Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΙΤΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Μετά την άλωσιν της Θεσσαλονίκης (29 Μαρτίου 1430) από τους Τούρκους του σουλτάνου Μουράτ Β, οι νόθοι επίγονοι του άρχοντος των Ιωαννίνων Ιταλού Τόκκου Καρόλου Α' εζήτησαν την συνδρομή του Τούρκου δια να αποκτήσουν την υπο-κυριαρχίαν των Ιωαννίνων.
Τω όντι ο Μουράτ ενδιεφέρθη και απεφάσισε να στείλη στρατιά υπό τον Σινάνην (η τον Καρατζιάν κατά Χαλκοκονδύλην) κατά των Ιωαννίνων δελεασθείς από τον πρωτο-νόθο Μέμνωνα. Όμως πρωτίστως απέστειλε επιστολήν προς Ιωάννινα:
"Ιωαννίτας. Εβεβαιώθητε ακριβώς από τας νίκας και εμού και των προγόνων μου ότι ο Θεός δεν έβαλεν εις το βασίλειόν μου σύνορα και με την βοήθειάν του υπέταξα όλην την Ανατολήν και αυτήν σχεδόν την Δύσιν ότι έξω από τα βουνά σας όλοι μ' εμπροσκύνησαν.
Σας παρακαλώ λοιπόν πριν δοκιμάσητε τα ολέθρια τoυ πολέμου τέλη πριν ιδήτε το αίμα πολλών αναιτίων χυνόμενον αδίκως να με παραχωρήσητε την πόλιν σας αν θέλητε να αποφύγητε τον αφανισμόν αυτής και όσα άλλοι απειθείς και σκληροτράχηλοι έπαθον κατακοπέντες από το σπαθί μου η πωληθέντες από τους στρατιώτες μου αιχμάλωτοι εις Ανατολήν και Δύσιν.
Σας υπόσχομαι αν με προσκυνήσετε πίστεις ενόρκους εγώ μεν να μην σας εκβάλω ποτέ από το κάστρο σας εσείς δε να μη φανήτε επίβουλοι και απειθείς της βασιλείας μου. Προσέξατε μήπως αποβάλλοντες το ζήτημά μου δεν έχητε πλέον ουδέ καιρό να μετανοήσητε."
Το γράμμα εις Ελληνικήν όπως το ηπειρωτικόν χρονικόν μας μεταφέρει.
Πράγματι και έγινε έτσι και μάλιστα εις την νυν θέσιν Κλειδί της Ημαθίας (και το όνομα από αυτό) παρεδώθησαν οι κλείδες της πόλεως εις τον Μουράτ Β και ο ίδιος παρέδωσε γραπτή υπόσχεσι σεβασμού που την εκράτησε.
Ως την προδομένη επανάσταση του Διονυσίου καλουμένου Σκυλοφιλοσόφου.
Όμως αυτό είναι μια άλλη ιστορία προδοσιών.
Ακτουδιανάκης Ε. Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου