Σάββατο 18 Ιουνίου 2011

ΝΑ ΕΥΧΕΣΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

"Ούλε τε καί μάλα χαίρε, θεοί δέ τοι όλβια δοίεν !!!"
Να είσαι καλά και να χαίρεσαι, οι δε θεοί να σου δίδουν ευτυχία.
Ομήρου 'Οδύσσεια, ω - 402. 
Είναι μία πάρα πολύ ωραία ευχή, διαβάζεται ευχαρίστως καί ακούγεται εύήχως, διά νά αρχίζετε ή νά περατώνετε μιά παντός είδους θέματος αντικειμένου επιστολήν πρός τόν οιονδήποτε, Έλληνα ή ξένον, μέ τήν βεβαίως ακριβή μετάφρασι εις τήν αντίστοιχον ξένην γλώσσαν.
Δύναται νά γίνη επιτραπέζιος ή καί επιτοίχιος πινακίς - κάδρο καί νά αναρτηθή σέ γραφεία, ιατρεία, καταστήματα, οικίας, εστιατόρια, οβελιστήρια, καφενεία, υπερερμεία ( ελληνιστί - φεύ - σούπερ μάρκετ ), αίθουσες συναθροίσεως κοινού, οπουδήποτε, εσωτερικώς ή καί εξωτερικώς τού χώρου καί λογότυπος επί τραπεζομάντηλου χώρων εστιάσεως ή καί αναψυχής, καί κυρίως επί επιστολοχάρτου ή επί ευχετηρίου κάρτας. Σκεφθείτε πόσο θά εντυπωσιάζη η πρωτοτυπία καί πόσο θά ευχαριστή τό μήνυμα τής ευχής ... τόν παραλήπτην τής επιστολής καί πόσο ευμενώς διακείμενον θά τόν κάνη, θά τόν προδιαθέτη, ως πρός τό περιεχόμενον, τό αίτημα, τό ζητούμενον, τής επιστολής. Επιπλέον θά τού υπενθυμίζη τήν Ελληνικήν Γραμματείαν καί τόν Ελληνικόν Πολιτισμόν, ειδικώς εάν χρησιμοποιείται από Έλληνες τού εξωτερικού εις τήν αλληλογραφίαν τους μέ τούς κατοίκους τής ξένης χώρας ... εις τό Ομηρικόν πρωτότυπον καί εις τήν ακριβή μετάφρασιν εις τήν εντοπίαν γλώσσαν, ή είς τήν αλληλογραφίαν Ελλαδιτών καί Ελληνοκυπρίων πρός αλλοδαπούς παραλήπτες. Δύναται επίσης νά χρησιμοποιείται καί κατά τήν αποστολήν παντός είδους ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμπάκτων δίσκων (ελληνιστί - φεύ - Σί Ντί ... !!! ), τουριστικών διαφημήσεων, κτλ, κτλ.
Πράξτε όπως νομίζετε καί προωθείστε τό παρόν μήνυμα εάν τό κρίνετε σκόπιμον ή καί επωφελές διά τούς Έλληνες καί διά τόν Ελληνισμόν γενικώς.
Έρρωσθε καί ευδαιμονείτε, Έσεται Ήμαρ.           ΙΣΤΟΡΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου