Κυριακή 14 Ιουνίου 2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ - Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΛΟΙΠΟΝ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ

Απόσπασμα από την ΩΓΥΓΙΑ 
του Αθανασίου Στραγειρίτου (1780 - 1840) 
ΒΙΒΛΟΣ Β’
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
«Ο Ουρανός λοιπόν όπου ήτον η κατοικία των Θεών, ήτον κατασκευασμένος κατά τον εξής τρόπον: έξωθεν μεν ήτον χαλκούς, έσωθεν δε είχε το δάπεδον χρυσόν και πρώτον μεν ήτον η κατοικία των ωρών, πρός το ενδότερον μέρος και πλησίον της πύλης, επειδή αυτοί ήσαν πυλωροί του Ουρανού, ολίγον δε προς το ενδότερον ήτο ο Ερμής και η Ίρις, οι αγγελιαφόροι του Διός και υπηρέται, οι οποίοι εισεκόμιζαν και εξεκόμιζαν τας αγγελίας, αποφάσεις και προσταγάς του Διός. Ενδότερον δε τούτων ήτον το χαλκείον του Ηφαίστου, και μετά τούτο αι κατοικίαι των Θεών, ανωτέρω δε τούτων ήταν τα βασίλεια του Διός, τα υπέρτατα δώματα λεγόμενα και εκεί εγίνετο η συνέλευσις των Θεών, εκκλησία Θεών λεγομένη. Πάντα δε ταύτα ήσαν έργα του Ηφαίστου, περικαλλέστατα και τεχνικώτατα κατασκευασμένα.
Εκεί λοιπόν εσυνάζοντο οι θεοί και συμβουλευόμενοι απεφάσιζον τας υποθέσεις των ουρανίων τε και γήινων πραγμάτων.
Εκεί λοιπόν εις τον Ουρανόν ο Ήλιος έλαμπε καθαρότερον, τα άστρα διαυγέστερα, ώστε πάντοτε ήτον ημέρα λαμπροτάτη και φως άφθονον και ούτε βρέχει εκεί, ούτε χιονίζει ούτε νέφη συνάζονται όθεν ωνομάζετο και Όλυμπος, από το ολόλαμπος
.....................
.........................
Ο Όμηρος περιγράφει την κατοικία των Θεών, που βέβαια δεν είναι το βουνό Όλυμπος: Ομήρου Οδύσσεια: Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
...............................
...............................
Ας θυμηθούμε και ένα ηχητικό απόσπασμα από την ιστορική πλέον συνέντευξη του Γεωργίου Γκιόλβα, το 2003.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου