Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2023

ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ, ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ

Η δαιμονοποίηση της Αρχαίας Ιατρικής επιστήμης από τον χριστιανισμό

Αφʼ ότου η Ιατρική -μαζί με τις υπόλοιπες επιστήμες- εξοβελίστηκε στο «πυρ το εξώτερον», επιβλήθηκε η χριστιανική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία όλες οι ασθένειες οφείλονται στο θέλημα του θεού:

«Πατάξαι σε Κύριος εν απορία και πυρετώ και ρίγει και ερεθισμώ και ανεμοφθορία και τη ώχρα... και ψώρα αγρία και κνήφηώστε μη δύνασθαί σε ιαθήναι... Πατάξαι σε Κύριος παραπληξία και αορασία και εκστάσει διανοίας και έση ψηλαφών μεσημβρίαςωσεί τις ψηλαφήσαι τυφλός εν τω σκότει... Πατάξαι σε Κύριος εν έλκει πονηρώ επί τα γόνατα και επί τας κνήμαςώστε μη δύνασθαι ιαθήναι σε από ίχνους των ποδών σου έως της κορυφής σου... Και παραδοξάσει Κύριος τας πληγάς σου και τας πληγάς του σπέρματός σουπληγάς μεγάλας και θαυμαστάςκαι νόσους πονηράς και πιστάς... και κολληθήσονται εν σοι και πάσαν μαλακίαν και πάσαν πληγήν την μη γεγραμμένην και πάσαν την γεγραμμένην εν τω βιβλίω του νόμου τούτου επάξει Κύριος επί σε». («Δευτερονόμιον», 28:15-63.)

Για τη θεραπεία των ασθενειών το Ευαγγέλιο διευκρινίζει: «Ασθενεί τις εν υμίνΠροκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της εκκλησίαςκαι προσευξάσθωσαν επʼ αυτόν αλείψαντες αυτόν ελαίω εν τω ονόματι του Κυρίου· και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντακαι εγερεί αυτόν ο Κύριος» (Ιακ. ε΄ 14-15).

Για να γίνει καλά λοιπόν και να σηκωθεί από το κρεβάτι κάποιος άρρωστος -ανεξαρτήτως ασθενείας- δεν χρειάζεται γιατρό, αλλά επάλειψη με λάδι και προσευχή· διότι, όπως δίδασκε κι ο Μέγας Βασίλειος (ένας εκ των τριών προστατών της σύγχρονης ρωμαίκης παιδείας), το να εναποθέτεις την υγεία σου στα χέρια των γιατρών είναι κτηνώδες. [«Το εν ταις χερσί των ιατρών την ελπίδα έχειν της εαυτών υγείας κτηνώδες» («Μέγα Ασκητικόν», Ερωτήσεις, τ. 31, σελ. 1.048, γρ. 24).]

Άλλη χριστιανική θεραπευτική μέθοδος είναι τα θαύματα, των οποίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πίστη. Αναρίθμητες θαυματουργές ιάσεις ασθενειών περιγράφονται στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη και στα Συναξάρια (βίους αγίων). Σε δύσκολες περιπτώσεις, οι ασθένειες αποδίδονται σε δράσεις δαιμόνων, εκπεσόντων αγγέλων κ.τ.λ., οπότε χρειάζεται εξορκισμός.

«Απολαύστε» χριστιανικό σκοταδισμό στα παρατιθέμενα παρακάτω αποσπάσματα εξορκισμού ενός άλλου προστάτη της παιδείας της Ρωμιοσύνης, του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Πρόκειται για πολυσέλιδο κείμενο, στο οποίο ο άγιος επικαλείται τη δύναμη χιλιάδων αγίων, αγγέλων, χερουβείμ, σεραφείμ κ.τ.λ., προκειμένου να θεραπεύση κάποια «δούλη του θεού Μαρία» από τις 72 ασθένειες, που έχει ο άνθρωπος, στέλνοντάς τες στα «άγρια όρη»:

«Άγιοι τρεις παίδες οι την κάμινον σβέσαντες,  άγιοι επτά παίδες οι εν Εφέσω, οι εκ των νεκρών αναστήσαντες, βοηθήσατε, άγιοι εννέα μάρτυρες, οι εν Κυζίκω θαυματουργούντες, άγιοι δέκα μάρτυρες, οι εν τη Κρήτη τελειωθέντες, άγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες, οι εν Σεβαστεία θαυματουργούντες, άγιοι τριάκοντα και τρεις μάρτυρες από Ρώμην, άγιοι τριακόσιοι δέκα και οκτώ θεοφόροι πατέρες, οι εν Νικαία τη πόλει θαυματουργούντες..., άγιε Ιωάννη Θεολόγε, άγιε Πέτρε από Ρώμην, άγιε Παύλε από Δαμασκόν, άγιε Ευθύμιε από Μάδητον, άγιε Νικόλαε εκ των Μύρων, άγιε Βασίλειε από Καισαρείαν, άγιε Επιφάνιε από Κύπρον, άγιε Ιωάννη Χρυσόστομε (σ.σ. πρόκειται για τον ίδιο!), άγιε Θύρσε (σ.σ. παρατίθενται πολλά άλλα ονόματα αγίων)... πάσαι αι ουρανίαι δυνάμεις των αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων, αρχαί, εξουσίαι και τα πολυόμματα χερουβείμ και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ...» Απελάσατε ταύτην την χαλεπήν ασθένειαν από την δούλην του θεού Μαρίαν· πυρετόν, εσωπύρετον, ρίγους κραταιού, ρίγους βραχέος, ρίγους λυμαντικού, νόσος βλαβερά, νόσος χαλεπή, νόσος δεινή προσγινομένη, επιπεμπτική και πεποιημένη. εξορκίζω υμάς τας οβ΄ (σ.σ. 72) ασθενείας, ας έχει ο άνθρωπος, αναχωρείν από την δούλην του θεού Μαρίαν...

Μη από βασκοσύνης και πάσης άλλης συμφοράς επερχομένης, μη πρηστηριακόν η βουβιατικόν η επιπεμπτικόν η κεφαλικόν η χειρών καρδίας και ποδών η δαιμονικόν φασματικόν η καλίς των ορέων, μη ονοσκελιακόν η νεράιδων, μη των εν ζώφω αέρων πετωμένων και ήλθατε αδικήσαι την δούλην του θεού. Μη κεφαλόπονον η οφθαλμόπονον η οδοντόπονον η στηθόπονον η φρενόπονον η χειρόπονον. Μη δυσουρίας η τρισουρίας (σ.σ εκ του δυσουρία;) η ενσόχασιν η εξόχασιν η υστέραν η στροφού η αρμόπονον η τζίρματος ομαλικόν η άυπνον η πολύυπνον. εξορκίζω υμάς ει τι αν εστιν αδικών την δούλην του θεού· αναχωρήσατε και απέλθατε εις τα άγρια όρη.» [Ortio in infirmos (in servam Dei Mariam).]

Τις οπές, που παρατηρούνται σε παλιές εικόνες, τις έχουν κάνει οι ίδιοι οι χριστιανοί, οι οποίοι έκλεβαν από τους ναούς το «άγιο χρώμα», το έτριβαν, το διέλυαν σε νερό και το έπιναν για θεραπευτικούς λόγους. [Δείτε την εικόνα. Βρίσκεται στο ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι (Από το βιβλίο «Η Θαμμένη Ελλάδα»).]

Στο Βυζάντιο και στη δυτική Ευρώπη το Μεσαίωνα, υπήρχαν συνταγές ανατριχιαστικής ιατρικής δεισιδαιμονίας. Οφθαλμολογικές συνταγές με μάτια βατράχου, επάλειψη κεφαλής με κόπρανα χήνας για θεραπεία τριχόπτωσης κ.λπ.. Άλλες δημοφιλέστατες θεραπευτικές μέθοδοι ήταν το ξύσιμο των εικόνων και η κατάποση των χρωμάτων ως ρόφημα - φάρμακο, άκρως επιβλαβές για την υγεία λόγω των οξειδίων, που περιέχουν τα χρώματα και η πίστη για θαυματουργές ιάσεις με τεμάχια οστών (λείψανα), κομμάτια ξύλου (τίμια ξύλα), θαυματουργές εικόνες κ.τ.λ..

Από την ταλαιπωρία και την απλυσιά του σώματος (η παραμέληση και η τιμωρία του σώματος θεωρούνται από τους αγίους χριστιανικές αρετές) ο πληθυσμός της Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα αποδεκατίστηκε από τις ασθένειες, που εξαπλώνονταν πολύ γρήγορα. Δεν υπήρχε κανένα επιστημονικό ή έστω εμπειρικό μέτρο πρόληψης η αντιμετώπισής τους. Μόνο μαζεύονταν όλοι μαζί στις εκκλησίες, για να προσευχηθούν, οπότε μέσα στον κλειστό χώρο με τον συνωστισμό μεταδίδονταν οι αρρώστιες και στους υγιείς.

Κατεδαφίζοντας τις βιβλιοθήκες, τα λουτρά, τα Ασκληπιεία, καίοντας επιστημονικά συγγράμματα, διώκοντας και δολοφονώντας επιστήμονες κατάφεραν να ανακόψουν την αρχαία επιστημονική παράδοση και να ρίξουν την ανθρωπότητα για περισσότερα από χίλια χρόνια στα σκοτάδια του μεσαίωνα, στις δεισιδαιμονίες, τις προλήψεις, τους εξορκισμούς, τις άγιες ζώνες, τις τίμιες κάρες κ.τ.λ. κ.τ.λ..

https://www.freeinquiry.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου