Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΜΜΗΝΟΣ ΡΥΣΗ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ! ΤΟΥ Μ. ΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

«Και άνθρωπος, όστις κοιμηθή μετά γυναικός εχούσης τα γυναικεία αυτής και αποκαλύψη την ασχημοσύνην αυτής, ούτος την πηγήν αυτής εξεσκέπασε και αύτη την πηγήν του αίματος αυτής απεκάλυψεν· όθεν αμφότεροι θέλουσιν εξολοθρευθή εκ μέσου του λαού αυτών» Λευιτικό 20:18.  
«Και εις γυναίκα, εν καιρώ αποχωρισμού διά την ακαθαρσίαν αυτής δεν θέλεις πλησιάσει διά να αποκαλύψης την ασχημοσύνην αυτής». O Λευιτικό 18:19 
Ο τρόπος που η Βίβλος αντιμετωπίζει την γυναικεία έμμηνο ρύση, αποκαλύπτει απολύτως, όχι μόνο την παντελή έλλειψη θεοπνευστίας της, αλλά και την απόλυτη εξίσωση των γνώσεων της, με την βαρβαρότητα και τον μαγικό μυστικισμό της εποχής της!
Το γεγονός ότι η περίοδος αυτή, δεν είναι η καταλληλότερη για σεξουαλική επαφή ήταν κοινή διαπίστωση όλων των λαών της γης από αρχαιοτάτων εποχών. Αυτό όμως δεν δίνει σε κανέναν "θεό" το δικαίωμα να αποκαλεί την γυναίκα "ακάθαρτη" και να την απομονώνει ("καιρός αποχωρισμού") σε ειδικά απομονωτήρια σαν να είναι λεπρή.  
Είναι ποτέ δυνατόν, ο υποτιθέμενος δημιουργός του γυναικείου κόλπου, και της γυναικείας γονιμότητας, να μην γνωρίζει ότι η περιοδική αυτή λειτουργία, δεν έχει τίποτε το ακάθαρτο ή επικίνδυνο για κανέναν; 
Σε μια πραγματικά θεόπνευστη Βίβλο, η γυναικεία εμμηνόρροια, που επιτέλους πιστοποιεί του ιερούς κύκλους της γυναικείας γονιμότητας, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται ακριβώς με την ιδία μαγική ερμηνεία της επικίνδυνης ακαθαρσίας, που υιοθέτησαν όλοι οι ημιάγριοι και αμαθείς λαοί της εποχής. Και φυσικά δε θα απειλούσε με θανατική εκτέλεση, όσους την παραβίαζαν με την σεξουαλική πράξη.
Αντιθέτως σε μια πραγματική θεόπνευστη καθοδήγηση, η εμμηνόρροια θα ήταν ευκαιρία τιμής, ξεκούρασης και περιποιητικότητας για τη γυναίκα, όπως αρμόζει στην ιερή υπόθεση της εμμηνόρροιας, που δεν είναι τίποτε περισσότερο η λιγότερο από την ευτυχή πιστοποίησης της καλής γυναικείας υγείας και γονιμότητας.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου