Τρίτη 27 Απριλίου 2010

Η ΙΕΡΗ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ

H Γη είναι επίπεδη και έχει όρια, τα οποία ίσως είναι παραλληλόγραμμα, ενδεχομένως κυκλικά, η Γη όμως, σίγουρα δεν είναι σφαιρική. Ο ουρανός είναι η οροφή επάνω από τη Γη. Ένα σταθερό αδιαπέραστο φράγμα, που προστατεύει, τόσο τους πιστούς, όσο και τους άπιστους από τα ύδατα, που υπάρχουν εκείθεν Τα αστέρια επάνω στον Ουρανό (η λέξη επάνω δεν είναι τυπογραφικό λάθος) είναι πολύ μικρότερα της Γης. Η Βίβλος, οι Άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας, τα λειτουργικά βιβλία, που ακόμα και στις ημέρες μας ψάλλονται στις εκκλησίες περιγράφουν ένα κόσμο, που λίγοι από εμάς αναγνωρίζουμε σήμερα. Ένα κόσμο, όπου η Γη είναι σταθερή, ακίνητη και στην μέση των πραγμάτων, ενώ ο Ήλιος είναι εκείνος που κινείται. Κάθε αντίθετη ιδέα, όπως αυτές που δίδασκαν οι «ειδωλολάτρες» Έλληνες αιώνες πριν θεωρείται ασεβής και προορίζεται για το πυρ, τόσο το εξώτερο, όσο και το κανονικό, δεδομένου, ότι επί αιώνες σε πάμπολλες χριστιανικές πυρές κάηκαν πλείστα Ελληνικά επιστημονικά συγγράμματα, σε αρκετές δε περιπτώσεις και οι "αιρετικοί" επιστήμονες μαζί τους.

«Αποδείξεις…» για την ιερή επιπεδότητα της γης και για το γεωκεντρικό σύστημα υπάρχουν στην Βίβλο καθώς και στα κηρύγματα των αγίων πατέρων που θα βρείτε εδώ http://freeinquiry.gr/pro.php?id=610

-----------------------------------------------------

Αρχαίες Ελληνικές γνώσεις για τη σφαιρικότητα της Γης

Παρατίθενται ενδεικτικά oρισμένα από τα διασωθέντα αποσπάσματα έργων αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων - επιστημόνων, στα οποία φαίνεται, ότι είχαν άριστη γνώση τόσο της σφαιρικότητας της Γης, όσο και του ηλιοκεντρικού συστήματος

“Πυθαγόρας λέγει τον κόσμο σφαιροειδή”, μας πληροφορεί ο Διογένης Λαέρτιος (“Πυθαγόρας”, 19).

Πολλές πληροφορίες για τη σφαιρικότητα της Γης μας διασώζει ο Στράβων στα “Γεωγραφικά” και κυρίως στα δύο πρώτα βιβλία του: “Η επιφάνεια της Γης είναι σφαιροειδής” (Αʹ 20). “Η Γη ολόκληρη είναι σφαιροειδής” (Βʹ ΙΙ,1). Ολοστρόγγυλη; Όχι βέβαια: “Σφαιροειδής η σύμπασα ουχ ως εκ τόρνου, αλλ’ έχει τινάς ανωμαλίας”. (Α΄ ΙΙΙ,3).

Ο Στράβων επίσης στο Αʹ21 αναφέρει: “Αυτός που έχει στα χέρια του και μελετά το παρόν σύγγραμμά μου, δεν πρέπει να εμφανίζεται στα μάτια του κόσμου μέχρι τέτοιου σημείου απαίδευτος κι οκνηρός, ώστε να μη φροντίσει να δει ποτέ του ούτε μία σφαιρική αναπαράσταση της Γης, ούτε τούς περιγεγραμμένους σ' αυτή κύκλους, άλλους μεν παράλληλους ήτοι ίσο διάστημα απέχοντας τον ένα εκ του άλλου, άλλους δε κάθετους ήτοι προσπίπτοντας στους ανωτέρω με ορθή γωνία...”. Αυτό σημαίνει, ότι την εποχή του Στράβωνα (α΄ αι. π.Χ.) υπήρχαν σφαιρικές αναπαραστάσεις της Γης, όπου ήταν σημειωμένοι παράλληλοι και μεσημβρινοί. Ο Στράβων είχε υπολογίσει τον Ισημερινό της Γης, αφού τη χώρισε σε 360 τμήματα: “επτακοσίων είκοσι σταδίων έκαστον των τμημάτων” ʹ Ε-132), δηλαδή ο Ισημερινός κατά το Στράβωνα ήταν 360x720=259.200 στάδια.

Ο Στράβων όχι μόνο είχε ταξιδεύσει σε πάρα πολλούς τόπους, αλλά και είχε διαβάσει πολλούς προγενέστερούς του συγγραφείς, τους οποίους αναφέρει στα έργα του. Στο Β΄ ΙΙ,2, αναφέρει: “Λέει λοιπόν ο Ποσειδώνιος, ότι ο Παρμενίδης είναι εισηγητής της διαίρεσης σε πέντε ζώνες”· αμέσως μετά παραθέτει τις σχετικές απόψεις του Αριστοτέλη κι ακολούθως τα ονόματα των ζωνών (διακεκαυμένη, εύκρατος κ.τ.λ.), το πλάτος τους, τις περιοχές, στις οποίες αντιστοιχεί κάθε μία από αυτές και το κλίμα τους.

Οι απόψεις του Αριστοτέλη για τη σφαιρικότητα της Γης είναι διατυπωμένες στο έργο του “Περί Ουρανού” (297β - 298α).

-------------------------------------------------------------

Αρχαίες ελληνικές γνώσεις για το ηλιοκεντρικό σύστημα

Στους Ορφικούς Ύμνους ο ηλιοκεντρισμός λαμβάνεται ως δεδομένος, διότι μεταξύ πολλών σημαντικών πληροφοριών ο Ήλιος λαμβάνεται ως “κοσμοκράτωρ” και “δεσπότης του κόσμου”, αφαιρώντας έτσι από τη Γη το προνόμιο της ηγετικής θέσης της στον κόσμο: “Κόσμου τον εναρμόνιο δρόμο έλκων”.

“Αρίσταρχος ο Σάμιος υποτίθεται τα μεν απλανέα των άστρων και τον Ήλιον μένειν ακίνητον, την δε Γην περιφέρεσθαι περί τον Ήλιον κατά κύκλου περιφέρειαν, ος έστι εν μέσω τω δρόμω κείμενος”. Ο Στοβαίος γράφει: “Αρίσταρχος τον Ήλιον ίστησι” (“Φυσικά”, Α,25). Ο Πλούταρχος μας πληροφορεί: “Αρίσταρχος τον Ήλιο ίστησι μετά των απλανών, την δε Γη κινείν περί τον ηλιακό κύκλο” (“Περί του εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της Σελήνης”). Στο ίδιο έργο αναφέρεται: “Σελευκος ο μαθηματικός τη Γη και αυτός κινεί... Τινές δε άλλοι μέσον πάντων τον Ήλιο”.

Ο Αριστοτέλης στο “Περί Ουρανού” έργο του αναφέρει: “Οι Πυθαγόρειοι... λένε, ότι γύρω από το κεντρικό πυρ (Ήλιο), η Γη ένα από τα αστέρια (πλανήτες, γυρίζει σε κύκλο και γίνεται η ημέρα και η νύκτα” (Β.13). Ο Σιμπλίκιος σχολιάζοντας το έργο αυτό του Αριστοτέλη, λέει ότι: “Η Γη ως είναι ένα εκ των άστρων περιφερομένων περί το μέσο, σχηματίζει τη νύκτα και την ημέρα ανάλογα της προς τον Ήλιο θέσης της”.

Πολλοί άλλοι αρχαίοι σοφοί είχαν αναπτύξει θεωρίες σχετικώς με τον ηλιοκεντρισμό. Ο Θαλής υπολόγισε τη διάρκεια του έτους σε 365 ημέρες, θεμελίωσε τη σφαιρικότητα της Γης, βρήκε τη λόξωση της εκλειπτικής εξήγησε, ότι η Σελήνη δεν είναι αυτόφωτος αλλά αντανακλά το φως του Ήλιου, ερμήνευσε την έκλειψη και τις τροπές κ.τ.λ.. Το σημαντικότερο απ’ όλα θεωρείται ο υπολογισμός της έκλειψης του Ηλίου της 28ης Μαίου 585 π.Χ., τον οποίο έκανε πολλούς μήνες πριν. (Προκειμένου να γίνει υπολογισμός έκλειψης Ηλίου, πρέπει να υπάρχει ασφαλώς γνώση του ηλιοκεντρικού συστήματος, των αποστάσεων Γης - Ηλίου - Σελήνης, των μεγεθών τους, των τροχιών τους, των ταχυτήτων τους κ.α.

Ο Θέων ο Σμυρναίος λέει, ότι ο Αναξίμανδρος πρέσβευε το ηλιοκεντρικό σύστημα: «Αναξίμανδρος δε, ότι η γη μετέωρος και κινείται περί το του κόσμου μέσον» (σ. 118, 18 εκδ. Χίλλερ).

Ο Πλάτων στον “Τίμαιο” και αλλαχού τάσσεται υπέρ του ηλιοκεντρικού συστήματος, λέγει δε μεταξύ άλλων: “Τη δε Γη, που είναι τροφός μας, την περιστρεφόμενη περί τον άξονα του κόσμου, φύλακα δε δημιουργό της νύκτας και της ημέρας”. Η παρότρυνση του Πλάτωνα στον Εύδοξο τον Κνίδιο να ερμηνεύσει μαθηματικά τις φαινόμενες ανωμαλίες στις κινήσεις της Αφροδίτης και του Ερμή καταδεικνύουν άριστη γνώση των τροχιών των πλανητών και του ηλιοκεντρικού συστήματος. Ο Εύδοξος εξήγησε το φαινόμενο με τη βοήθεια αστρονομικών παρατηρήσεων και της Ευκλειδείου Γεωμετρίας. Οι υπολογισμοί αυτοί βρίσκονται αποτυπωμένοι στον Υπολογιστή των Αντικυθήρων.

---------------------------------------------------------------------------------

Η ιερή επιπεδότητα υμνείται στους ναούς ακόμα και στις ημέρες μας

Η Βίβλος δεν έχει χάσει την ιερότητά της, επομένως όλα τα αντιεπιστημονικά εδάφια για το σχήμα της Γης και του Κόσμου εξακολουθούν και σήμερα να θεωρούνται ιερά και θεόπνευστα και να ψάλλονται από τους ιερείς στους ναούς της χώρας μας. Ομοίως και τα διδάγματα των Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας.

Το Ελληνικό Κράτος έχει επί πλέον ανακηρύξει τους υποστηρικτές της επιπεδότητας της Γης και του γεωκεντρισμού, Ιωάννη Χρυσόστομο και Μέγα Βασίλειο, ως προστάτες της σύγχρονης Ελληνικής Παιδείας και τιμά την μνήμη τους στις 30 Ιανουαρίου με αργία σε όλα τα σχολεία.

Στα λειτουργικά επίσης κείμενα της Εκκλησίας, αυτά που διαβάζονται καθημερινά στους ναούς, υπάρχουν πλείστα σχετικά κείμενα, τα οποία υμνούν τις αντιεπιστημονικές βιβλικές θεωρίες, όπως για παράδειγμα:

Ωδή γ΄: “Ο στερεώσας λόγω τους ουρανούς, και την γην εδράσας επί υδάτων πολλών, στερέωσόν με προς ύμνον, και δοξολογίαν σου Κύριε” ("Μηναίον Ιανουαρίου".)

Ειρμός: “Ο στερεώσας κατ' αρχάς, τους ουρανούς εν συνέσει, και την γην επί υδάτων εδράσας, εν τη πέτρα με Χριστέ, των εντολών σου στήριξον, ότι ουκ έστι πλην σου, Άγιος μόνε Φιλάνθρωπε” («Μηναίον» Αυγούστου.)(Πηγή: http://freeinquiry.gr/)

Ιδού τα διδάγματα των τριών ιεραρχών..

Ιωάννης ο Χρυσόστομος
ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει στην ομιλία του εις Άγιον Ιωάννην τον Ευαγγελιστήν:
«Αν κοιτάξεις στα ενδότερα (των ελληνικών σκέψεων) θα δεις, τέφρα και σκόνη και τίποτε υγιές, αλλά τάφος ανοιγμένος είναι ο λάρυγγας (των Ελλήνων φιλοσόφων!), όλα δε είναι γεμάτα ακαθαρσίες και πύον, και πάντα τα δόγματα τους βρίθουν από σκουλίκιαν... Αυτά γέννησαν και αύξησαν οι Έλληνες, παίρνοντας από τους φιλοσόφους τους... Εμείς όμως, δεν παραιτούμαστε από την μάχη εναντίον τους».

Τόση ήταν η αγάπη τους προς τους Έλληνες και την Ελλάδα που ο Χρυσόστομος συμβουλεύει τους χριστιανούς στον λόγο του «Περί Κενοδοξίας και πώς δει τους Γονείς Ανατρέφειν τα Τέκνα»:
«Κανένας δεν πρέπει να δίνει στα παιδιά του ονόματα των ελλήνων προγόνων του, του πατέρα, της μητέρας, του παππού και του προπάππου, αλλά να δίνει τα ονόματα των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης».
Ιδού και η απάντηση σε όσους απορούν γιατί δεν μπορούν να δώσουν όνομα στα παιδιά τους που δεν περιλαμβάνεται στας εκκλησιαστικάς δέλτους!

Μέγας Βασίλειος
Ο Μέγας Βασίλειος γράφει στο έργο του «εις τον Προφήτην Ησαΐαν Προοίμιον»:
«Μη δειλιάζετε από των Ελληνικών πιθανολογημάτων... τα οποία είναι σκέτα ξύλα, μάλλον δε δάδες που απώλεσαν και του δαυλού την ζωντάνια και του ξύλου την ισχύ, μη έχοντας δε ούτε και του πυρός την φωτεινότητα, αλλά σαν δάδες καπνίζουσες καταμελανώνουν και σπιλώνουν όσους τα πιάνουν και φέρνουν δάκρυα στα μάτια όσων τα πλησιάζουν. Έτσι και (των Ελλήνων) η ψευδώνυμος γνώση σε όσους την χρησιμοποιούν».

Γρηγόριος ο Θεολόγος
Είναι όμως και ο Γρηγόριος Νανζιαζηνός:
«Η μητέρα μου πρόσεχε να μη φιλήσουν τα χείλη μου Ελληνικά χείλη, να μην αγγίξουν τα χέρια μου Ελληνικά χέρια και ούτε Ελληνικά τραγούδια να ΜΟΛΥΝΟΥΝ τα αυτιά και την γλώσσα μου.»

Τώρα… γιατί εξακολουθουν να είναι προστάτες της σύγχρονης ελληνικής παιδείας, τι να πω… και η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου