Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

“ΦΑΙΔΡΟΣ” – Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

«ότι ο Πλάτων είχε ασκηθεί (και στη συγγραφή) διθυράμβων, το δηλώνει και ο διθυραμβικός χαρακτήρας που διαπνέει λίαν τον διάλογο “Φαίδρο”, που ως λέγεται, αυτόν τον διάλογο έγραψε πρώτον ο Πλάτων»[1]
(Βλ., Ολυμπιόδωρος «Υπόμνημα εις τον Πλάτωνος Αλκιβιάδην» 2.63 – 2.65)
Καθώς και ο αρχαίος σχολιαστής των Πλατωνικών Διαλόγων, σχολιάζοντας τον τίτλο του εν λόγω διαλόγου, αναφέρει:
«Λέγει ο Ολυμπιόδωρος στον υπόμνημά του εις τον πρώτον Αλκιβιάδην, ότι ως πρώτο διάλογο, τον “Φαίδρο” έγραψε ο Πλάτων»[2]
(Βλ., σχόλια εις τον Φαίδρον Πλάτωνος 227a.2 – 227.a.3)
Με βάση αυτά διαπιστώνουμε το λάθος της φιλολογικής εκτιμήσεως περί της διαχωρίσεως των Πλατωνικών Διαλόγων σε κείμενα νεότητος, ωριμότητος κλπ, μιας και τον συγκεκριμένο διάλογο των τοποθετούν ως κείμενο ωριμότητος, όπως αναφέρεται και εδώ:
«Οι ειδικοί ξεχωρίζουν τους διάλογους της ωριμότητας του Πλάτωνα από τους πρώιμους σωκρατικούς διάλογους, θεωρώντας ότι βαθμιαία ο Πλάτων αποδεσμεύθηκε από την επιρροή του Σωκράτη, οπότε από ένα σημείο και μετά εκφράζει στους διάλογους τις δικές του φιλοσοφικές θέσεις.»[3]
Εδώ φαίνεται η διαβάθμιση των “ειδικών” http://el.wikisource.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
Εξάλλου κατά τα ίδια τα Πλατωνικά Λόγια, κείμενο του Πλάτωνος δεν υπάρχει αφού:
«η καλύτερη προφύλαξη είναι να μην γράφεις αλλά να μαθαίνεις, γιατί δεν γίνεται να μην πέσουν κάποτε τα γραπτά σε ακατάλληλα χέρια. Για τον λόγο αυτό δεν έχω γράψει κι εγώ ποτέ τίποτα σχετικό με τούτα. Δεν υπάρχει ούτε θα υπάρξει έργο του Πλάτωνα, ενώ όσα σήμερα χαρακτηρίζονται έτσι ανήκουν στον Σωκράτη, από την εποχή που ήταν ωραίος και νέος.»[4]
(Βλ., Πλάτων «Επιστολή Β» 314.b.7 – 314.c.4)
Συγγραφέας: Γουλέτας Α. Παναγιώτης (Αλκίνοος), 19/09/2014
________________________
[1] «ὅτι δὲ καὶ τοὺς διθυράμβους ὁ Πλάτων ἤσκητο, δῆλον ἐκ τοῦ Φαίδρου τοῦ διαλόγου πάνυ πνείων τοῦ διθυραμβώδους χαρακτῆρος, ἅτε τοῦ Πλάτωνος τοῦτον πρῶτον γράψαντος διάλογον, ὡς λέγεται.»¨
[2] «Φησὶν Ὀλυμπιόδωρος ἐν τῷ εἰς τὸν πρῶτον Ἀλκιβιάδην ὑπομνήματι, ὡς πρῶτος ὁ Φαῖδρος διάλογος τῷ Πλάτωνι γέγραπται.»
[4] «μεγίστη δὲ φυλακὴ τὸ μὴ γράφειν ἀλλ᾽ ἐκμανθάνειν• οὐ γὰρ ἔστιν τὰ γραφέντα μὴ οὐκ ἐκπεσεῖν. διὰ ταῦτα οὐδὲν πώποτ᾽ ἐγὼ περὶ τούτων γέγραφα, οὐδ᾽ ἔστιν σύγ- γραμμα Πλάτωνος οὐδὲν οὐδ᾽ ἔσται, τὰ δὲ νῦν λεγόμενα Σωκράτους ἐστὶν καλοῦ καὶ νέου γεγονότος.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου