Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ - ΟΙ ΦΙΛΟΣOΦΟΥΝΤΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η Σοφία και η Φιλοσοφία κατά τον Πυθαγόρα [Ιάμβλιχος «Περί Πυθαγορικού βίου, 59»]
"Κάλλιστη είναι η θέα του σύμπαντος ουρανού και των εν αυτώ φερούμενων αστέρων, εάν κάποιος μπορεί να διακρίνει την τάξη. Με την μετουσία βεβαίως του Πρώτου και του νοητού έγινε αυτός ωραίος. Το Πρώτο εκείνο ήταν των Αριθμών και των Λόγων η φύση που διαπερνά τα πάντα, βάσει των οποίων όλα έχουν τακτοποιηθεί επιμελώς και έχουν διακοσμηθεί ευπρεπώς, ενώ σοφία είναι η όντως επιστήμη, η ασχολούμενη περί τα ωραία και τα πρώτα και [τα] θεία και ακήρατα και αυτά που ήταν ίδια πάντοτε και κατά τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρονταν, στα οποία θα μπορούσε κανείς να πει, συμπεριλαμβάνονται και όλα τα άλλα. Φιλοσοφία, λοιπόν, είναι η μετά ζήλου επιδίωξη της θεωρίας αυτής των πάντων".
Φιλοσοφία κατά Σωκράτη [«Πολιτεία, 521.c.6»]
«η περιαγωγή της ψυχής από μία σκοτεινή ημέρα στην αληθινή, επάνοδος δηλ. στο όντως ΟΝ, είναι αυτό ακριβώς που θα πούμε πως είναι η αληθινή Φιλοσοφία».
Η Φιλοσοφία κατά τον νεοπλατωνικό Ιεροκλή υπόμνημα στα χρυσά Έπη του Πυθαγoρα, 1.1 – 2.1»)
«Η φιλοσοφία ἐστὶ ζωῆς ἀνθρωπίνης κάθαρσις καὶ τελειότης, κάθαρσις μὲν ἀπὸ τῆς ὑλικῆς ἀλογίας καὶ τοῦ θνητοειδοῦς σώματος, τελειότης δέ, τῆς οἰκείας εὐζωΐας ἀνάληψις, πρὸς τὴν θείαν ὁμοίωσιν ἐπανάγουσα. ταῦτα δὲ πέφυκεν ἀρετὴ καὶ ἀλήθεια μάλιστα ἀπεργάζεσθαι, ἡ μὲν τὴν ἀμετρίαν τῶν παθῶν ἐξορίζουσα, ἡ δὲ τὸ θεῖον εἶδος τοῖς εὐφυῶς ἔχουσι προσκτωμένη».
Ο Φιλόσοφος, κατά Σωκράτη [Πολιτεία, 484. b.3]
«Φιλόσοφοι είναι όσοι μπορούν να πλησιάζουν το παντοτινά αμετάβλητο», ενώ «δεν διαφέρουν από τυφλούς όσοι δεν έχουν πραγματικά γνώση της ουσίας κάθε πράγματος». Κατ' αυτήν την έννοια η Φιλοσοφία δεν κατευθύνεται απλά προς την γνώση, αλλά προς το οράν ! Εξ ου και "νοῦς ὁρῆ καὶ νοῦς ἀκούει, τἄλλα κωφὰ καὶ τυφλά" κατά τον Επίχαρμο!
Οι Φιλοσoφούντες, κατά Σωκράτη [Πολιτεία, 500. c.8 - d.3]
"ο φιλόσοφος συναναστρεφόμενος με το θεϊκό και το κόσμιο θα γίνει και αυτός κόσμιος και θεϊκός τόσο όσο είναι δυνατόν σε άνθρωπο".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου