Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ «ΟΡΚΟΥ» ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ…

Με το θέμα του ανύπαρκτου «όρκου» του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ασχολήθηκα το 2010, δηλαδή τον πρώτο χρόνο ύπαρξης και λειτουργίας της σελίδας. Η ανάρτηση είναι αυτή Ο ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Ο λεγόμενος «όρκος του Μεγάλου Αλεξάνδρου» κυκλοφορεί στο διαδίκτυο (ενώ έχει «κορνιζωθεί» και σε διάφορα κτήρια, δημόσια και μη) σε μία και μοναδική μετάφραση (με μικρές παραλλαγές), ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.
ΟΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ «ΟΡΚΟΥ» "ΒΓΑΖΟΥΝ ΜΑΤΙ" ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΡΜΟΥ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Και η ανάρτηση εκείνη κλείνει με την φράση: ΌΠΟΙΟΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο «ΟΡΚΟΣ» ΟΠΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ, ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ, ΑΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΗΓΗ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ.
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΟΜΩΣ ΛΥΘΗΚΕ! ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ!
Διαβάζουμε στο http://anihneftes.wordpress.com/
Τον ψάχναμε στον οὐρανό, και στην Γη τον βρήκαμε… Με όλες αὐτές τίς ἀναζητήσεις στό χαρτί καί στήν ὀθόνη, ὁ περίφημος “ὅρκος” πού τόν κυνηγᾶνε μερικοί σάν τήν rara avis, σάν τό σπάνιο πουλί, ἐπιτέλους βρέθηκε. Δέν βρέθηκε ὅμως ἐκεῖ πού τόν ψάχνουν οἱ περισσότεροι, ἀλλά ἐκεῖ πού πραγματικά εἶναι. Θά ἦταν πολύ βολικό καί πολύ ἀρεστό νά ποῦμε ὅτι ἦταν γραμμένος σέ κάποιον ἄρτι ἀνακαλυφθέντα ὀξύρρυγχο πάπυρο, ἤ σέ κάποιο μυστικό καί ἀπόκρυφο δωμάτιο τοῦ Βατικανοῦ.
Ἐδῶ καί 56 χρόνια εἶναι μπροστά στά μάτια μας, ἀλλά ποτέ κανείς δέν ἔκανε τόν κόπο νά τόν ἀναζητήσει.
Εἶναι ἀποτυπωμένος σέ κάποιο ἔργο τοῦ 1951 μέ τόν τίτλο: “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ”. Ἔκδ. Ἑστία 1993.
Τό ἔργο εἶναι τοῦ Χρήστου Π. Ζαλοκώστα (1896-1975).
Ὁ Ζαλοκώστας ἦταν χημικός, πολιτευόμενος, πρωταθλητής διαφόρων ἀγωνισμάτων καί συγγραφεύς. Διετέλεσε καί μέλος τῆς Ὀλυμπιακῆς ἐπιτροπῆς ἀπό τό 1935. Εἶχε σπουδάσει χημεῖα εἰς τήν Γερμανία. Κατά τήν περίοδο 1947 – 1949 διετέλεσε πρόεδρος τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ τουρισμοῦ. Ἀπό τά πρῶτα ἔτη τῆς Γερμανό-ἰταλικῆς κατοχῆς 1941 – 1944, ἀνεμίχθει εἰς τᾶς ὀργανώσεις ἐθνικῆς ἀντιστάσεως διακινδυνεύσας διά τήν μεταφορά ὅπλων εἰς τᾶς ἀκτᾶς τῆς Ἀττικῆς καί λαβῶν μέρος εἰς πολλᾶς ἐπικινδύνους ἀποστολᾶς. Ἀπό τοῦ 1946 μέχρι τό 1950 ἦταν βουλευτής Ἀθηνῶν τοῦ Λαικοῦ Κόμματος καί τό 1952 βουλευτής τοῦ Ἑλληνικοῦ Συναγερμοῦ. Ὁ Ζαλοκώστας συνέγραψε καί ἐξέδωσε μέχρι τό 1950 πολλά ἔργα ὅπως Τό χρονικό της σκλαβιᾶς, Γύρω ἀπό τήν Ἑλλάδα, Ὁ βασιλεύς Ἀλέξανδρος, 1946. Ἡλιόλουστη φτώχεια, 1952, Μαρίνα, 1957, Τό περιβόλι τῶν θεῶν, Πίνδος, Μέγας Ἀλέξανδρος ὁ πρόδρομος τοῦ Ἰησοῦ.
Ἐγκυκλοπαιδικό λεξικό Ἡλίου
Ἐκεῖ λοιπόν, στό ἔργο αὐτό τοῦ πατριώτη Ζαλοκώστα, λαμβάνει σάρκα καί ὀστά γιά πρώτη φορᾶ στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος ὁ λεγόμενος κατά τοῦς εἰδικούς καί ἱστορικούς ¨ὅρκος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στήν Ἰώππη τό 324 π.Χ.¨, ὅπου ὁ Ζαλοκώστας τόν ἔγραψε βάση ποιητικῆς ἀδείας.
Ὀφείλουμε νά θεωροῦμε ἐθνικόν ὅ,τι εἶναι ἀληθές”, εἶχε πεῖ ὁ Διονύσιος Σολομός.
...αυτό θα μας έλεγε σήμερα ο Μέγιστος της οικουμένης...
Λυποῦμε διά τό ὅτι ὁ περίφημος αὐτός ὅρκος δέν εἶναι παρά ἕνα χάλκευμα καί ἔτσι τό “διεθνιστικό image” τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου πρέπει νά ἀλλάξει. Πρέπει οἱ νεόκοποι διεθνιστές νά ἀντιληφθοῦν ὅτι ἄλλο οἰκουμενικό πνεῦμα ὅπως τό ἐννοοῦσαν οἱ Ἕλληνες καί ὁ Ἀλέξανδρος, καί ἄλλο ὁ στεῖρος, ἐξουσιαστικός διεθνισμός καί πολυπολιτισμός πού ἐπιβάλλει ὁ διεθνιστικός ἐξουσιασμός. Δέν νομιμοποιοῦνται οἱ δημοκόποι νά ἀναφέρονται στό λογοτεχνικό αὐτό κατασκεύασμα τοῦ Ζαλοκώστα, ὁ ὁποῖος ἤθελε τόν Ἀλέξανδρο προπομπό του …Ἰησοῦ. [σ.σ. Έτσι εξηγείται στον υποτιθέμενο «όρκο» και η φράση: «Τον ΘΕΟ, δεν πρέπει να τον νομίζετε ως αυταρχικό κυβερνήτη, αλλά ως κοινό ΠΑΤΕΡΑ όλων…» που σαφώς παραπέμπει σε μονοθεϊσμό!]
Αὐτό πολύ θά διασκέδαζε τόν Ἀλέξανδρο, ὅπως διασκεδάζουν καί ἐμᾶς οἱ διάφοροι ¨γνῶστες καί ἰστορικοί¨ μέ βαρύγδουπα ὀνόματα, προϊόντα τῆς νέο-ἑλλαδικῆς, χρεοκοπημένης πρό πολλοῦ ψευδό-διανοήσεως, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται σ’ αὐτόν τόν Ὅρκο σάν σέ πραγματικό γεγονός.
‘’Μή παιδί μάχαιραν μή ἀπαιδεύτω ἐξουσίαν.‘’
Τό σίγουρο εἶναι ὅτι δέν φταίει σέ τίποτα ὁ ποιητής γιά τήν σημερινή κατάντια μερικῶν νεοραγιάδων. Δέν μποροῦσε νά φανταστεῖ μετά ἀπό τόσα χρόνια, ὅτι τό γεγονός αὐτό θά λάμβανε τέτοιες διαστάσεις. Δέν μποροῦσε νά φανταστεῖ ὅτι τόν λόγο τοῦ ὅρκου θά τόν ἔβλεπε σέ περίοπτη θέση στίς εἰσόδους τῶν πανεπιστημίων, τῶν ὑπουργείων, ἀκόμη καί στρατοπέδων!
“Ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας, τό καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελές γίνεται διήγημα” Πολύβιος Ἅ, 14,6
Σάκης Χαβουτσᾶς
Μέλος τοῦ Κύκλου Ἑλλήνων Αὐτογνωσίας
Ἐλαφηβολίωνος 2007 (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)
Ολόκληρο το άρθρο στο: http://anihneftes.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου