Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

Υπάρχουν κάποια όντα που, περνώντας από το Πρίσμα της Λύρας, αποφάσισαν να παραμείνουν σε άυλη μορφή.

Αυτά τα όντα επέλεξαν μια στοργική ύπαρξη υπηρεσίας σε όσους κατοικούν σε πιο πυκνές πραγματικότητες, όπως η τρίτη πυκνότητα της Γης. Συνειδητοποίησαν ότι καθώς αναπτύχθηκαν οι φυσικοί κόσμοι, η ζωή στην εξελικτική φάση μπορεί να χρειαζόταν βοήθεια από άλλες σφαίρες.

Αυτά τα όντα έλκονταν από την περιοχή του αστέρα Αρκτούρου και η βοήθεια τους εμφανίζεται με τη μορφή αρχετύπων, αγγέλων, οδηγών ή αόρατων εμπνεύσεων. Σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τις συνειδήσεις που προέρχονται από πολλά επίπεδα συνείδησης.

Υπάρχει μια πύλη ή μια διασταύρωση στον ιστό του χωροχρόνου στη γενική περιοχή του Αρκτούρου. Αυτά τα όντα σύντομα συνειδητοποίησαν ότι αυτή η πύλη διέσχιζε διαστατικά σχεδόν κάθε κατοικημένη περιοχή. 

Ο σκοπός των όντων του Αρκτούρου είναι πολύπλευρος. Ένας είναι ότι πρέπει να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα ως πρότυπο. Αντιπροσωπεύουν το ίδιο το μέλλον ενός ατόμου ή μιας κοινωνίας. Η ενέργειά τους είναι, λόγω της φύσης τους, ένας μαγνήτης που προσελκύει θετικό δυναμικό και ολοκλήρωση από τα βάθη του Όντος. Αντανακλά στη Γη προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει η εξέλιξή της. Μόλις η ανθρωπότητα εξελιχθεί από την υλική κατάσταση του τρισδιάστατου χώρου, σε ανώτερες διαστάσεις, ο ιδανικός στόχος θα είναι να επιτευχθεί μια συνείδηση ​​ παρόμοια με τη συλλογική συνείδηση ​​ των όντων του Αρκτούρου.

Πολύ συχνά, τα όντα του Αρκτούρου εκδηλώνονται στους ανθρώπους με τη μορφή αγγέλων. Είναι γνωστό ότι ο σκοπός ενός αγγέλου είναι να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Τα όντα του Αρκτούρου είναι αφιερωμένα στους ανθρώπους, με μια πολύ πραγματική έννοια. Επέλεξαν να μάθουν για το φυσικό, μέσω των φυσικών όντων.

Η φύση τους είναι αιθέρια. Η ενέργειά τους μπορεί να εκληφθεί ως παρουσία, ερέθισμα για δημιουργικότητα ή άνευ όρων αγάπη.

Θα εκδηλωθούν σύμφωνα με το σύστημα πεποιθήσεων του ατόμου με το οποίο αλληλεπιδρούν. Στους θρησκευόμενους ανθρώπους με την παραδοσιακή έννοια, θα εμφανίζονται ως άγγελοι. Για άλλους πιο σύγχρονους αναζητητές μπορεί να εκδηλωθούν, ίσως, ως εξωγήινοι ή μελλοντικοί εαυτοί. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μια αλληλεπίδραση με ένα αληθινά στοργικό ον αφιερωμένο στην εξυπηρέτηση των φυσικών όντων και επομένως, του Όλου.

Επειδή υπηρετούν το φυσικό, δεν αλληλεπιδρούν μόνο με ανθρώπινα όντα στον πλανήτη, αλλά και με τα αόρατα βασίλεια των οποίων η εξέλιξη είναι διαφορετική από αυτή των ανθρώπων.

Η κύρια υπηρεσία που παρέχουν τα όντα του Αρκτούρου στα φυσικά (τρισδιάστατα) όντα είναι η συναισθηματική θεραπεία.

Επειδή η πύλη του Αρκτούρου συνδέεται διαστατικά με τη Γη, όλοι όσοι σκοπεύουν να ενσαρκωθούν στον πλανήτη μας, πρέπει να περάσουν από το βασίλειο του Αρκτούρου πριν φτάσουν, εκτός εάν η συνείδησή τους επιλέξει να μην το κάνει.

Αυτό το βήμα παρέχει θεραπεία σε όλους εκείνους που πρόκειται να γεννηθούν και περιλαμβάνει ενίσχυση των επιλογών και των επιθυμιών τους, σχετικά με τις φυσικές ζωές που πρόκειται να αναλάβουν.
Η πύλη του Αρκτούρου προετοιμάζει μη φυσικές συνειδήσεις για τον έντονο πυρήνα του φυσικού.

Οι θεραπευτικές ενέργειες του Αρκτούρου είναι θρεπτικές, τόσο για τον κακοποιημένο όσο και για τον κακοποιό, καθώς και οι δύο υποφέρουν πολύ. Η χρήση της θεραπευτικής μήτρας Σειρίου / Αρκτούρου μπορεί να είναι πολύ ισχυρή σε αυτές τις περιπτώσεις.

Τα κήτη, ειδικά τα δελφίνια, μπορεί να αντιπροσωπεύουν τη μήτρα Σειρίου / Αρκτούρου για όσους υποφέρουν. 

Επειδή στα δελφίνια η έκφρασή τους είναι έκφραση αγάπης άνευ όρων, μπορούν να χρησιμεύσουν ως φυσική εκδήλωση της θεραπευτικής μήτρας Σειρίου / Αρκτούρου. Αυτή η μήτρα παρέχει λεπτή θεραπεία σε πολύ βαθιά επίπεδα.

Μετά το θάνατο, οι ανθρώπινες συνειδήσεις περνούν από το βασίλειο του Αρκτούρου. Εκεί γαλουχούνται και φροντίζονται μέχρι να αφυπνιστούν σε μια ευρύτερη πραγματικότητα. Στην περίπτωση ενός τραυματικού θανάτου, μοιράζεται πολλή τρυφερότητα και θεραπεία, ώστε η ψυχή, που πρόκειται να ξυπνήσει, να έχει μια ομαλή μετάβαση.

Σε μεταθανάτιες εμπειρίες, το φως που γίνεται αντιληπτό στο τέλος του τούνελ είναι στην πραγματικότητα η αναπαράσταση της δόνησης του Αρκτούρου. Αυτή η δόνηση θα μεταφραστεί σύμφωνα με το σύστημα πεποιθήσεων του ατόμου που την αντιλαμβάνεται. 

Ο Αρκτούρος ανήκει κυρίως στην έκτη πυκνότητα. Εκεί κάποιος συγχωνεύεται με τον Ανώτερο Εαυτό που μοιράζεται μια σχεδόν ίδια ζώνη συχνοτήτων με το βασίλειο του Αρκτούρου. Εκεί γίνεται η θεραπεία.

Ο Αρκτούρος είναι στενά συνδεδεμένος με την ανθρωπότητα από τις απαρχές της, καθώς δημιουργεί συνεχώς. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα αστέρι. Είναι μια συχνότητα που έχει κανείς μέσα του. Είναι η συχνότητα δημιουργίας, θεραπείας και εξέλιξης. Αυτό συνέβη με τη Γη και με άλλους πλανήτες με φυσική ανάπτυξη, από την έναρξή της.

Μέσα στη διαστατική πύλη ή διασταύρωση, υπάρχει μια ένωση μεταξύ Αντάρη και Αρκτούρου που χρησιμεύει ως ενεργειακό σημείο αναφοράς σε αυτήν την περιοχή. Η πλειοψηφία των συνειδήσεων που ενσαρκώνονται στη Γη περνούν μόνο μέσω της δόνησης του Αρκτούρου.

Αλλά υπάρχουν άλλοι που επιλέγουν να περάσουν πρώτα από τον Αντάρη πριν φτάσουν στον Αρκτούρο: είναι τα άτομα που εργάζονται άμεσα με τα πρότυπα της συλλογικής συνείδησης, με τις μήτρες και την κυτταρική εξέλιξη. Ο Αντάρης είναι επίσης το διαστατικό σημείο σύνδεσης μεταξύ του τεταρτημορίου που καταλαμβάνει η Γη εντός του Γαλαξία και του γαλαξία της Ανδρομέδας. Η σύνδεση Αντάρης / Ανδρομέδα ενεργοποιεί την αφηρημένη έννοια της ύπαρξης και της συνείδησης που είναι απαραίτητες για να αρχίσουν οι φυσικές φυλές να θυμούνται την κληρονομιά τους και έτσι να μετουσιώνουν το παρελθόν τους.

Στην προηγούμενη φάση της ανάπτυξης της Γης, τα όντα του Αρκτούρου συμφώνησαν να πυκνώσουν αρκετά ώστε να γίνουν προσωρινά αντιληπτά. Αλληλεπίδρασαν με τον πρώτο πολιτισμό που ονομάζεται Λεμουρία και τους δίδαξαν την ικανότητα της θεραπείας. Η μνήμη αυτών των αλληλεπιδράσεων διήρκεσε από γενιά σε γενιά.

Όταν οι κάτοικοι της Λεμουρίας μετανάστευσαν σε πολλές άλλες διαφορετικές περιοχές της Γης, πήραν αυτές τις αναμνήσεις μαζί τους. Η άμεση αλληλεπίδρασή τους αποτυπώθηκε σωματικά στα αγάλματα του νησιού του Πάσχα. Αυτά τα αγάλματα δεν αντιπροσωπεύουν πυκνωμένα όντα του Αρκτούρου, αλλά μάλλον αποτίουν φόρο τιμής σε αυτά. Η θέση αυτών των λίθων είναι τέτοια που τα αγάλματα κοιτάζουν τον ουρανό προς τον ορίζοντα, περιμένοντας την επιστροφή των όντων του Αρκτούρου.

https://www.bibliotecapleyades.net/

-------------------------------------------

ΟΙ ΑΡΚΤΟΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΟΣΚΑΦΟΣ ΑΘΗΝΆ

Η ΑΓΝΩΣΤΗ (για εμάς) ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου