Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

«…ΕΣΚΑΨΕ ΚΑΙ ΕΦΘΑΣΕ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗΝ»

Πλουτάρχου - Ηθικά
 «Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής» Λόγος Β΄ 9.1-5
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΙ
Ο Μέγιστος των Ελλήνων Αλέξανδρος, πέραν των γνωστών ασιατικών λαών, τους οποίους επιτυχώς αντιμετώπισεν ή έπεισε να αποδεχθούν την εκπολιτιστικήν του προσπάθειαν, ήλθε σε πολεμικήν αντιπαράθεσιν και με λαούς ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΥΣ!
Αυτό δεν αποτελεί δοξασίαν! Είναι μία πραγματικότης, η οποία μαρτυρείται και από τις Αρχαίες πηγές.
Συγκεκριμένα ο ιστορικός μας και ηθικολόγος Πλούταρχος, ο οποίος διετέλεσεν και διά βίου ιερέας των Δελφών, στο έργον του «Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής», αναφέρει λιτά αλλά εύστοχα και χωρίς περιθώρια παρερμηνείας τα ακόλουθα:
«…..Καί βάθεσι χιόνων κατακεχωσμένα έθνη και ΠΟΛΕΙΣ ΥΠΟ ΓΗΝ ΕΝΔΕΔΥΚΥΪΑΣ ΔΙΩΡΥΞΕ, καί θάλασσαν μαχομένην έπλευσε, καί θίνας ανύδρους τας Γεδρωσίων καί Αραχωσίων οδεύων εν θαλάττη πρότερον ή εν γή φυτόν είδεν….»
«¨….Κι ακόμη επέρασεν και ήλθε σε λαούς που ζούσαν χωμένοι στο χιόνι και ΕΣΚΑΨΕ ΚΑΙ ΕΦΘΑΣΕ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗΝ, και σε θάλασσες τρικυμιώδεις έπλευσεν και θίνες άνυδρες στις χώρες των Γεδρωσίων και των Αραχωσίων όδευσεν, προτού δει φυτόν, όχι στην γην, αλλά στην θάλασσαν…»
(
Πλουτάρχου: Ηθικά «Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής» Λόγος Β΄ 9.1-5)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου