Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ - ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ: ΠΛΑΤΩΝ

Λέγεται ότι ο Σωκράτης ονειρεύτηκε ότι κρατούσε νεοσσό κύκνου στα γόνατα του, ο όποιος αμέσως, αφού φύτρωσαν πτερά, πέταξε ψηλά ψάλλοντας ηδέως· την επομένη ήμερα ο Πλάτων ήλθε συστημένος προς αυτόν κι εκείνος είπε ότι αυτός είναι το πτηνό.
Όταν κάποτε ο Πλάτων ρωτήθηκε εάν θα άφηνε απομνημονεύματα όπως οι παλαιοί, αποκρίθηκε: «Πρέπει πρώτα ν' αφήσω ένα όνομα, πολλά θα επακολουθήσουν κατόπιν».
Συμβούλευε αυτούς πού μεθούσαν να κοιτάζονται στον καθρέπτη, διότι έτσι θα απαλλάσσονταν από αυτή την ασχημοσύνη.
Ιδού οι κύριες απόψεις του.
Επρέσβευε ότι ή ψυχή είναι αθάνατη και ότι μεταβαίνει με συνεχείς αλλαγές από σώμα σε σώμα, και ότι έχει αρχή αριθμητική, ενώ το σώμα έχει γεωμετρική· όριζε δε αυτή ότι είναι ιδέα ενός πνεύματος πού έχει διαχυθεί παντού - και είναι αυτοκίνητη και τριμερής. Και το μεν λογικό μέρος της έχει την έδρα του στον εγκέφαλο, ενώ το θυμοειδές στην καρδιά και το επιθυμητικό πέριξ του ομφαλού και του ήπατος.
Τελικός δε προορισμός (ενν. του ανθρώπου) είναι κατ' αυτόν ή εξομοίωση του προς τον θεό. 
Η αρετή είναι αυτάρκης στο να δώσει την ευτυχία, αλλά έχει ανάγκη ως υποστηριγμάτων των προτερημάτων του σώματος, τής δύναμης, τής υγείας, τής ευαισθησίας και των όμοιων επίσης και των εξωτερικών πλεονεκτημάτων, όπως του πλούτου, τής ευγένειας και τής δόξας.
Εντούτοις ο σοφός δεν θα είναι καθόλου λιγότερο ευτυχής και αν ακόμη αυτά δεν υπάρχουν.

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ - ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ - ΒΙΒΛΙΟ Γ' - ΠΛΑΤΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ Α. ΑΛΕΞΙΑΔΗ
ΛΑΙΔΑΛΟΣ Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου