Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

ΠΗΝΕΛΟΠΗ - Η ΠΙΟ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΗ ΝΥΦΗ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ- ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ

(Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ)
Τῆς Εὐστρατίας Σουραβλᾶ, εἰκαστικοῦ -ἐκπαιδευτικοῦ
«Ἂν θέλεις ἔνα δρόμο να διαβεῖς, ποὺ θὰ σὲ ἀνεβάσει ψηλά, πολὺ ψηλὰ καὶ χωρὶς νὰ τὸ ἀξίζεις, ἐὰν θέλεις νὰ ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΕΙΣ, προσπάθησε νὰ κατακτήσεις μιὰ «Πηνελόπη», ἕνα σκαλὶ ἐξουσίας νὰ πατήσεις καὶ νὰ ἀνέβεις ἀλλὰ πρόσεξε μὴν πέσεις στὴν πραγματικὴ ΠΗΝΕΛΟΠΗ »…

Ὅλοι οἱ ἐπίδοξοι «μνηστῆρες» τῆς «Πηνελόπης» διαχρονικὰ ἕνα κοινὰ στόχο ἔχουν:
Νὰ σφετεριστοῦν καὶ νὰ οἰκειοποιηθοῦν, πράγματά ποὺ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΟΥΝ γιατὶ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙ… Καὶ ἔνα κοινὸ χαρακτηριστικό. Αὐτὸ τῆς ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὶ μᾶς λέει διαχρονικὰ ὁ Ὅμηρος.
Ἡ Πηνελόπη εἶναι ἡ γυναῖκα ὑπόδειγμα, ἡ ἀρχόντισσα καὶ κυρὰ τοῦ οἴκου της.
Ἀλλὰ καὶ τὸ ΝΟΜΙΜΟΦΑΝΕΣ ΜΕΣΟΝ γιὰ τὸν σφετερισμὸ τῆς ἐξουσίας.
Κάτι σάν τὶς κάλπικες – κάλπες, ποὺ συνήθως ὁδηγοῦν σὲ φιλοδόξους «μνηστῆρες» μὲ προεπιλεγμένους πολιτικοὺς καὶ κόμματα, ποὺ συχνὰ συμβαίνει νὰ εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἴδιο κι ἂς δείχνουν πὼς πρεσβεύουν διαφορετικὰ πράγματα…
Ἡ Πηνελόπη τὸ γνωρίζει αὐτό…
Εἶναι ἀναγκασμένη νὰ δεχτεῖ γιατὶ ἔχει δώσει τὸν λόγο της.
Καὶ ἡ τήρηση τοῦ λόγου εἶναι χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ ΗΘΟΥΣ.
Γι αὐτὸ καὶ δεν τὴν ἐνδιαφέρει ποιὸς θὰ εἶναι ὁ νικητὴς στὴν δοκιμασία τοῦ τόξου.
Καὶ τὸ λέει!
Για ἐμένα εἶστε ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ!
H Πηνελόπη εἶναι ΥΦΑΝΤΡΑ!
Μιὰ πιθανὴ ἐτυμολόγηση τοῦ ὀνόματός της εἶναι ἀπὸ τὸ ΠΉΝΙΣ = ΝΗΜΑ καὶ τὸ ῥῆμα
ΛΕΠΩ = ΞΕΤΥΛΙΓΩ.
Δηλαδὴ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΞΕΤΥΛΙΓΕΙ ΤΟ ΝΗΜΑ, ἡ ὑφάντρα.
Μεταφορικὰ τὸ νῆμα τῆς Πηνελόπης εἶναι πολὺ τυλιγμένο καὶ μπερδεμένο.
Καλεῖται νὰ τὸ ξετυλίξει νὰ ὑφάνει τὸν «χρόνο», προκειμένου νὰ ΧΡΟΝΟ-ΤΡΙΒΗΣΕΙ γιὰ νὰ μὴν πεῖ τὸ ὁριστικὸ ναι, ποὺ δὲν θέλει.
Εἶναι τὸ δέξι χέρι τοῦ Ὀδυσσέα, ὁ διαχρονικὸς σύντροφος τοῦ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, στὴν ἀγωνιώδη του προσπάθεια νὰ βρεῖ τὸν ἑαυτό του, καὶ νὰ σώσει τὸν κόσμο του.
Ἔναν κόσμο που ἔχει ὑποστεῖ εἰσβολὴ ἀπὸ ἐπιδόξους σφετεριστές–μνηστῆρες…
…Ποῦ δείχνουν τεράστια ἀσέβεια στοὺς οἰκοδεσπότες τους, τὴν Πηνελόπη καὶ τὸν φυσικὸ κληρονόμο Τηλέμαχο.
Ἂν ἡ Πηνελόπη εἶναι ὁ δρόμος πρὸς τὸν σφετερισμὸ τῆς ἐξουσίας, ὁ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΠΟΥ «ΠΡΕΠΕΙ» ΝΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΙ.
Εἶναι ὁ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ποὺ ἀντιδρᾶ…
Εἶναι ὁ ΠΟΛΙΤΗΣ ποὺ ἔχει αἰσθήση τῆς ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ!
Εἶναι ὁ ΠΟΛΙΤΗΣ ποὺ βλέπει νὰ καταλαμβάνεται καὶ νὰ λεηλατεῖται ἡ χώρα του μὲ τὴν πρόφαση μιᾶς καλύτερης διακυβέρνησης.
Ἡ Πηνελόπη χρονοτριβεῖ… Ἡ Πηνελόπη δεν χάνει τὴν ἐλπίδα της. Γνωρίζει πὼς τὴν δοκιμασία δὲν θὰ τὴν περάσει κανείς.
Γι αὐτὸ καὶ τὴν ἐπιλέγει.
Ξέρει νὰ ἐκμεταλλεύεται τὴν δύναμη τῆς θέσεώς της. Μιᾶς θέσσεως ἀμφίβολης καὶ ἀδύναμης, ἐὰν ἀποφασίσει νὰἐπιλέξει ὁποιονδήποτε μνηστῆρα .
Ὁ ἴσκιος τοῦ Ὀδυσσέως εἶναι δυνατὸς ἐπάνω της καὶ τὴν προστατεύει.
Ἴσκιός που θὰ χαθεῖ ἐὰν ἀποδεχθεῖ τὸν χαμό του,  δηλαδὴ ἂν χάσει τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν θέση της πάρει ἡ ἀπόγνωση, πρᾶγμα γιὰ τὸ ὁποῖο κάνουν ἀγῶνα οἱ μνηστῆρες να τὴν πείσουν.
Οἱ «μνηστῆρες» τοῦ τότε ἀλλὰ καὶ οἱ «μνηστῆρες» τοῦ σήμερα.
Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΗΣ, ΤΟ ΒΙΟΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΗ. Γι΄  αὐτὸ εἶναι ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ.
Γι΄ αὐτὸ εἶναι ΠΡΟΤΥΠΟ.
Γι αὐτὸ εἶναι μία καὶ μοναδική!
Ἦθος δεν εἶναι μόνο ἡ πίστη στὸν γάμο (στὴν ὅποια ἔνωση), ἀλλὰ καὶ στὶς εὐθύνες ποὺ συνεπάγεται.
Καὶ ἡ βαρύτερη καὶ ἱερότερη ΟΛΩΝ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ!
Πολλὲς ταλαίπωρες νύφες ὑπῆρξαν ποὺ κατακτήθηκαν καὶ χρησιμοποιήθηκαν.
Ἔγιναν σκαλοπάτιά ποὺ γκρεμίστηκαν…
Καὶ μαζί τους καὶ τὸ μέλλον τῶν ἀπογόνων τους…
Ἴσως μερικὲς γιατὶ οἱ συνθῆκες τοὺς τὸ ἐπέβαλλαν,
Εἶναι καιρὸς να διδαχτοῦμε ἀπὸ τὴν Πηνελόπη, ποὺ κερδίζει χρόνο μὲ μεγάλη εὐφυΐα, χρησιμοποιῶντας τὴν τέχνη της, ὥστε νὰ δώσει τὴν δυνατότητα στὸν Ὀδυσσέα νὰ ἐπιστρέψει καὶ νὰ δράσει.
Ποὺ βάζει ἐμπόδια ὡς τὴν «κατάλληλη» στιγμή.
Γιατὶ εἶναι ὑπευθύνη για αὐτὰ ποὺ κληρονόμησε καὶ εὐθύνεται νὰ δώσει στοὺς ἀπογόνους της ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΗ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ  ΓΙΑ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ καὶ νὰ σακατέψει τὴν γενιά της.
Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ἐνάντια στοὺς σφετεριστές, ἡ ἐπιτυχία στὸ νὰ τοὺς τιμωρήσει καὶ να ἀνακτήσει τὸν κλεμμένο –σφετερισμένο κόσμο του, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ στὴν στάση  ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ.
Πηγή: http://filonoi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου