Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑ, Ο ΛΙΝΔΙΟΣ, ΕΙΠΕ:
Η τήρηση τού μέτρου είναι το άριστο. Πρέπει να σέβεσαι τον πατέρα σου. Διατήρησε σε καλή κατάσταση το σώμα και την ψυχή σου. Να σου αρέσει ν’ ακούς και όχι να πολυμιλάς. Να είσαι πολυμαθής παρά αμαθής. Απόκτησε ήπια γλώσσα. Να είσαι οικείος προς την αρετή και ξένος προς την κακία. Μίσησε την αδικία. Φύλαξε την ευσέβεια. Συμβούλευε τα καλύτερα στους πολίτες. Κυριάρχησε στην ηδονή. Τίποτε μην πράττεις με βία. Εκπαίδευε τα τέκνα σου. Να προσεύχεσαι στην Τύχη. Διάλυε τις έχθρες. Θεώρησε πολέμιό σου τον εχθρό τού λαού. Μην αντιμάχεσαι την γυναίκα σου και μην υπερηφανεύεσαι ενώπιον ξένων, διότι το πρώτο δύναται να προκαλέσει μωρία, και το δεύτερο μανία. Μην τιμωρείς μεθυσμένους δούλους, διαφορετικά θα δώσεις κ’ εσύ την εντύπωση μεθυσμένου. Πάρε γυναίκα από την τάξη σου, διότι εάν είναι ανώτερη, θ’ αποκτήσεις αφέντες και όχι συγγενείς. Μην γελάς μαζί με όποιον χλευάζει, διότι θα φανείς απεχθής σε όποιους χλευάζονται. Αν είσαι εύπορος, μην υπερηφανεύεσαι, αν είσαι άπορος, μην ταπεινώνεσαι.
Ο ΣΟΛΩΝ ΤΟΥ ΕΞΗΣΤΕΚΙΔΗ, Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ, ΕΙΠΕ:
Τίποτε μην κάνεις υπερβολικά. Μην δικάζεις, αλλιώς θα γίνεις εχθρός του καταδικασμένου. Απόφευγε την ηδονή που γεννά λύπη. Φύλαγε την καλοκαγαθία των τρόπων σου ως πιό αξιόπιστη των όρκων σου. Σφράγιζε τα λόγια σου με σιωπή, και την σιωπή σου με την κατάλληλη περίσταση. Μην ψεύδεσαι, αλλά λέγε την αλήθεια. Μελέτα τα σπουδαία. Μην μιλάς δικαιότερα από τους γονείς σου. Μην αποκτάς ταχέως φίλους, και όσους αποκτήσεις μην τους αποδοκιμάζεις ταχέως. Μαθαίνοντας να εξουσιάζεσαι, θα μάθεις να εξουσιάζεις. Αν από άλλους αξιώνεις ν’ αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, ανάλαβε και ο ίδιος τις δικές σου. Συμβούλευε όχι τα πιό ευχάριστα, αλλά τα καλύτερα. Μην φέρεσαι με θρασύτητα στους πολίτες. Μην συναναστρέφεσαι κακούς. Υπολόγιζε τους Θεούς. Να σέβεσαι τους φίλους. Γιά όσα δεν γνωρίζεις, μην μιλάς. Γνωρίζοντας σώπα. Να είσαι πράος με τους δικούς σου. Να συμπεραίνεις τ’ αφανή από τα φανερά.
Ο ΧΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΜΑΓΗΤΗ, Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ, ΕΙΠΕ:
Γνώριζε τον εαυτό σου. Πίνοντας μην λες πολλά, διότι θ’ αστοχήσεις. Μην απειλείς τους ελεύθερους, διότι δεν είναι δίκαιο. Μην κακολογείς τους πλησίον, αλλιώς θ’ ακούσεις λόγια που θα σε λυπήσουν. Αργά να πορεύεσαι προς τα δείπνα των φίλων και ταχέως προς τις ατυχίες τους. Κάνε ολιγοέξοδο γάμο. Μακάριζε τον νεκρό. Να σέβεσαι τον πρεσβύτερο. Μίσησε όποιον περιεργάζεται τις ξένες υποθέσεις. Προτίμησε περισσότερο την ζημία παρά το αισχρό κέρδος, διότι το πρώτο θα σε λυπήσει μία φορά και το δεύτερο παντοτινά. Μην γελάς με τον δυστυχισμένο. Αν είσαι τραχύς, κράτησε ήσυχο τον εαυτό σου, ώστε περισσότερο να σε σέβονται παρά να σε φοβούνται. Επιμελήσου την δική σου οικία. Να μην τρέχει η γλώσσα πριν από τον νου σου. Συγκράτησε τα συναισθήματά σου. Μην επιθυμείς τ’ αδύνατα. Στον δρόμο μην σπεύδεις να προχωρήσεις εμπρός και μην κινείς το χέρι σου, διότι αυτό είναι χαρακτηριστικό μανιακού. Πειθάρχησε στους νόμους. Όταν αδικείσαι, να είσαι διαλλακτικός, όταν υβρίζεσαι, να τιμωρείς.
Ο ΘΑΛΗΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΙΑ, Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ, ΕΙΠΕ:
Δίπλα στην εγγύηση είναι η βλάβη. Να θυμάσαι τους παρόντες και απόντες φίλους. Μην καλλωπίζεις την όψη σου, αλλά να είσαι ωραίος στις ασχολίες σου. Μην πλουτίζεις με κακό τρόπο. Κανένας λόγος να μην σε διαβάλλει σε όσους σου έχουν εμπιστοσύνη. Μην διστάζεις να περιποιείσαι τους γονείς σου. Μην αποδέχεσαι την φαυλότητα. Όποιες προσφορές κάνεις προς τους γονείς σου, αυτές όταν γεράσεις να περιμένεις από τα τέκνα σου. Είναι δύσκολη η καλή αντίληψη. Είναι πολύ ευχάριστο να επιτυγχάνουμε όσα επιθυμούμε. Η αεργία είναι ανιαρή. Η ακράτεια είναι βλαβερή. Η απαιδευσία είναι βάρος. Δίδασκε και μάθαινε το καλύτερο. Μην είσαι άεργος, ακόμη και όταν είσαι πλούσιος. Κρύβε τα κακά μέσα στην οικία σου. Μην ελεεινολογείς εξαιτίας φθόνου. Κάνε χρήση τού μέτρου. Μην πιστεύεις τους πάντες. Όταν άρχεις, κόσμησε τον εαυτό σου.
Ο ΠΙΤΤΑΚΟΣ ΤΟΥ ΥΡΡΑΔΙΟΥ, Ο ΛΕΣΒΙΟΣ, ΕΙΠΕ:
Γνώριζε τις περιστάσεις. Μην λες αυτό που πρόκειται να κάνεις, διότι θα σε περιγελάσουν εάν αποτύχεις. Υπολόγιζε τους φίλους. Μην κάνεις ο ίδιος όσα σε αγανακτούν όταν γίνονται από άλλους. Μην ονειδίζεις τον αδύνατο, διότι επάνω σ’ αυτούς κάθεται η νέμεση των Θεών. Επίστρεφε όσα σου έχουν παραδώσει προς φύλαξη. Να ανέχεσαι την μικρή ζημία σου από τους άλλους. Μην κακολογείς τον φίλο σου και μην επαινείς τον εχθρό σου, διότι κάτι τέτοιο είναι ασυλλόγιστο. Είναι δύσκολο να δεις το μέλλον και ασφαλές να δεις αυτό που έγινε. Αξιόπιστη η γη, αναξιόπιστη η θάλασσα. Το κέρδος είναι άπληστο. Απόκτησε τ’ αναλλοίωτα: φροντίδα, ευσέβεια, παιδεία, σωφροσύνη, φρόνηση, αλήθεια, πίστη, εμπειρία, επιδεξιότητα, συνεργασία, επιμέλεια, οικονομία, τέχνη.
Ο ΒΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΥΤΑΜΙΔΗ, Ο ΠΡΙΗΝΕΑΣ, ΕΙΠΕ:
Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κακοί. Πρέπει να δεις στον καθρέφτη: εάν φαίνεσαι όμορφος, να ενεργείς όμορφα, εάν φαίνεσαι αισχρός, να διορθώνεις την φυσική έλλειψη με την καλοκαγαθία. Επιχείρησε με βραδύτητα, αλλά αν αρχίσεις κάτι, εξασφάλισέ το. Μίσησε τον γρήγορο λόγο, γιά να μην αστοχείς, διότι ακολουθεί η μετάνοια. Μην είσαι ούτε αφελής ούτε κακοήθης. Μην αποδέχεσαι την αφροσύνη. Αγάπα την φρόνηση. Γιά τους Θεούς να λες: υπάρχουν οι Θεοί. Κατανόησε αυτό που γίνεται. Άκουγε πολλά. Μίλα καίρια. Όντας φτωχός, μην επιτιμάς τους πλούσιους εάν δεν είσαι πολύ ωφέλιμος. Μην επαινείς ανάξιο άνδρα γιά τον πλούτο του. Λάβε με πειθώ, όχι με βία. Γιά οτιδήποτε αγαθό κάνεις, να θεωρείς αίτιους τους Θεούς, όχι τον εαυτό σου. Κατά την νεότητα απόκτησε ευημερία και κατά τα γηρατειά σοφία. Έχε μνήμη στα έργα, προσοχή στις περιστάσεις, γενναιότητα στους τρόπους, εγκράτεια στον πόνο, ευσέβεια στον φόβο, φιλία στον πλούτο, πειθώ στον λόγο, κοσμιότητα στην σιγή, δικαιοσύνη στην απόφαση, ανδρεία στην τόλμη, επιβολή στην πράξη, κυριαρχία στην άποψη.
Ο ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΨΕΛΟΥ, Ο ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ, ΕΙΠΕ:
Μελέτα τα πάντα. Όμορφη η ησυχία κ’ επισφαλής η προπέτεια. Είναι αισχρό κέρδος να κατηγορείς την φύση. Η δημοκρατία είναι καλύτερη από την τυραννία. Οι ηδονές είναι θνητές, ενώ οι αρετές αθάνατες. Όταν ευτυχείς, να είσαι μετριοπαθής, όταν ατυχείς, φρόνιμος. Γιά τον φειδωλό είναι καλύτερα να πεθάνει, παρά να ζει με στερήσεις. Προετοίμαζε τον εαυτό σου ως αντάξιο των γονέων σου. Όταν ζεις, να σε επαινούν, όταν πεθάνεις, να σε μακαρίζουν. Να είσαι ο ίδιος απέναντι στους φίλους που ευτυχούν και που δυστυχούν. Όποιον εκούσια παραδεχτείς ως κακό, προσπέρνα τον. Μην εκφέρεις απόρρητους λόγους. Λοιδόρησε τόσο, όσο χρειάζεται γιά να γίνεις γρήγορα φίλος. Κάνε χρήση παλιών νόμων και πρόσφατων φαγητών. Μην τιμωρείς μόνον όσους σφάλλουν, αλλά εμπόδιζε και όσους πρόκειται να σφάλουν. Κρύβε την δυστυχία σου γιά να μην ευφραίνεις τους εχθρούς σου.
Πηγή: Ιωάννης Στοβαίος, Ανθολόγιο, Περί αρετής. , http://www.24grammata.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου