Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΗ

«Οι ψυχές, προτού πέσουν στη γένεσιν, είχαν τα πάντα φανερά και γνωστά τους. Η μια γνωριζόταν από όλες και όλες από τη μια».
Βλ. Πρόκλος, στο «Σχόλια εις τον Κρατύλον Πλάτωνος εκλογαί χρήσιμοι, 35. 1 – 3».
Επειδή λοιπόν η ψυχή είναι αθάνατη και έχει γεννηθή επανειλημμένως, και έχει ιδεί όλα τα πράγματα και εδώ και εις τον Άδην, δεν υπάρχει τίποτε που να μη το έχη μάθει˙ ώστε δεν πρέπει ν’ απορήσωμεν εάν της είναι δυνατόν να ενθυμηθή και ως προς την αρετήν, και ως προς άλλα πράγματα, αυτά που εγνώριζε και από πριν. Διότι επειδή όλα τα πράγματα συγγενεύουν μεταξύ των, και αφού η ψυχή τα έχει μάθει κάποτε όλα, τίποτε δεν εμποδίζει τον άνθρωπο, μόλις ενθυμηθή το ένα, πράγμα που οι άνθρωποι ονομάζουν μόλις το μάθη, να επανεύρη πάλιν όλα τα άλλα, εάν έχη κανείς θάρρος και δεν κουράζεται με την αναζήτησιν˙ διότι και η αναζήτησις και η εύρεσις είναι όλα μαζί μία ανάμνηση.
—(Βλ Πλάτων «Μένων» 81.c.5 – 81.d.5).—
Κεφάλας Δ. Ευστάθιος (Αμφικτύων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου