Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η έναρξη  του αγώνος για την απελευθέρωση και της υπολοίπου Ελλάδος, σχεδόν έναν αιώνα μετά την επανάσταση του ’21. Μια ξεχασμένη επέτειος.
 Σαραντάπορο, 9 Οκτωβρίου 1912. Ελληνική προφυλακή έτοιμη για την πρώτη νικηφόρα μάχη κατά των Τούρκων. Την επομένη ο Ελληνικός Στρατός απελευθέρωσε τα Σέρβια (Μουσείο Μπενάκη, από το βιβλίο του Μ. Κατσίγερα «Ελλάδα - 20ός αιώνας. Οι φωτογραφίες) 
5 Οκτωβρίου 1912 Η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο στην Τουρκία, Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος. 6 Οκτωβρίου 1912 μετά από την κήρυξη του Α' Βαλκανικού Πολέμου στις 5/10/1912, γίνεται απόπλους του Ελληνικού Στόλου από το Φάληρο, με Αρχηγό Στόλου τον Υποναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη για έναρξη επιχειρήσεων.Στις 4 το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου 1912 έφτανε στην Αθήνα η πρώτη είδηση για την έναρξη του πολέμου των Βαλκάνιων συμμάχων κατά της Τουρκίας, και την προέλαση τής υπό τον διάδοχο τότε Κωνσταντίνο Ελληνικής Στρατιάς στη Μακεδονία. Είκοσι μόλις μέρες μετά, η Ελληνική Σημαία κυμάτιζε στη Θεσσαλονίκη.... Ο δημοσιογράφος, που ακολουθεί τον Ελληνικό Στρατό στην εξόρμησή του, γράφει: Στον Τύρναβον, ο στρατός είχεν ήδη εξυπνήσει και πυρετωδώς προητοιμάζετο διά την προέλασιν. Ζωηροί και εύθυμοι οι άνδρες συνεπλήρουν τον καθαρισμόν του ιματισμού και του οπλισμού των, εδίπλωναν τα αντίσκηνα, και μετ' ολίγον εν αδιαπτώτω ευθυμία έτρωγον το συσσίτιόν των, επαναλαμβάνοντες εν μέσω ακρατήτου ενθουσιασμού την φράσιν, ην είπεν εις λοχαγός του πεζικού και ήτις είχε μεταδοθή ως αστραπή: »―Η τελευταία κουραμάνα που τρώμε στη Θεσσαλία! »―Διέρχομαι τας γραμμάς των στρατιωτών και μένω έκπληκτος προ του ενθέου ενθουσιασμού όστις κατέχει αυτούς. Η συγκίνησίς μου κορυφούται και δάκρυα χαράς αναβλύζουσιν εκ των οφθαλμών μου, εκ της πεποιθήσεως ήτις γεννάται παρ' εμοί, ότι αδύνατον τοιούτος στρατός να μη νικήση. Προχωρώ, και παρά την είσοδον παλαιού οικοδομήματος προχείρως επισκευασθέντος, διακρίνω υψηλόν κοντόν, και επ' αυτού ανεμίζον το σήμα του Αρχηγού, το οποίον επέπρωτο, μετά είκοσι μόλις ημέρας να εισέλθη θριαμβευτικόν εις την πρωτεύουσαν της Μακεδονίας... Συναντώ τον Μέραρχον της Α' Μεραρχίας κύριον Μανουσογιαννάκην, όστις μου λέγει:
»―Τους βλέπεις τους άνδρας αυτούς; Ή θα φθάσωσιν νικηφόροι εις Θεσσαλονίκην ή ουδείς εξ αυτών θα επανίδη την πατρίδα του. Δεν το λέγω αυτό ως αρχηγός των, αλλ' ως διερμηνεύς πιστός των αισθημάτων των».
20 Μέρες μετά η Ελληνική Σημαία κυματίζει στην Θεσσαλονίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου