Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ONLINE ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ MUFON

Το online τηλεσκόπιο MUFON μας δίνει φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται αγνώστου ταυτότητος αντικείμενα διαφόρων σχημάτων. Η σελίδα είναι αυτή. http://www.sky-map.org/ Και οι συντεταγμένες είναι οι παρακάτω: 
19 25 12 -89 46 03 - Το πρώτο μεγάλο καταγράφεται αντικείμενο 
16 19 35, -88 43 10 - κυλινδρικό αντικείμενο 
02 26 39, -89 43 13 - εγκύκλιος 
08 50 47 -89 38 09 - κυρτή 
14 38 50, -88 40 42 - κυρτή 
14 59 06, -88 21 24 - κυρτή 
23 13 00, -88 53 11 - κυρτή 
19 26 51 -88 42 38 - κυλινδρικό, μοιάζοντας με πλοίο με ίχνη 
19 25 12 -89 46 03 - το πρώτο
16 19 35 -88 43 10 - το δεύτερο
02 26 39 -89 43 13 - το τρίτο 
Σχόλιο: Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να είναι αυτά τα αντικείμενα. Μπορεί να είναι οτιδήποτε…  Αυτό που θα θέλαμε όμως, είναι να μας πουν τα ξένα δημοσιεύματα, πως έβγαλαν το συμπέρασμα ή πως ξέρουν, ότι τα τεράστια διαστημόπλοια που έρχονται (όπως ανακοίνωσαν), έχουν εχθρικές διαθέσεις…  Το γεγονός ότι σύντομα προσπάθησαν να το «μαζέψουν» παρουσιάζοντας την ανακοίνωση ως φάρσα, μου θυμίζει τα «παιχνίδια» της γάτας με το ποντίκι... 

2 σχόλια:

Κωνσταντάς είπε...

Το φως στις φωτογραφὶες του διαστήματος εἲναι σε μὴκος κὺματος που ἐμεὶς δεν μποροὺμε να δοὺμε. Για το λὸγο αὐτὸ γὶνεται τεχνητὴ μετατὸπιση των μηκὼν κύματος στη περιοχὴ τοῦ ὁρατοῦ για μας φωτὸς. Με ἂλλα λόγια: τεχνητός χρωματισμὸς. Αὐτὸ λοιπὸν που δεὶχνει ἡ φωτογραφὶα εἲναι ἀποτὲλεσμα ὃλων αὐτῶν.

Πρὲπει ἐπὶσης να πὰρει ἓνας ὑπ' ὃψιν πως ὃ,τι βλὲπουμε ἐξαρτὰται και ἀπὸ τη μεγενθυντικὴ δὺναμη των τηλεσκοπὶων μας. (Αὐτὸ το καταλαβαίνουν πολὺ καλὰ ὃσοι ἀπὸ μας φοροὺμε γυαλιὰ). Τον 19ο αἰὼνα οἱ ἂνθρωποι ἒβλεπαν κὰποιες γραμμὲς στον Ἂρη, τις ὁποὶες ἐξὴγησαν λὲγοντας πως θα πρὲπει να εἲναι διὼρυγες, δηλ. κανὰλια νεροὺ, που φτιὰχτηκαν ἀπὸ τους Ἀρειανοὺς. Σὴμερα δεν βλέπουμε αὐτὲς τις γραμμὲς, διὸτι ...ἒχουμε καλὺτερα τηλεσκὸπια!!

Μου φαὶνεται πως χωρὶς λὸγο ἀφηνὸμαστε συχνὰ να παρασυρθοὺμε σε ὑποθὲσεις με λὶγη ἢ πολὺ χαλαρὴ θεμελὶωση. Ἒτσι, προκύπτουν βὲβαια ἐντυπωσιακὲς θεωρὶες και εἰδὴσεις, μα ἡ θεμελὶωση τους εἲναι πολύ λίγη ἢ καθόλου.

http://koutsoura.blogspot.com/

-.

Σείριος είπε...

Φίλε μου συμφωνούμε απολύτως. Για τον λόγο αυτόν στην ανάρτηση δεν έδωσα κανέναν χαρακτηρισμό στα «αντικείμενα».
Η ουσία της ανάρτησης δεν βρίσκεται σ τα «αντικείμενα», που δείχνει το τηλεσκόπιο, αλλά στο σχόλιο που παρέθεσα μέσα στην ανάρτηση.
Όσο για το τι είναι αλήθεια και τι ψέματα, ή λανθασμένη εντύπωση, και αν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε πλέον ξεπεράσει… και βέβαια όχι με την βοήθεια των επίσημων και συμβατικών πηγών οι οποίες δεν βοηθούν προς αυτό. Το αντίθετο μάλιστα.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου