Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΝΟΣ , ΑΝΑΞ ΜΑΚΑΡΩΝ - ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΝΥΜΦΗ


 Ώ Ύπνε, σύ ο βασιλεύς όλων τών μακαρίων πάντων καί τών θνητών ανθρώπων καί όλων τών ζώων, όσα τρέφει η ευρεία γή διότι μόνος σου είσαι κυρίαρχος όλων καί προσέρχεσαι εις όλους καί δεσμεύεις τά σώματα μέ δεσμά, πού δέν είναι κατασκευασμένα από χαλκό
Εσύ μάς απαλλάσεις από τίς φροντίδες καί μάς παρέχεις γλυκειά ανακούφισι από τούς κόπους καί μάς παρασκευάζεις γιά κάθε λύπη μιά ιερή παρηγορία καί μάς φέρεις επίσης τήν άσκησιν τού θανάτου καί διασώζεις τάς ψυχάς μας διότι εσύ είσαι εκ φύσεως ο γνήσιος αδελφός τής Λήθης καί τού Θανάτου.
Αλλά ,ώ μακάριε,σέ παρακαλώ νά έλθης συγκερασμένος μέ γλυκύτητα
καί νά σώζης ευνοικώς τούς μύστας γιά τά θεικά έργα.
''Υπνε, άναξ μακάρων πάντων θνητών τ' ανθρώπων καί πάντων ζώιων, οπόσα τρέφει ευρεία χθών: πάντων γάρ κρατέεις μούνος καί πάσι προσέρχηι σώματα δεσμεύων εν αχαλκεύτοισι πέδηισι, λυσιμέριμνε, κόπων ηδείαν έχων ανάπαυσιν καί πάσης λύπης ιερόν παραμύθιον έρδων: καί θανάτου μελέτην επάγεις ψυχάς διασώζων: αυτοκασίγνητος γάρ έφυς Λήθης Θανάτου τε. αλλά, μάκαρ, λίτομαί σε κεκραμένον ηδύν ικάνειν σώζοντ' ευμενέως μύστας θείοισιν επ' έργοις.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μαγευτικό. Μοιάζει σαν ένα παράξενο ταξίδι στο κόσμο των ονείρων.
Α.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου