Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΣΣΙΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΟΥ ΔΙΟΣ

ΤΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΣΣΙΑΝΗ
Μετά τόν θάνατο τής Ειρήνης καί έως τό 829, όπου τόν θρόνο τής Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατακτά ό Θεόφιλος ακολουθεί μία σειρά εικονομάχων, πιστών στήν θρησκευτική καί πολιτική μεταρρύθμιση. Τόν επόμενο χρόνο, ή μητριά τού Θεοφίλου ή Ευφροσύνη, θέλοντας νά διαλέξη νύφη, διοργάνωσε καλλιστεία στά οποία έλαβαν μέρος οί πιό όμορφες καί έξυπνες τής Αυτοκρατορίας. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν δύο καλλονές, οί οποίες ήταν καί οί επικρατέστερες.
Ή Κασσιανή, ή οποία καταγόταν από τήν γενιά τών Κασσίων ιερέων τού Κασσίου ΔιόςΉ άλλη Ελληνίδα ήταν πρώην θεατρίνα από τήν Παφλαγονία, ή Θεοδώρα. Ή φοβερή μόρφωση της τήν έφεραν μαζί μέ τήν Κασσιανή στίς δύο τελικές θέσεις.
Ό Θεόφιλος πλησιάζει τήν Κασσιανή καί τής λέγει: «Ὡς ἂρα διά γυναικός ἐρρύη τὰ φαῦλα» «Από μία γυναίκα ήρθαν στον κόσμο τα κακά [πράγματα]».  Οί Θεολόγοι πιστεύουν πώς ενοούσε τήν αμαρτία και τις συμφορές που προέκυψαν από την Εύα, ενώ ή εκκλησία έλεγε πώς ενοούσε τήν Αφροδίτη.
Ατάραχη ή Κασσιανή, κατάλαβε τό υπονοούμενο, καρφί στήν Ελληνική Παιδεία της, καί απήντησε: «Ναί, αλλά καί έκ γυναικός πηγάζει τά κρείττω», ή σοφία τής Αθηνάς δηλαδή, αλλά οί Θεολόγοι θέλουν νά ομιλούν περί Παναγίας.
Ή απάντηση τάραξε τόν αυτοκράτορα καί τήν έκλεισε σέ μοναστήρι. Ή Θεοδώρα παντρεύτηκε τόν Θεόφιλο στά 830.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου