Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ!!!

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ" ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΗΠΙΑΝ ΑΠ' ΑΥΤΗΝ
Σήμερα ο κόσμος ζει με την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας (Τζ. Στόμπαρτ).
Υπερασπισθήτε την Ελλάδα το έθνος στό οπόιο οφείλομεν τα φώτα μας, τάς έπιστήμας μας, τάς τέχνας μας και όλας τας αρετάς μας. Η Έλλάς είναι φώς (ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΜΩΜ)!
Το σπίτι που στη βιβλιοθήκη του δεν έχει έργα Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων είναι ένα σπίτι δίχως φως (ΣΩ ΜΠΕΡΝΑΡ ΤΖΩΡΤΖ).
Ελληνικός Πολιτισμός σημαίνει ολοκλήρωση του Ελληνικού Πνεύματος και μετατροπή αυτού σε παγκόσμιο φαινόμενο (SCHUBART W).
Η γοητεία της Ελλάδος είναι ακατανίκητη στην αναπόληση του πλουσιοτέρου σε ομορφιά, ποίηση και φιλοσοφία πολιτισμού που υπήρξε ποτέ. Η μοναδική θεραπεία, για την κρίση που περνάει σήμερα ο πολιτισμός, είναι η επιστροφή στην Ελλάδα (Pene Puaux).
Μορφωμένοι λέγονται αυτοί που μελετούν τους Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς (RABELAIS).
Η Ευρώπη είναι θυγατέρα της Ελλάδας (Παντίτ Νεχρού).
Όλα τα πολιτισμένα έθνη είναι αποικίες της Ελλάδος (MEHN HENRY).
Η Ελλάς είναι το εκτυφλωτικό φως. Μ’ αυτήν τα σύννεφα διαλύονται, όλες οι απορίες λύνονται (ΖΙΠΕΝ ΑΛΑΙΝ).
Ελέχθη είς Αθήνας προ 2.000 ετών, οτι το μυστικον της Ευτυχίας είναι ή Ελευθερία και το μυστικόν της Ελευθερίας ή “Ανδρεία. Οί «Ελληνες “μέ τά ΟΧΙ των, δίδουν ζωήν νέαν εις τήν μεγάλην των αυτήν κλασσικήν παράδοσιν (ΑΝΤΟΝΥ ΗΝΤΕΝ).
Η ιστορία απορεί και θαυμάζει πώς μια μικρή μεσογειακή χερσόνησος, η Ελλάς, κατάφερε μέσα σε λιγότερο από δύο αιώνες να προικίσει τον κόσμο μας με ένα τέλειο σκελετό για όλα τα πνευματικά ενδιαφέροντα  endrik Willem Van Loon)!
Ό Αλέξανδρος ήτο ό μέγιστος των Ελλήνων. Είναι δυνατόν ή Μακεδονία, ή κοιτίς του, νά μήν ήτο Ελληνική; Έκεΐθεν ο Ελληνικός πολιτισμός εισεχώρησεν εις τήν “Ασίαν (ΑΝΤ. ΠΕΓΙΕ).
Τα παραπάνω λόγια ειπώθηκαν, χαράκτηκαν στο χαρτί... Να μιλήσουν ήθελαν για την Ηρωική Ελληνική Ψυχή και Διάνοια και δεν έχουν καμία σχέση και δεν αφορούν τους προσκυνημένους και ξεπουλημένους που φέρουν απλά κάποιο ελληνικό όνομα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ!!!
Υπήρχε και θα υπάρχει και όποιος κάνει το λάθος να παίξει με την Θράκη, την Μακεδονία, την Ήπειρο, το Αιγαίο, θα δοκιμάσει για άλλη μια φορά την ηρωική Ψυχή των πραγματικών Ελλήνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου