Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ (ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ.

“Αφού προσήλθε και ο ίδιος, του είπαν πως χρειάζεται να γίνει άγγελος (αγγελιοφόρος) στους ανθρώπους, για να τους πει όσα γίνονται εκεί, και τον πρόσταξαν ν’ ακούει και να βλέπει όλα όσα γίνονται σε εκείνο τον τόπο.”
–(Βλ., Πλάτων «Πολιτεία» 10ο Βιβλίο 614.d)–
Το συγκεκριμένο χωρίο αναφέρεται στη «λειτουργία» που ανέθεσαν στον Ήρ για να μεταφέρει στους εν ζωή ανθρώπους τα όσα γίνονται μετά θάνατο (Σχετικό θέμα ΕΔΩ).
Σχολιάζοντας, λοιπόν, το συγκεκριμένο χωρίο, ο Πρόκλος στο «Υπόμνημα εις τας Πολιτείας Πλάτωνος 2.153.5» λέγει:
«Στο εδάφιο τούτο ο μύθος σαφώς αποδίδει στον αφηγητή του, τάξη αγγελική και διαβιβαστική των όσων συμβαίνουν στις ψυχές που βρίσκονται έξω από το σώμα, σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών. Αν είναι έτσι, είναι προφανές και για τούτον ότι αυτό είναι προϊόν της δικαιοσύνης και της αξίας που προέρχεται από το σύμπαν όπως και κάθε άλλο ανάλογο αγαθό που θα βρεθεί στην κατάσταση της θεωρίας, οπότε λύνεται το πρόβλημα του πώς διατηρήθηκε αδιάλυτο το σώμα του Ηρός που κείτονταν τόσες ημέρες στη γη.
Αν δηλαδή συνέβαινε σύμφωνα με την κοσμική τάξη να γίνει ψυχή, χωρισμένη από τα μαζί με το σώμα αόρατα στοιχεία, θεωρός και άγγελος για τους ανθρώπους, θα ήταν αδύνατο και το σώμα να συνεχίσει να διατηρείται χωρίς φθορά∙ εν προκειμένω όμως η θεωρία και ανακοίνωση των αγγελμάτων προέρχεται από Θεία δύναμη. Το ότι εξάλλου η Θεία απόφαση έκρινε δίκαιο το γένος αυτών των ψυχών και όχι άλλων, μας είναι εύκολο να το δούμε με βάση τις αναφορές για το σύνολο των ψυχών, ότι δηλαδή κάποιες έχουν την ιδιότητα να αποκαλύπτουν στις ψυχές που βρίσκονται στην περιοχή της γένεσης άλλα πράγματα, άγνωστα σε αυτές, και κάποιες άλλα πάλι πράγματα, σύμφωνα με τις διαφορετικές κυκλικές κινήσεις του σύμπαντος.
Επί παραδείγματι, άλλες να αποκαλύπτουν τελετές και μυστήρια, και αυτές είναι εκείνες που έχουν αποδοθεί στους τελετουργικούς Θεούς∙ άλλες να αποκαλύπτουν τη θεία μαντική, εκείνες που έχουν αποδοθεί στις τάξεις οι οποίες είναι ικανές να αποκαλύπτουν την κρυφίως αλήθεια των Θεών∙ άλλες την ιατρική, εκείνες που έχουν αποδοθεί στις θεραπευτικές δυνάμεις οι οποίες συνέχουν τον σύμπαντα ουρανό απρόσβλητο από γήρας, νόσο και καταστροφή. Στο πνεύμα αυτό κάποιες αξιώνονται με τρόπο ξεχωριστό της άμεσης εποπτείας προκειμένου για τις αφανείς περιοδικές κινήσεις των ψυχών, κι αυτές είναι εκείνες που προσοικειώθηκαν τους ηγεμόνες των παραπάνω κινήσεων.
Και οι μεν άλλοτε βλέπουν άμεσα τις τάξεις του σύμπαντος τούτου κόσμου και ανακοινώνουν σχετικά με αυτές, σύμφωνα με την προϋπάρχουσα στο σύμπαν ιερατική τέχνη, ενώ οι δε μέσα από την κατ’ άλλο τρόπο αποκτημένη ανάμνηση των εξωτερικών θεαμάτων, σύμφωνα με την φιλοσοφική θεωρία. Όπως δηλαδή οι δικοί μας ιερατικοί εμβάλλουν στους επόπτες δύναμη ορατική πρωτοφανέρωτων εικόνων και τους καθιστούν θεωρούς, έτσι και η κοσμική δύναμη το κάνει αυτό πριν από τη δική μας σε πολλές ψυχές, σε κείνες που είναι άξιες για μια τέτοια μακάρια θέαση (διότι το όλον είναι πρότερο των μερών), και χρησιμοποιεί τελεστικές δυνάμεις ανυψώνοντας στην τάξη των αγγέλων τις ψυχές οι οποίες λαβαίνουν την τελεστική ολοκλήρωση και οι οποίες θα είναι ο δίαυλος της αναγγελίας της κρύφιας αλήθειας∙ για τούτο προξενεί τη μακάρια θέαση αυτών.
Και βέβαια η ψυχή του Ηρός έδινε την ολοκλήρωση στους χρόνους που ήρθαν στο σύμπαν, δεδομένου ότι αυτού του είδους η μακάρια τελειότητα ήταν κάτι που της οφειλόταν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, και σε σχέση με εκείνη που λάβαινε την τελειοποίησή της από το σύμπαν ανυψωνόταν σε αγγελική τάξη. Άλλωστε και οι τελεστικοί του εδώ κόσμου, σε τέτοια τάξη ανήκουν. Όπως λέει το λόγιο, «θέει ο άγγελος που ζει μέσα στη δύναμη», αυτός δηλαδή που είναι αληθώς ιερατικός. Γίνεται λοιπόν από τη μία επόπτης των αφανών και άγγελος (αγγελιοφόρος) από την άλλη για τα φανερά.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου