Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΕΣ

Από την επίδραση υπεριωδών και υπέρυθρων ακτινών,  παράγονται εντυπώσεις που προέρχονται από αόρατες πραγματικότητες, που βρίσκονται έξω από τις συχνότητες του φάσματος του ηλιακού φωτός. Τι ήθελε ο δημιουργός να κρύψει από τις ανθρώπινες αισθήσεις και δεν τις φανέρωσε;
Πολλά είναι αυτά που δεν βλέπουμε και δεν ακούμε, αλλά ούτε μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχουν. Οι σκεπτομορφές ανήκουν στην κατηγορία των αόρατων αιθερικών πραγματικοτήτων. Η νόηση σε ώρες λειτουργίας είναι μια διεργασία απείρου ομορφιάς· δημιουργεί ιριδίζοντες χρωματισμούς που οφείλονται στην ακαριαία κίνηση των νιονίων του εγκεφάλου. Όσο οι σκέψεις ανέρχονται σε υψηλότερα επίπεδα, τόσο τα χρώματα γίνονται πιο έντονα και ακτινοβολούν. Η νόηση παράγει δονήσεις και κραδασμούς, που αποστέλλονται με νοητικά κύματα στα κύτταρα του εγκέφαλου. Ο εγκέφαλος τα μετατρέπει σε σκέψη. Κάθε σκέψη προκαλεί και αυτή συχνότητες, ταλαντώσεως και κραδασμούς που μορφοποιούνται και μετατρέπονται σε σκεπτομορφές. Για να έχουμε μια ανώτερης ποιότητας σκεπτομορφή, απαιτείται η ενεργή συμμετοχή της ψυχής, του πνεύματος και της νόησης που δημιουργούν έναν διαυγέστατο τριπλό κραδασμό. Η σκεπτομορφή είναι ζωντανή λεπτοφυής αιθερική ύλη, φωτίζεται από το πνεύμα, εμψυχώνεται από την ψυχή, ζωογονείται από τη νόηση, κινείται στο νοητικό και αστρικό πεδίο και εμφανίζεται πολύχρωμη. Τα χρώματα των σκεπτομορφών ιριδίζουν, γιατί δημιουργούνται από νιονική ενέργεια και είναι ορατά από τις ουράνιες οντότητες, καθώς και από υπερευαίσθητα άτομα, τα οποία μπορούν να τις ζωγραφίσουν, και από τη σύγχρονη τεχνολογία η οποία μπορεί και τις φωτογραφίζει.
Όταν διαμορφωθεί, η σκεπτομορφή εξέρχεται από τον εγκέφαλο, αιωρείται με ένταση και δύναμη ανάλογη με την πνευματικότητα της σκέψης, την επιθυμία και το πάθος του ανθρώπου. Εάν οι σκέψεις είναι πνευματικής φύσης και ανιδιοτελείς, εμφανίζονται καθαρές, ισχυρές και μπορούν να διεγείρουν τις σκέψεις και άλλων ανθρώπων και να ενεργοποιήσουν θετικά τα αισθήματα τους. Καλές ή κακές σκέψεις που αποστέλλονται από έναν άνθρωπο σε κάποιον άλλον, μπορούν να προκαλέσουν συμπαθητική ανταπόκριση άρνησης ή αποδοχής. Ο υλιστής άνθρωπος παράγει αδύναμες σκέψεις από βαριά σωμάτια· η ένταση τους είναι χαμηλή και συγκεχυμένη· το χρώμα τους είναι θαμπό και σκοτεινό· δεν μπορούν να απομακρυνθούν από αυτόν που τις παράγει και γρήγορα χάνονται και σβήνουν. Η μορφοποιημένη σκεπτομορφή όταν δεν αποστέλλεται σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, σαν δημιούργημα νιονικού φωτός και αιθερικής ουσίας, αποσπάται, αιωρείται στον αέρα και πλανάται στον χώρο, εκπέμποντας δονήσεις. Αν δεν έρθει σε επαφή με άλλο νοητικό σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαλύεται. Εάν όμως προκαλέσει κραδασμό σε κάποιο άλλο νοητικό σώμα, αυτό ενεργοποιεί την ελκτική δύναμη του και την απορροφά. Μπορεί όμως να συλληφθεί από κάποιον άλλον εγκέφαλο, ο οποίος την αντιλαμβάνεται από μακρινές αποστάσεις με τη φυσική του όραση ή με τη διόραση που επίσης την απορροφά.
Οι σκεπτομορφές διακρίνονται σε ανώτερες και κατώτερες, ανάλογα με το ποιος τις εκπέμπει και το είδος της μορφής της. Δεν είναι αυταπάτες ή παραισθήσεις ή δαιμονικά πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και κάποιες αισθήσεις που βρίσκονται έξω από το πλέγμα των γήινων φυσικών νόμων. Σήμερα η επιστήμη μπορεί και τις φωτογραφίζει πριν βγούνε από τον εγκέφαλο, όταν βρίσκονται στο στάδιο διαμόρφωσης τους, όμως δεν την ικανοποιεί το επίτευγμα αυτό· προσπαθεί με τεχνικά μέσα να συλλαμβάνει τις πλανώμενες σκεπτομορφές σε δέκτες, όπως συλλαμβάνονται οι εικόνες της τηλεόρασης από την τηλεοπτική συσκευή. Μια τέτοια τεχνολογία θα υποβαθμίσει τελείως την ανθρώπινη προσωπικότητα και θα κάνει τον άνθρωπο να μη θέλει να σκέπτεται. Μια ορισμένη σκεπτομορφή, καθαρή, έντονη και με καθορισμένη κατεύθυνση, γίνεται πανίσχυρη και μπορεί εύκολα να φθάσει στον προορισμό της και να δημιουργήσει τον εαυτό της στο ορατό οπτικό φάσμα. Οι δονήσεις της σκέψης, όταν προσκρούουν σε άλλο νοητικό σώμα, προκαλούν κραδασμό της αυτής εντάσεως και του αυτού επιπέδου. Το αποτέλεσμα της επίδρασης είναι ανάλογο με την απόσταση, τη δύναμη πρόσκρουσης και την καθαρότητα της σκέψης. Οι κραδασμοί των σκέψεων ενός δασκάλου, αναταράσσουν τους κραδασμούς και τις συχνότητες των σκέψεων των μαθητών του.
Οι Ιεροφάντες των Μυστηρίων είχαν επιτύχει τον απόλυτο συντονισμό πνεύματος, ψυχής και σώματος και γνώριζαν τις σκέψεις των μυστών κάθε στιγμή, καθώς και τις ουράνιες παρουσίες στο ηλιακό μας σύστημα.
Οι κραδασμοί του Ιεροφάντη επενεργούσαν στους κραδασμούς του εγκεφάλου των μυστών και προκαλούσαν πνευματική και ψυχική διέγερση, που αύξανε την κραδασμιακή τους ικανότητα. Έτσι μπορούσαν να συλλαμβάνουν σκεπτομορφές οι οποίες σε άλλες περιπτώσεις θα ξέφευγαν ή δεν θα μπορούσαν να τις συλλάβουν μόνοι τους. Τα κύματα συναισθημάτων των ανθρώπων προκαλούν συναισθηματικές δονήσεις και κυρίως την ώρα της προσευχής. Η συγκέντρωση των σκέψεων των προσευχομένων στο πρόσωπο του θεού ή κάποιου αγίου, διεγείρουν συναισθήματα και αφυπνίζουν σκεπτομορφές, που γίνονται πολύ έντονες και ορατές από τις ουράνιες οντότητες.
Όταν έχουμε τη σκέψη μας προσηλωμένη σε γνωστά μας πρόσωπα, η ένταση της σκέψης που αποστέλλουμε είναι ανάλογη με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ μας. Η σκεπτομορφή εξερχόμενη από τη νόηση μας κινείται προς το πρόσωπο που σκεπτόμαστε, επικάθεται στο νοητικό του πεδίο και ενεργοποιείται όταν το θελήσει.
Η σκέψη της μάνας όταν προσεύχεται στον θεό για να προστατεύει το παιδί της, δημιουργεί σκεπτομορφές που αποστέλλονται σε αυτό, επικάθονται γύρω του σε κύκλους προστασίας, που είναι ορατοί από τις ουράνιες οντότητες αλλά και υπερευαίσθητα άτομα.
Οι σκεπτομορφές που δημιουργούνται από βρώμικες σκέψεις, υλιστικές επιθυμίες ή κακές ιδέες, είναι βαριές και σκοτεινές και δεν μπορούν να εκτοξευτούν μακριά από αυτόν που τις παράγει. Περιβάλλουν το σώμα του σαν βαρύ μαύρο σύννεφο, περιφέρονται γύρω από αυτό και τελικά επικάθονται πάνω του. Η συσσώρευση πολλών αρνητικών και ρυπαρών σκεπτομορφών, αποσυντονίζουν τελείως τον εγκέφαλο που τις δημιουργεί, κυριεύουν την ψυχή και το πνεύμα και ο άνθρωπος αρρωσταίνει ψυχικά, γίνεται παράλογος και τότε λέμε ότι μπήκε στον πειρασμό ή κατά τη λαϊκή φράση «Μπήκε ο διάβολος μέσα του» και έκανε τις όποιες κακές πράξεις. Όταν κάνουμε κακές σκέψεις για κάποιον που βρίσκεται κοντά μας, οι σκεπτομορφές που του αποστέλλονται είναι άσχημες και αποκρουστικές. Όταν ο δέκτης είναι πιο ισχυρός από τον πομπό τότε αυτές προσκρούουν με ορμή στον δέκτη και επιστρέφουν με μεγαλύτερη ορμή πίσω στον ίδιο τον πομπό, που αρχίζει να υφίσταται τα καταστροφικά αποτελέσματα τους.
Γεννιόμαστε με γνώσεις, αντιλήψεις και ιδέες που είναι καταχωρημένες στον εγκέφαλο από προηγούμενες ενσαρκώσεις και ονομάζονται έμφυτες γνώσεις· υπάρχουν και οι επίκτητες που είναι αποτέλεσμα της παιδείας και της αναζήτησης του ατόμου. Ο νους αναπτύσσεται μόνο με τη σκέψη. Διάβασμα και πολύ σκέψη και όχι διάβασμα για το διάβασμα. Αν συσσωρεύουμε σκέψεις που δεν τις έχουμε επεξεργαστεί, είναι κόπος χωρίς ουσιαστικό όφελος. Το διάβασμα οικοδομεί τη γνώση και το βιβλίο παρέχει τα ερεθίσματα για μελέτη, έρευνα και για σκέψεις. Όποιος διαβάζει ένα βιβλίο για να δεχθεί κραδασμούς από τη μελέτη του, θα πρέπει να συντονισθεί με τους κραδασμούς του συγγραφέα για να εισχωρήσει στη σκέψη του και να πετύχει τη δική του νοητική διέγερση, που μπορεί να προσπεράσει όλα τα όρια.
Γεράσιμος Καλογεράκης, H Υπέρτατη Μύηση, σελ. 66-72, εκδ. Δίον.
------------------------------------------------------------
ΜΗΝ ΑΜΦΙΒΑΛΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΕΤΕ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΕΣ ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΕΣ (δεν μπορείτε να φανταστείτε το ΠΟΣΟ ΙΣΧΥΡΕΣ). ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΑΗΣ ΠΟΘΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΔΟΥΝΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Όσοι είναι ήδη αφυπνισμένοι, ας εστιάσουν πάνω σε αυτό το σημείο και ας ενισχύσουν τις σκεπτομορφές με πιο ακριβείς λεπτομέρειες. Ως ΕΛΛΗΝΕΣ που είμαστε, διαφέρουμε από τις άλλες Εθνότητες στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων. Και μόνον με την χρήση της Ελληνικής Γλώσσης είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε κραδασμούς που θα μπορούσαν να κατασκευάσουν η να καταστρέψουν μία "υλική", "συναισθηματική" η και "νοητική"... υπόσταση.  Δεν μπορείτε να φαντασθείτε το τι συμβαίνει κάθε στιγμή γύρω σας και το τι αλλαγές επιφέρονται...  Μπορεί τα όσα γράφω για αρκετούς να είναι λόγια για παραμύθια. Θα το δεχτώ και δεν θα φέρω αντίρρηση- αυτά αγγίζουν μόνον όσους έχουνε ήδη συντονιστεί με ανώτερες κραδασμικές συχνότητες. ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΑΜΦΙΒΑΛΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου