Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΕΝΕΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΙΜΗΣΑΝ!!!

Παγκοσμίως ονομαστός Βασιλέας αναφέρεται κατ’ αρχήν ο Ουρανός με τον Οικουμενικό του πολιτισμό, που διέδωσε σε όλη την Γη και τον οποίο ελάτρευσαν όλοι οι λαοί στις Μυθολογίες τους (ως Anu, Tien, Urakan, …).

Κατόπιν ο Άτλας και ο Κρόνος, τα τέκνα του Ουρανού, μοιράζουν το Βασίλειο, «τούτον δε τον μέν Άτλαντα λαχείν τους παρά τον Ωκεανόν τόπους και τους τε λαούς Ατλαντίους ονομάσαι» (Διόδωρος Σικελιώτης Γ,60,1).

Ο Κρόνος εβασίλεψε με ασέβεια και πλεονεξία. Ακολουθεί η Τιτανομαχία και η κατάληψη της εξουσίας του Κρόνου από τον Δία, ο οποίος εισήγαγε την Δικαιοσύνη «τους μέν ληστάς και ασεβείς αναιρούντα, την δ’ Ισότητα και την Δημοκρατίαν εισηγούμενον»! (Διοδ. Σικελιώτης Ε,71,2).

Εδώ κατοίκησαν οι θεοί, που εκινούντο ταχέως (θέω = τρέχω). Αυτοί οι θεοί γονιμοποίησαν την ανθρωπότητα. Από την Γένεσι ενός Ανθρώπου, της Πανδώρας: «Έτσι είπε και δυνατά εγέλασε ο Πατήρ θεών και ανθρώπων. Και τον Ήφαιστο πρόσταξε τον ξακουσμένο, όσο πιο γρήγορα, χώμα και νερό να ενώσει και σ’ αυτό να βάλη φωνή και δύναμη, και να μοιάζει στην όψη με τις αθάνατες θεές»… «εκ γαίης πλάσσε… Γαίαν ύδει φύρειν, εν δ ‘ ανθρώπου θέμεν αυδήν…» (Ησιόδου Έργα και Ημέραι, στ. 61)

Τόσο ωφέλησε τους ανθρώπους «παρεχόμενος εαυτόν πάσιν επιεική και φιλάνθρωπον, ώστε υπό του πλήθους Πατέρα προσαγορευθήναι» (Διοδ. Σικελ. Γ,61,4).

Όλες οι γενεές της Οικουμένης τον ετίμησαν. Όχι μόνο η ηθική και η ευνομία είχαν φθάσει σε υψηλά επίπεδα,αλλά και η τεχνολογία, ώστε «παράγειν ότε βουλοιντο νέφη τε και όμβρους και χαλάζας, ομοίως δε και χιόνια εφέλκεσθαι» (Διοδ.Σικελ. Ε,55,3), γι’ αυτό το σύμβολο του Διός είναι ο κεραυνός (καταιγίδα).

ΑΙΛΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου