Σάββατο 20 Αυγούστου 2016

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΝΑΟΙ - ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ, ΧΩΡΟΙ ΜΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ - ΟΙ ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ

Ο Παρθενώνας της Ακρόπολης των Αθηνών, είναι κατασκευασμένος από πεντελικό μάρμαρο, η θεμελίωση είναι από πωρόλιθο, ο βράχος είναι από ασβεστόλιθο. Το σχήμα του, η δόμηση το ύψος και το σχήμα των κιόνων συνιστούν μια πολύμορφη ηλεκτρική μηχανή με ασύλληπτα ενεργειακά αποτελέσματα, άγνωστα ακόμη σ ' εμάς. Ίσως φαίνεται περίεργος ο τρόπος ελέγχου του ηλεκτρισμού από τους προγόνους μας, γιατί η σύγχρονη τεχνολογία με την πλήρη άγνοια της έκανε το πρόβλημα πολυσύνθετο.
Μπορώ να πω χωρίς επιφύλαξη ότι η παραγόμενη πολύμορφη ενέργεια στο βράχο της Ακρόπολης, θα μπορούσε να καλύψει ένα τεράστιο μέρος από το ενεργειακό πρόβλημα της πόλης των Αθηνών. Σήμερα η ενέργεια αυτή συντελεί στην εξουδετέρωση της πολλαπλής μόλυνσης της ατμόσφαιρας της πόλης.
Το σημείο του ναού που ήταν τοποθετημένο το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς ήταν το σημείο της μεγίστης συσσώρευσης ενέργειας. Με τα σημερινά δεδομένα το άγαλμα ήταν ο ένας πόλος του συσσωρευτή βράχος και ο άλλος πόλος ήταν το πηγάδι, στο πίσω μέρος του ναού που είναι σήμερα σφραγισμένο. Έτσι ο στατικός ηλεκτρισμός του βράχου συσσωρευόταν στον ναό, δημιουργούσε μαγνητικό πεδίο, ηλεκτρεγερτική δύναμη και ιονισμό της ατμόσφαιρας και τα φαινόμενα αυτά ενισχυόταν στο μέγιστο από τον κρύσταλλο που, όπως αναφέρω πιο κάτω, βρισκόταν στο σπήλαιο κάτω από το ναό.
Η ενέργεια διασκορπιζόταν για τους επιθυμητούς σκοπούς με τους κίονες του ναού, που χρησιμοποιούνταν σαν αγωγοί μεταφοράς της ενέργειας. Τα υπόγεια τελλουρικά ρεύματα και το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης συσσώρευαν στο βράχο ποσότητες στατικού ηλεκτρισμού που ενισχυόταν από το σχήμα του Παρθενώνα και το υλικό κατασκευής του, το πεντελικό, μάρμαρο και την κοσμική ενέργεια.
Όλη η σημερινή δομή του ναού δείχνει ότι υπήρχε γείωση για την αποφόρτιση και κενό κάτω από το ναό για εκτόνωση της πλεονάζουσας ενέργειας. Οι γύρω από το βράχο της Ακρόπολης των Αθηνών πέτρινοι λόφοι, είναι μέρος του όλου ενεργειακού πλέγματος παραγωγής πιεζοηλεκτρικών φαινομένων, αφού μετατρεπόταν σε συλλέκτες, κοσμικής ενεργείας και του γήινου ηλεκτρισμού, συγχρόνως και σε πυκνωτές ηλεκτρομαγνητικής ενεργείας. Αργότερα τα οικήματα της Βάσης του βράχου της Ακρόπολης συσσώρευαν και αυτά μεγάλο ποσό ενέργειας. Η στατικότητα των κατασκευών σε μεγάλο μέρος οφειλόταν στα δυναμικά πεδία που δημιουργούντο στους αρμούς συνδέσμου των κιόνων, και εξουδετέρωναν τάσεις μετατόπισης των σπονδύλων.
Οι πρόγονοι μας είχαν ουράνιες γνώσεις που εκμεταλλευόταν τα ενεργειακά πεδία του πλανήτη χωρίς να μολύνουν την ατμόσφαιρα, να καταστρέφουν την υδρογραφία ή να αντλούν τεράστιες ποσότητες πετρελαίου που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του γήινου οργανισμού και των όντων του. Η παραγωγή και χρήση του ηλεκτρισμού από τους αρχαίους Έλληνες, γινόταν με απλές μεθόδους αφού ήταν σε θέση να παρακολουθούν και να κατανοούν απλά φυσικά φαινόμενα, τα οποία εκμεταλλευόταν (π.χ. Ελευσίνια Μυστήρια, βλέπε σχετικά του Γιώργου Σιέττου «Τα Ελευσίνια Μυστήρια» σελ. 160 εκδ. Πύρινος Κόσμος).
Η άντληση ηλεκτρικής, κοσμικής και οργονικής ενεργείας από τους αρχαίους Έλληνες ήταν μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Πρέπει να γινόταν με απλές κατασκευές και γι αυτό δεν βρίσκουμε απομεινάρια σαν αυτά της σημερινής εγκληματικής τεχνολογίας. Βλέπουμε κατασκευές που μόνο απορίες προκαλούν τι μπορεί να ήταν χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι η φύση δεν είναι τόσο πολύπλοκη και ανώμαλη σαν τη σημερινή τεχνολογική σκέψη.
Οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί δεν ήταν μόνο κέντρα λατρείας, αλλά χώροι μύησης όχι μόνο των Μυστηρίων αλλά και των επιστημονικών γνώσεων, τ ' αποτελέσματα των οποίων γινόταν φανερά στους πιστούς. Μόνο σήμερα μπορούμε ν ' αντιληφθούμε ότι ήταν αποτέλεσμα μιας απόκρυφης τέλειας τεχνολογίας που εκμεταλλευόταν όλες τις γήινες και κοσμικές δυνάμεις.
Όλα τα ιερά και κτίρια τόσο στην κορυφή της Ακρόπολης όσο και στη βάση της ήταν κατασκευασμένα από Πεντελικό μάρμαρο, το οποίο κάτω από προϋποθέσεις, μορφής, κοπής, σχήματος, βάρους και πλοκής δόμησης των τεμαχίων οι κρύσταλλοί του αναδιατάσσονται και αποδίδουν ποικίλες μορφές πιεζοηλεκτρικών φαινομένων, τα οποία ενισχύονται από τους δυναμικούς στροβίλους του Πεντελικού όρους που φορτίζει την Ακρόπολη και τα οποία είχαν θετική επίδραση στον επισκέπτη του βράχου, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούσαν υπερφυσικά φαινόμενα.
Οι κρύσταλλοι είχαν πολύ μυστηριώδεις ιδιότητες, που γνώριζαν οι προγονοί μας χιλιάδες χρόνια πριν, όπως αναφέρονται αυτές στα «ΟΡΦΙΚΑ» στο «ΠΕΡΙ ΛΙΘΩΝ» κεφάλαιο. Πληροφορίες που επιβεβαιώνονται και από τα σύγχρονα επιστημονικά εγχειρίδια. Το επίτομο λεξικό «Πρωίας» (εκδ. 1932) γράφει ότι η Ακρόπολη των Αθηνών κατοικείτο πριν το 10.000 π.Χ., με άνθιση του πολιτισμού της γύρω στο 3.500 π.Χ. επί Ερεχθέα. Ενοχλητικές χρονολογίες που έχουν εξαλειφθεί από τα σύγχρονα λεξικά φοβούμενα μήπως το 3.761 π.Χ. συναντήσουμε το Γιαχβέ να φτιάχνει τον άνθρωπο, σύμφωνα με τις γραφές, οπότε δημιουργούνται τότε προβλήματα στην υπόθεση Εκκλησία που μας θέλει απογόνους του Αβραάμ.
Όλος ο βράχος είναι ισχυρότατος ενεργειακός χώρος, χώρος επικοινωνίας με το διάστημα και πύλη εξόδου σε άλλη διάσταση με επίκεντρο το σημείο τομής των διαγωνίων του Παρθενώνα. Ο βράχος της Ακρόπολης ήταν ισχυρός συσσωρευτής παντοειδούς ενέργειας, θετικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ο ναός μεταβαλλόταν σε πυκνωτή, που τη δέσμευε με το σχήμα, το υλικό κατασκευής και θεμελίωσης. Ο συνδυασμός του πεντελικού μαρμάρου, του πωρόλιθου θεμελίωσης και του ασβεστολιθικού βράχου, δημιουργούσαν πιεζοηλεκτρικά και ηλεκτροστατικά φορτία και αυτά παρήγαγαν μαγνητικό πεδίο, με αποτέλεσμα να έχουμε αδιάκοπη παραγωγή ηλεκτρισμού που συσσωρευόταν στο ναό. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιεί το και για την ενεργοποίηση του Γοργόνειου όταν απαιτείτο.
Η συσσωρευμένη ενέργεια εκτονώνονταν μέσα στα σπήλαια του βράχου της Ακρόπολης ή την ατμόσφαιρα. Λόγω μορφολογίας της υπόγειας περιοχής του βράχου, των τελλουρικών ρευμάτων, και της κοσμικής ενέργειας λειτουργούσε και σαν οργονοσυλλέκτης.
Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε για το βράχο ότι είναι πηγή γεωμαγνητικής και κοσμικής ενέργειας που συσσωρευόταν στον Παρθενώνα πυκνωτή, πόλο έλξης και μετασχηματιστή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και συγκρατούσε μεγάλα φορτία. Η πλεονάζουσα ενέργεια διαχέονταν στους γύρω λόφους και ενίσχυε τη φόρτιση των ομφαλών - συλλεκτών από μάρμαρο ή των ειδικών κρυστάλλων και έτσι δημιουργούσε ένα εκτεταμένο ενεργειακό πλέγμα. Η μεγίστη τιμή του ενεργειακού πεδίου του βράχου βρισκόταν στο σημείο τομής των διαγωνίων του ναού και μεταφερόταν και σε βάθος όπου υπήρχε ο ειδικός κρύσταλλος που ενίσχυε όλες τις μορφές ενέργειας.
Μπορεί σήμερα κάποιοι να πέτυχαν την ενεργειακή νέκρωση του ναού του Παρθενώνα, με τη χρησιμοποίηση τεμαχίων μπετόν αντί μαρμάρων στους κίονες, δεν μπόρεσαν όμως να κάνουν το ίδιο και στον βράχο παρά το σφράγισμα των σπηλαίων, με το οποίο εξουδετέρωσαν μερικά θετικά ενεργειακά στοιχεία · και ενώ οι πρόγονοι μας κατασκεύασαν μέσα σε 9 χρόνια τα μεγαλουργήματα της Ακρόπολης οι σημερινοί Έλληνες χρειάζονται 20 χρόνια για την αναστήλωση μόνο του ναού.
Οι ιδιότητες του βράχου σε συνδυασμό με διάφορους κοσμικούς παράγοντες, που θ ' αναφέρουμε στη συνέχεια, δημιουργούσαν πίδακες φωτός, λάμψεις, φωταύγειες, ηχητικά φαινόμενα που έδιναν την αίσθηση ότι ο βράχος της Ακρόπολης δεν φιλοξενεί μόνο ιερά αλλά και τους ίδιους τους Ολύμπιους.
Γεράσιμος Καλογεράκης - Η Διαθήκη Του Προμηθέα, σελ. 99, 106,107, Εκδόσεις Δίον, Θεσσαλονίκη 2001

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου