Σάββατο 27 Ιουλίου 2013

Ο ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ "BIG BANG" ΑΠ' ΤΟΝ -5o αι. !!!

Είναι πέρα από κάθε κατανόηση το πως ο μέγας αυτός θεωρητικός ο Λεύκιππος ο Αβδηρίτης διέβλεψε από τότε με τέτοια ακρίβεια την μεγάλη κοσμογονική έκρηξη που σήμερα είναι γνωστή ως BIG BANG!
ΠΩΣ ΣΥΝΕΣΤΗΚΕΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ 
ΠΩΣ  ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ  Ο  ΚΟΣΜΟΣ

«Ο νυν κόσμος περικεκλασμένω σχήματι 
O Κόσμος αυτός, σε (αυτή την) διασπαρμένη μορφή
εσχημάτισται τον τρόπο τούτον:  
εσχηματίσθη με τον εξής τρόπο: 
                     Των ατόμων σωμάτων απρονόητον                        
Τα σώματα των ατόμων, χωρίς αιτία
και τυχαίαν εχόντων την κίνησιν  
και τυχαία έχοντας την κίνηση,
συνεχώς τε και τάχιστα κινουμένων,  
κινούμενα συνεχώς και ταχύτατα,
εις ταυτό πολλά σώματα συνηθροίσθη,  
πλήθος επί τον αυτό (τόπο) συγκεντρώθησαν...
[και] δια τούτο ποικιλίαν έχοντα
(και) σχημάτων και μεγεθών.
Αθροιζομένων δε εν ταυτώ,  
Συναθροιζομένων στον ίδιο τόπο
τούτων τα μεν οσα μείζονα ην και βαρύτερα  
εξ’ αυτών τα μεν όσα μείζονα και βαρύτερα,
πάντων υπεκάθιζεν,  
υπό κάτω πάντων (στο κέντρο) εκάθιζαν,
όσα δε μικρά και περιφερή  
όσα δε μικρά και περιφερόμενα,
και λεία και ευόλισθα ταύτα εξεθλίβετο,  
λεία και ολισθηρά, επιέζοντο,
κατά την σύνοδον των ατόμων,  
αυτά, κατά την συγκέντρωση των σωμάτων
εις τε το μετέωρον ανεφέρετο. 
σχηματίζοντας  μετέωρο, (ουράνιο φαινόμενο).
ώς δε ουν εξέλειπεν μεν, η πληκτική δύναμις μετεωρίζουσα, 
Όμως όταν εξέλιπε η πληκτική δύναμη
(πλήττω= βαρώ= βαρυτική!!!) που τα μετεώριζε
ουκέτι δε ήγεν η πληγή πρός το μετέωρον,  
κι όταν έπαψε να οδηγεί (η βαρύτητα τα άτομα) προς το μετέωρο,
εκωλύετο δε ταύτα κάτω φέρεσθαι, τους δυνάμενους δέξασθαι.   
εμποδίζοντο (περεταίρω τα άτομα) να φτάσουν κάτω
επιέζετο [δε βιαίως] πρός τους τόπους  
(δηλαδή στο κέντρο του φαινομένου),
βιαίως δε (με έκρηξη) αυτά εσπρώχθησαν
σε τόπους που μπορούσαν να τα δεχθούν.
Ουτοι δε ήσαν οι πέριξ και προς τούτοις  
Αυτοί δε (οι τόποι) ήταν ο περιβάλλον χώρος
το πλήθος των σωμάτων περιεκλάτω:  
περιπλεκόμενα δε αλλήλοις  το πλήθος των σωμάτων διεσπάσθη.
κατά την περίκλασιν τον ουρανόν εγέννησε.  
Περιπλεκόμενα δε μεταξύ τους και σ΄ αυτόν τον χώρο
κατά την διαίρεση τον ουρανό εγέννησαν!
Της δε αυτής εχόμεναι φύσεις αι άτομοι,
Της αυτής δε φύσεως άτομα,
ποικίλαι ούσαι... την των άστρων φύσιν απετέλουν»         
που είναι ποικίλα αυτή των ατόμων...
την φύση των άστρων αποτελούν.

Λεύκιππος ο Αβδηρίτης Testimonia 24.2.
Φιλόσοφος του -5ου αι.!
Είναι πέρα από κάθε κατανόηση το πως ο μέγας αυτός θεωρητικός διέβλεψε από τότε με τέτοια ακρίβεια την μεγάλη έκρηξη την γνωστή σήμερα ως BIG BANG!
Ο ίδιος μεταξύ άλλων δήλωνε:
«άπειρα είναι τα πάντα και εις άλληλα μεταβάλλονται».


Μ. Καλόπουλος  1995    http://www.greatlie.com/

1 σχόλιο:

Σείριος είπε...

ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ, Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.

Ο Λεύκιππος ήταν Έλληνας φιλόσοφος του -5ου αι. από τα Άβδηρα.

Διατύπωσε πρώτος την υπόθεση ότι η ύλη αποτελείται από άτομα.
Ήταν σύγχρονος με τον Εμπεδοκλή και τον Αναξαγόρα. Του αποδίδονται δύο συγγράμματα, ο «Μέγας διάκοσμος», το βασικό σύγγραμμα της ατομιστικής σχολής, και το «Περί νου».
Ο Λεύκιππος συνέλαβε τους άξονες της ατομικής θεωρίας, που επεξεργάστηκε στη συνέχεια ο μαθητής του Δημόκριτος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Λεύκιππος πρώτος, για να εξηγήσει την ποικιλομορφία των όντων, υποστηρίζει την ύπαρξη του κενού που διαχωρίζει τα όντα. Δηλαδή, τις δύο αντίθετες δυνάμεις Φιλότης-Νείκος του Εμπεδοκλή τις αντικαθιστά με το πλήρες και το κενό, που δίνουν μια ποσοτική-επιστημονική διάσταση στο φιλοσοφικό στοχασμό και στην επιστήμη.

Ατομική Θεωρία
Η ύλη κατά τον Λεύκιππο και το Δημόκριτο, αποτελείται από μικροσκοπικά, αόρατα, αιώνια, άφθαρτα, αμετάβλητα, αδιαίρετα σωμάτια, τα άτομα, τα οποία γεννήθηκαν αυτόματα και τυχαία. Τα άτομα δεν έχουν καμμία ποιοτική διαφορά μεταξύ τους, παρά μόνο στο μέγεθος και στο σχήμα τους. Μεταξύ των ατόμων υπάρχει το κενό, ή το μη ον ή μανόν, το οποίο όμως έχει υλική υπόσταση. Λόγω της ύπαρξης του κενού, τα άτομα έχουν την ιδιότητα της κίνησης. Από τις συγκρούσεις των ατόμων δημιουργείται η ύλη. Οι δύο φιλόσοφοι πιστεύουν πως μέσω διαφόρων συνδυασμών, τα όμοια άτομα έλκονται, σχηματίζοντας σώματα.

Κοσμολογία
Όπως αναφέρει ο Διογένης Λαέρτιος, ο Λεύκιππος και ο Δημόκριτος υποστηρίζουν πως οι συγκρούσεις των ατόμων δημιουργούν νέα σώματα αλλά και νέους Κόσμους.
ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΕΙΡΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΕΙΡΑ ΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΑΤΟΜΑ, ΜΕ ΤΥΧΑΙΑ ΜΟΡΦΗ.
Για το Σύμπαν, σύμφωνα με τον Αέτιο, οι δύο φιλόσοφοι υποστηρίζουν πως έχει σφαιρικό σχήμα.

epanellinismos.com

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου