Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΩΝΙΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

IG II² 1261
Attica
[ι]ετέλεσεν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ κ[αὶ]
[τ]ὴν πομπὴν τῶν Ἀδωνίων ἔπεμ[ψε]
[κ]ατὰ τὰ πάτρια· τύχει ἀγαθῆ[ι δ]
………………………………………………………………………..
ASAA 22 (1939/40) 147,1
Rhodes and S. Dodecanese (IG XII,1) : Rhodos
τὸ κοινὸν̣ [τ]ῶν ἐρ̣α̣νιστᾶ[ν]
τῶ̣ν̣ Ἀδωνιαζόντων ἐτίμασε
Σω̣σικλῆ Σώσ̣ου Κρ̣ῆτα εὐεργε-
καὶ ἀσύμβολον καὶ στεφανοῦσ̣-
σθαι στεφανοῦσθαι καθ’ ἕκαστα Ἀδώνια θ̣αλλοῦ
στεφάνωι καὶ ἀνακαρύσσεσθαι.
τὸν καὶ ἀσύμβολον καὶ σ̣τεφανοῦσθαι
…………………………………………………………………………
Cyprus ([IG XV])
I.Kourion 104
[Μοῦσα, λαβ’ ἀργαλ]έον ἄγγελον τόν[δε]·
[ὡς αἰνοῦ]μεν Ἄ[δ]ωνιν ὑπὸ χθόνα πα[τρίδ’]
[ἀποφ]θ̣ίμενον Ἀντίνουν λέγε μοι, [— — —]
…………………………………………………………………………..
RegionsAttica(IG I-III)Attica
IG II² 1261  IG II² 1260 IG II² 1262
[ ]Att. — stoich. 25 — 302/1
ἐπὶ Νικοκλέους ἄρχοντος.          
ἔδοξεν τοῖς θιασώταις· ἐπει[δὴ]
Στέφανος ὁ θωρακοποιὸς ἐπι[με]-
λητὴς γενόμενος τῶν κοινῶ[ν πά]-
5  [ν]των ἐπιμεμέληται τὴν ἐπιμ[έλ]-    
ειαν ἣν ἔδει αὐτὸν ἐπιμεληθ[ῆν]-
αι καὶ τἄλλα φιλοτιμούμεν[ος δ]-
[ι]ετέλεσεν ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ κ[αὶ]
[τ]ὴν πομπὴν τῶν Ἀδωνίων ἔπεμ[ψε]
10 [κ]ατὰ τὰ πάτρια· τύχει ἀγαθῆ[ι δ]-  
εδόχθαι τοῖς θιασώταις ἐπα[ιν]-
[έ]σαι Στέφανον τὸν ἐπιμελητὴ[ν]
[φ]ιλοτιμίας ἕνεκεν καὶ ἀνδρα[γ]-
[α]θίας τῆς εἰς τὸ κοινὸν τῶν θια-
15 [σ]ωτῶν καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ στ-        
εφάνωι· δοῦναι δ’ αὐτῶι Δ δραχ(μάς).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου