Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ; ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ Ή ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ;

Η θερμοκρασία της «Βασιλείας των Ουρανών» (Παράδεισος) μπορεί να υπολογι­στεί με αρκετή ακρίβεια. Βασιζόμαστε στην αυθεντία του «θεοφωτίστου» Ησαΐα (30:26): «και έσται το φως της σελήνης ως το φως του ηλίου και το φως του ηλίου έσται επτα­πλάσιον εν τη ημέρα, όταν ιάσηται Κύριος το σύντριμμα του λαού αυτού, και την οδύνην της πληγής σου ιάσεται». Επομένως οι Ουρανοί θα λάβουν από το Φεγγάρι τόση ακτινοβο­λία όση παίρνομε εμείς από το Ήλιο, συν 7 x 7 = 49 φορές περισσότερη ακτινοβολία από όση λαμβάνει η Γη από τον Ήλιο. Δηλαδή η ολική ακτινοβολία που θα πάει στην Βασιλεία των Ουρανών, «όταν ιάσηται Κύριος το σύντριμμα του λαού αυτού», θα είναι τουλάχιστον 50 φορές η ηλιακή ακτινοβολία που λαμβάνει η Γη. (Το φως που λαμβάνομε από το Φεγγάρι είναι 1/10000 του φωτός που παίρνομε από τον Ήλιο, και έτσι σαν γεν­ναιόδωροι μπορούμε να το αγνοήσομε…). Τότε η ακτινοβολία που θα πέσει στη Βασιλεία των Ουρανών θα την θερμάνει σε σημείο που θα απο­κτήσει 50 φορές την θερμότητα της Γης που προ­έρχεται από ακτινο­βο­λία. Χρησιμοποιώντας τον Νόμο των Stefan- Boltzmann περί θερμο­κρασίας και ακτινοβολίας, με Ε = θερμοκρασία της Γης = 300Κ = 27C, ευρίσκομε ότι Η = θερμοκρασία των Ουρανών = 798K = (798 – 273)C = 525C. Η ακριβής θερμοκρασίας της Κολάσεως δεν μπορεί να υπολογιστεί από αυτό το χωρίο του Ησαΐα. Αλλά στην «θεϊκή» Αποκάλυψιν (21:8), έχομε: «τοις δε δειλοίς και απίστοις και εβδελυγμένοις και φονεύσι και πόρ­νοις και φαρμακοίς και ειδωλολάτραις και πάσι τοις ψευδέσι το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη εν πυρί και θείω, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος». «Λίμνη τη καιομένη εν πυρί και θείω», ήτοι λίμνη λειωμένου θείου, σημαίνει ότι η θερμοκρασία της πρέπει να είναι μικρότερη από ή ίση με τον βαθμό τήξεως του θείου που είναι 444.6C (εν εναντία περιπτώσει, το θείον θα εξατμιζόταν και θα έφευγε από την αιώνια λίμνη). Δηλαδή έχομε ότι η Βασιλεία των Ουρανών στην θερμοκρασία των 525C είναι θερμότερη της Κολάσεως, που έχει θερμοκρασία 445C βαθμών, κατά 80C βαθμούς. (Και μην ξεχνάτε ότι έχομε κάνει και σκόντο μισό βαθμό περίπου!). Καταπληκτικότατον!!! Καθηγητής Διδάκτωρ, Ιωάννης Νεοκλής Φιλάδελφος Μ. Ρούσσος http://www.pare-dose.net/?p=4019
Σχόλιο στην δημοσίευση του πάρε – δώσε: Και τώρα να υποθέσω πως πρέπει να περιμένουμε την επόμενη μεγάλη έρευνα: Ποιά εποχή του έτους είναι προτιμότερο οι ψυχές να μεταναστεύουν από τον παράδεισο στην κόλαση, και τανάπαλιν, ώστε να αποφεύγουν τον θερινό καύσωνα και το πολικό ψύχος..;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου