Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Από την ημέρα που οι κοινωνίες των ανθρώπων ανακά­λυψαν το χρήμα και το χρησιμοποίησαν στις μεταξύ τους συ­ναλλαγές, το όνομα του χρήματος ήταν το πλέον χρησιμο­ποιούμενο επί καθημερινής βάσεως. Μνα, οβολός, στατήρ, δραχμή, ήταν όπως το μάρκο, δολάριο, φράγκο, η λίρα.
Οι σημιτοφοίνικες με βάση τη θρησκευτική τους παράδοση και τις θεϊκές εντολές που έλεγαν: "Να κλέψετε από τους Αιγυπτίους τα χρυσά και αργυρά σκεύη", και καθόριζαν λεπτομέρειες, όπως: "Σε αλλόθρησκους μπορείς να τοκίζεις όχι και στον αδερφό σου", περιστρεφόταν γύρω από το κέρδος και το χρήμα.
Τα καράβια των σημιτοφοινίκων που προσέγγιζαν στα Ελληνικά λιμάνια, διαλαλούσαν την πραμάτεια τους και την τιμή κάθε είδους σε χρήματα όπως γίνεται και σήμερα στις λαϊκές αγορές.
Τι σχέση μπορεί να έχουν αυτά που αναφέρω με το Ελληνικό Αλφάβητο;
Ο ιστορικός Ιωάννης ο Λαυρέντιος ο Λήδος, γράφει: "Οι Φοίνικες είναι οι πρώτοι τοκογλύφοι και κερδοσκόποι, γράμματα δε και σταθμούς επινόησαν για να κερδίζουν".
"ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΗΤΑΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ" και ουδεμία σχέση έχει με το αλφάβητο.
Σε αρχαίους Πελοποννησιακούς παπύρους, γίνεται λόγος για τα Ελληνικά νομίσματα, Στατήρες, Τετρόβολα και ο πάπυρος της Δήλου αναφέρει τη Δραχμή.
Ο Αριστοφάνης γράφει: "Ο Στατήρας είναι νόμισμα και ο οβολός είναι σταθμός και έχει τρία κεράτια".
Ο Αριστοτέλης αναφέρει "Τον Κορινθιακόν στατήρα δεκάλιτρον, ότι έχει δέκα οβολούς". 1 στατήρας=10 λίτρα ή 10 οβολούς".
Ο Γαλένιος στο "Περί Μέτρων και Σταθμών" κάνει χρη­ματιστηριακό μάθημα.
Ολκή ή Δραχμή έχει 18 κεράτια άλλοι λένε 3 Γράμματα.
Το Ποντιακόν Κάρυον 18 κεράτια και ισοδυναμεί με 1 Δραχμή.
Το Γράμμα έχει 6 κεράτια ή 2 οβολούς, ο δε οβολός, 3 κε­ράτια ήτοι 3 κοκκία.
Ο δε χαλκός και το κεράτιο παντός Γράμματος είναι σμικρώτατο, προς εκπλήρωμα τιθέμενον των σταθμών.
Η 1 λίτρα έχει 288 ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
" "      "     "    576 Οβολούς.
Η 1 λίτρα έχει 864 Θερμούς.
« «      "     «   1728 Κεράτια. "     "   4608 Χαλκούς.
Η Ουγγιά ή Τετράσσαρον Ιταλικό έχει 8 Δραχμές ή 24 Γράμματα.
ΙΔΟΥ Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΤΩΝ 24 ΓΡΑΜΜΑ­ΤΩΝ και πως προέκυψε. Πρόκειται αποκλειστικά και μόνο για χρήματα.
Η Δραχμή έχει 3 Γράμματα, το δε Γράμμα 2 οβολούς Διόβολον δε καλείται.
Η Δραχμή έχει 7 Οβολούς. "    8 Θερμούς. "   18 Κεράτια. "   48 Χαλκούς.
Ο Ήρων στο έργο του "Περί σταθμών" γράφει. "Η Μνα αποτελείται από στατήρες και ο στατήρας από δραχμές. Στατήρας ή Ολκή έχει δύο Δραχμές. Η λίτρα απο­τελείται από Γράμματα και κάθε Γράμμα έχει 7 κεράτια".
Ο Οριβάσιος στην σύνοψη Ευσταθίου γράφει. "ΗΔραχμή ή Ολκή έχει 3 Γράμματα, πάσα Δραχμή 7Οβο­λούς".
Η Ουγκιά έχει 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ, το δε γράμμα δύο Οβολούς. Ο Οβολός έχει Γράμματος Χαλκούς 8, κεράτια 3. Ο Επιφάνειος στην Πατμιακή βιβλιοθήκη, συνέταξε πλή­ρη πίνακα αντιστοιχίας νομισμάτων με τα γράμματα τον ο­ποίον παραθέτω.
Η Δραχμή έχει                                : Γράμματα 3
Τα χάλκινα Αργύρια έχουν         : Γράμματα 3
Το δίδραχμο το άγιο έχει            : Γράμματα 7
Ο Κοδράντης Νούμος έχει         : Γράμματα 7
Λεπτόν Σάτον έχει                        : Γράμματα 3
Οβολός Σιδηρούς έχει                 : Γράμματα 3
Ολκή έχει                                        : Γράμματα 3
Σίκλος ο άγιος έχει                       : Γράμματα 12
Στατήρας έχει                                : Γράμματα 12
Σίκλος ο Βασιλικός έχει              : Γράμματα 7
Ουγκιά έχει 2 στατήρες               : Γράμματα 24
Στατήρ μισής Ουγκιάς έχει 2 δίδραχμα (ο Στατήρ αποτελεί μέτρον)
Η Λίτρα έχει                                   : Γράμματα 288.
Κάθε Γράμμα αποτελείται από 7 Κεράτια.
Κάθε Στατήρας έχει                     : Γράμματα 12.
Το Δίδραχμο έχει                        : Γράμματα 6.
Λεπτόν Σάτον ίσον με 1/4 Ουγκιάς έχει: Γράμματα 3
Το Φοινικικό Γράμμα ήταν νόμισμα εμπορικής συναλλα­γής με αντίστοιχο Ελληνικό νόμισμα το Διόβολο.
Αυτά ήταν τα γράμματα που μας έδωσαν οι Φοίνικες, δη­λαδή τα χρήματα και επειδή σε καθημερινή βάση αναφερό­ταν από όλους το Γράμμα, προκλήθηκε όλη αυτή η σύγχυση, την οποίαν αν και γνωρίζουν οι ιθύνοντες, για λόγους σκοπι­μότητας την παρακάμπτουν.
Τα γράμματα δεν ήταν δυνατόν να γεννηθούν από την μιά στιγμή στην άλλη και χωρίς ανάλογη υποδομή.
Τα φοινικικά γράμματα δεν τα ανακάλυψαν οι Φοίνικες αλλ' επινόησαν το μύθο κάποιοι χριστιανοί άγιοι για να πο­λεμήσουν την Ελλάδα και γι' αυτό τους αγίασαν.
Τα γράμματα του Ελληνικού Αλφαβήτου είναι προϊόν του Ελληνικού Πνεύματος.
Πηγή: ΔΙΣΚΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ  Ιερές Ελληνικές Γραφές 1999 Σελίδα 56, 57, 58, 59 - Γεράσιμος Καλογεράκης.

2 σχόλια:

Βασιλική είπε...

Αλλοι οι Φοίνικες και άλλοι οι σημιτοφοίνικες

Με λίγα λόγια η σχετική ιστορία:
Τα παιδιά του Αγήνορα και της Τηλεφάσσας,ο Κίλικας ,ο Φοίνικας και ο Κάδμος ίδρυσαν μεταξύ άλλων τις πόλεις Κιλικία και Φοινίκη ,στα ανατολικά παράλια,μεταφέροντας τον Ελληνικό πολιτισμό.
Εκείνη την περίοδο,το 3.400, έγινε και ο κατακλυσμός του Δαρδάνου,όπου σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές στην Ελλάδα. Ο ελληνικός πολιτισμός είχε μεταφερθεί στην Αίγυπτο την Φοινίκη (του Αγήνορα) και την Μεσοποταμία. Μετά τον κατακλυσμό ο ΈΛΛΗΝΑΣ Κάδμος έφερε πίσω στην Ελλάδα τα ελληνικά γράμματα ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΦΟΙΝΊΚΗ. Το τονίζω, γιατί αυτό ακόμη δεν έχει γίνει κατανοητό από πολλούς Έλληνες...
Εκείνη την εποχή μόνο οι Ελληνες λεγόντουσαν Φοίνικες,οι Σημιτοφοίνικες εμφανίστηκαν αργότερα...
Ο Κάδμος ήρθε στην Ελλάδα για να βρει την αδερφή του Ευρώπη. Μυήθηκε στα Καβείρια Μυστήρια στην Σαμοθράκη και παντρεύτηκε την αδερφή του Ιασίωνα την Αρμονία .Αξίζει να σημειωθεί ότι στο γάμο αυτό παρευρέθησαν όλοι οι Θεοί.Εκεί έχουμε και την εμφάνιση της θεάς Δήμητρας. Αυτό το αναφέρω γιατί η θεά Δήμητρα δώρησε στον αδερφό του Δαρδάνου τον Ιασίωνα τον καρπό του σίτου,έγινε την ίδια εποχή που ο Κάδμος έφερε πίσω τα ελληνικά γράμματα στην Ελλάδα. Σας παραθέτω κι ένα σημείο από το βιβλίο απ'οπου έχω πάρει τις πληροφορίες....Ο Ιασίων ανέλαβε να (ανα)συστήση «την των Μυστηρίων τελετήν», που είναι τα αρχαιότατα Καβείρια της Σαμοθράκης. Παρόμοια είναι την ίδια εποχή η ενέργεια του Κελεού στην Ελευσίνα, όπου με την Έλευσιν της Δήμητρος ιδρύονται τα Ελευσίνια Μυστήρια.
Η παρουσία της Δήμητρας στην Σαμοθράκη, στον Γάμο της Αρμονίας (αποκαταστάσεως της φυσικής Ζωής), μετά την αναζήτηση της Ευρώπης (Ελλάδος) από τον Κάδμο, που χάθηκε εξ αιτίας του Διός (Κατακλυσμού), καθώς και ο ερχομός της Δήμητρας (Μητέρας Γης) στην Ελευσίνα, μετά την αναζήτηση της Κόρης της Περσεφόνης (έδαφος), που την απήγαγε (εις βάθος) ο Πλούτων με την συναίνεση του Διός (Κατακλυσμού), δεν αφήνουν αμφιβολία για τον αποσυμβολισμό τους... Μετά την μύηση του ο Κάδμος στα Καβείρια Μυστήρια,και τον γάμο του με την Αρμονία, κατέβηκε στην Βοιωτία και έκτισε την Θήβα...Ο Κάδμος μυήθηκε στα Μυστήρια, «μετά δε ταύτα, τον μεν Κάδμον κτίσαι τας Θήβας τας εν τη Βοιωτία, τον δ’ Ιασίωνα γήμαντα Κυβέλην (εξ ού και τα Μυστήρια της Κυβέλης – Μεγάλης Μητέρας – στην Φρυγία)….τα της Μητρός των θεών ιερά….συναπάραι εις Φρυγίαν (Διόδ. Σικελ. Ε,49,1).
οι πληροφορίες είναι από εδώ:https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.panospappas.gr%2Feik.htm&ei=Di2cU_PaBcG00QWtooHoAw&usg=AFQjCNFJz_QpCYNqssVqw4zJm_uPm76ObA&bvm=bv.68911936,d.d2k

επίσης μια μικρή αναφορά στον μύστη Παλαμήδη:
Ο μύστης Παλαμήδης ο γυιός του Ναυπλίου, ο οποίος στον Τρωϊκό πόλεμο ήταν επιφορτισμένος με την σίτιση του στρατού και ταυτογχρόνως και με την ψυχαγωγία των στρατιωτών κατά την διάρκεια των μακρών παύσεων των μαχών, γιά να καταπολεμήσει την ανία των ανδρών εφεύρε επιτραπέζια παιγχνίδια, τα οποία είχαν κάποια πνευματική διαβάθμιση, ανάλογα και με τον βαθμό του καθενός. Δηλαδή γιά τους απλούς στρατιώτες σκάρωσε την γνωστή μας τρίλιζα, γιά τους υπαξιωματικούς το ζατρίκιον, το σημερινό τάβλι και γιά τους ανώτερους αξιωματικούς τους πεσσούς, το σημερινό σκάκι. Ο Παλαμήδης λοιπόν επήρε και διεμόρφωσε το Ελληνικό Αλφάβητο και του έδωσε το σχήμα, την μορφή με την οποίαν το έχουμε περίπου μέχρι σήμερα. Λέω περίπου, γιατί εκείνος χρησιμοποίησε δεκαοκτώ γράμματα .....


Βασιλική είπε...

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Κάδμο,από ερευνα αγνώστου:
(καi) περαιτέρω ,σχετικά με τον Κάδμο:
Ο Κάδμος ήταν Μέγας Ιεροφάντης των Καβειρίων Μυστηρίων, και βασιλιάς της Θήβας. Η Θήβα είχε επτά πύλες. Ο Κάδμος πάνω σε κάθε πύλη είχε ένα δοχείο για σπονδές προς τους θεούς. Είχε παρατηρήσει ότι όταν ερχόντουσαν ξένοι στην Θήβα η δόνηση της πόλης άλλαζε. Επίσης η δόνηση της πόλης άλλαζε όταν κάποιοι κάτοικοι έφευγαν από την πόλη. Ο Κάδμος θεωρούσε την Θήβα, και κάθε πόλη, μία ζωντανή οντότητα. Έτσι παρομοίασε την Θήβα με μία ζωντανή οντότητα, ένα ανθρώπινο ον, και θεώρησε ότι έχει επτά γήινες πύλες εισόδου από όπου μπορούσαν να μπαινοβγαίνουν διάφορες άλλες οντότητες (άνθρωποι). Στην κορυφή κάθε πύλης έβγαινε ο καπνός από τις σπονδές (όχι θυσίες) και έτσι θεώρησε ότι οι θεοί ακούν τις επικλήσεις των ανθρώπων. Πήρε αυτήν την "θεωρία" του και την πήγε στα Καβείρια Μυστήρια, όπου οι ιερείς παρομοίασαν την πόλη με τον άνθρωπο και σιγά - σιγά εξελίχθηκαν οι 7 πύλες εισόδου και εξόδου του ανθρώπινου σώματος, τα επτά ενεργειακά κέντρα με την κορυφή να επικοινωνεί με τους ουρανούς. Από τα μυστήρια αυτά οι υπόλοιποι λαοί "δανείστηκαν" τα επτά ενεργειακά κέντρα ή τσάκρας (σανσκριτικά).

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου