοινώ ημών εκάστοτε εκ θεών επιπέμπεται, χαίρετε∙ ω πρόγονοι τε ημών και γονείς, θεών δη ημίν εικόνες τη ημών του θεού αιτία γεγονότες∙ ω σύνοικοι τε ημών και σύντροφοι, ω φράτορες τε και άλλοι οικείοι, είτε πρεσβύτεροι ημών εν τώδε τω βίω γεγονότες, είτε νεώτεροι, οι αυτόσε ες την θειοτέραν και μακαριωτέραν προαφίχθε ημών ζωήν∙ ω εταιροί τε και φίλοι πάντες ω πολίται, οι τε άλλοι, και οι των κοινών ημών καλώς προστάντες, οι δε και τον τήδε βίον υπέρ της του κοινού τε και ομοδόξου γένους ελευθερίας αποβεβληκότες, ή των καθεστηκότων τε και ευ εχόντων σωτηρίας, ή ουκ ορθώς έστιν ων κεκινημένων επανορθώσεως∙ χαίρετε τε πάντες, και επειδάν η εκ θεών ειμαρμένη και ημάς ως υμάς καλή, ιλεώ τε και ευμενείς υποδέξασθε φίλους παρά φίλους υμάς αφιξομένους»[1]
Δηλαδή:
«Αλλά, ω μακάριοι ήρωες, και (εσύ) η πιο θεϊκή και υπερέχουσα φύση του γένους μας, μέσω των οποίων, σε εμάς που ζούμε σε αυτήν την ζωή, στέλνονται κάθε φορά αρχές μεγάλων αγαθών στην κοινωνία μας από τους θεούς,  χαίρετε· ω πρόγονοί μας και γονείς, που έχετε γίνει εικόνες των θεών για εμάς· ω συγκάτοικοι και σύντροφοί μας, ω αδελφοί και οικείοι, είτε υπήρξατε μεγαλύτεροί μας σε αυτήν την ζωή είτε και νεώτεροι, οι οποίοι έχετε φθάσει πριν από εμάς εκεί, στην θειοτέρα και μακαριώτερη ζωή· ω εταίροι και όλοι οι φίλοι· ω πολίτες και οι άλλοι και εκείνοι που ηγήθηκαν καλώς στα κοινά μας, και εκείνοι που έχασαν αυτήν την ζωή υπέρ της ελευθερίας του κοινού και ομόδοξου γένους ή για την σωτηρία των υπαρχόντων και καλώς εχόντων ή για τη διόρθωση των εσφαλμένων· χαίρετε όλοι, και όταν η ειμαρμένη από τους θεούς μας καλέσει σε εσάς, να μας υποδεχθείτε σπλαχνικοί και ευμενείς ως φίλους που θα έλθουν σε εσάς τους φίλους»
Για την συγγραφή: Γουλέτας Παναγιώτης (Αλκίνοος), 16/4/2014
[1] Βλ. Κωνσνταντίνος Σάθας, “Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμος 7, Ανωνύμου Σύνοψις Χρονική”.
___________________________________
Η αλαζονεία, η άγνοια, η λήθη, η προσκόλληση σε δεισιδαιμονίες στερούμενες, ιστορικής, φυσικής και επιστημονικής βάσης, και η πνευματική ακαμψία, οδηγούν σε επανάληψη τραγικών καταστάσεων του παρελθόντος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΩΝ (Πόσοι τον γνωρίζουν;)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου