Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Πώς τα μαγνητικά πεδία της Γης και η «ανθρώπινη αύρα» μεταφέρουν βιολογικές πληροφορίες που συνδέουν όλα τα ζωντανά συστήματα

Η επιστήμη έριξε πρόσφατα φως στο γεγονός ότι αυτό που συνηθίζαμε να αντιλαμβανόμαστε ως «ανθρώπινη» αύρα είναι πραγματικά αληθινό.

Όλα τα σώματά μας εκπέμπουν ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και αυτό το γεγονός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, πολύ πέρα ​​από αυτό που είναι κοινώς γνωστό όταν πρόκειται για την κατανόηση της βιολογίας μας και της διασύνδεσης που μοιραζόμαστε με όλη τη ζωή.

Για παράδειγμα, γνωρίζατε ότι η καρδιά εκπέμπει το μεγαλύτερο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο από όλα τα κύρια όργανα του σώματος;

Αυτά τα πεδία και οι πληροφορίες που κωδικοποιούνται σε αυτά μπορούν να αλλάξουν με βάση το πώς νιώθουμε, το τι σκεφτόμαστε και τα διαφορετικά συναισθήματα που αναλαμβάνουμε. Η καρδιά στέλνει ακόμη και σήματα στον εγκέφαλο μέσω ενός συστήματος νευρώνων που έχουν τόσο βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη μνήμη, και αυτά τα σήματα μπορούν να επηρεάσουν τις συναισθηματικές μας εμπειρίες. Η καρδιά στέλνει περισσότερες πληροφορίες στον εγκέφαλο από ό,τι ο εγκέφαλος στην καρδιά. Αυτό σας δείχνει πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι το να ακολουθείτε την καρδιά σας.

Οι συναισθηματικές πληροφορίες που διαμορφώνονται και κωδικοποιούνται σε αυτά τα πεδία αλλάζουν τη φύση τους και αυτά τα πεδία μπορούν να επηρεάσουν τους γύρω μας.

Όπως μας λέει ο Rollin McCraty (κάτω βίντεο), Ph.D και διευθυντής έρευνας στο The HeartMath Institute, «Είμαστε θεμελιωδώς και βαθιά συνδεδεμένοι μεταξύ μας και με τον ίδιο τον πλανήτη».

Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι καθώς ασκούμε τη συνοχή της καρδιάς και εκπέμπουμε αγάπη και συμπόνια, η καρδιά μας παράγει ένα συνεκτικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα στο τοπικό περιβάλλον πεδίου που διευκολύνει την κοινωνική συνοχή, είτε στο σπίτι, στο χώρο εργασίας, στην τάξη ή στο τραπέζι.

Καθώς περισσότερα άτομα εκπέμπουν συνοχή της καρδιάς, δημιουργείται ένα ενεργειακό πεδίο που διευκολύνει τους άλλους να συνδεθούν με την καρδιά τους.

Έτσι, θεωρητικά είναι πιθανό ότι αρκετοί άνθρωποι που χτίζουν ατομική και κοινωνική συνοχή θα μπορούσαν πράγματι να συμβάλουν σε μια εκτυλισσόμενη παγκόσμια συνοχή.

Ζούμε συναρπαστικές στιγμές όσον αφορά την επιστήμη, και παρόλο που δεν δίνεται έμφαση και δεν μελετάται στο mainstream όσο θα θέλαμε, η επιστήμη αναγνωρίζει ότι είμαστε όλοι μέρος ενός γιγαντιαίου ιστού συνδέσεων που, όχι μόνο περιλαμβάνει τη ζωή αυτού του πλανήτη, αλλά ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα και ότι βρίσκεται πέρα ​​από αυτό.

Λοιπόν, τι ακριβώς είναι η συνοχή της καρδιάς;

Είναι, "μια ευθυγράμμιση εντός και μεταξύ συστημάτων - κβαντικών σωματιδίων, οργανισμών, ανθρωπίνων όντων, κοινωνικών ομάδων, πλανητών ή γαλαξιών.
Αυτή η αρμονική τάξη υποδηλώνει ένα συνεκτικό σύστημα του οποίου η βέλτιστη λειτουργία σχετίζεται άμεσα με την ευκολία και τη ροή στις διαδικασίες του.

Βασικά, τα συναισθήματα αγάπης, ευγνωμοσύνης, εκτίμησης και άλλα «θετικά» συναισθήματα όχι μόνο έχουν επίδραση στο νευρικό μας σύστημα, αλλά έχουν αντίκτυπο και στους γύρω μας, πολύ πέρα ​​από αυτό που πιστεύαμε προηγουμένως.

Ένα άλλο σημείο που δείχνει τη σημασία της συνοχής είναι το γεγονός ότι αρκετοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν πραγματοποιήσει συγχρονισμένους διαλογισμούς, προσευχές, πειράματα προθέσεων και πολλά άλλα. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι συλλογικοί διαλογισμοί, η προσευχή ή η εστιασμένη πρόθεση που κατευθύνονται προς ένα συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα μπορούν να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η ενέργεια κάθε ατόμου επηρεάζει το περιβάλλον του συλλογικού πεδίου. 

Τα συναισθήματα και οι προθέσεις κάθε ατόμου δημιουργούν μια ενέργεια που επηρεάζει το πεδίο. Ένα πρώτο βήμα για τη διάχυση του κοινωνικού άγχους στο παγκόσμιο πεδίο είναι να αναλάβει ο καθένας από εμάς προσωπική ευθύνη για τις δικές του ενέργειες.

Μπορούμε να το κάνουμε αυτό αυξάνοντας την προσωπική μας συνοχή και αυξάνοντας τον ρυθμό δόνησης μας, κάτι που μας βοηθά να έχουμε μεγαλύτερη συνείδηση ​​των σκέψεων, των συναισθημάτων και των στάσεων που τροφοδοτούμε στο χώρο κάθε μέρα. Έχουμε μια επιλογή κάθε στιγμή, να λάβουμε υπόψη τη σημασία της σκόπιμης διαχείρισης των ενεργειών μας.

Αυτή είναι η ελεύθερη βούληση ή η τοπική ελευθερία που μπορεί να δημιουργήσει παγκόσμια συνοχή (Dr. Rozman). 

Τα μαγνητικά πεδία της Γης είναι βιολογικοί φορείς πληροφοριών που συνδέουν όλα τα ζωντανά συστήματα. Κάθε άτομο επηρεάζει αυτό το παγκόσμιο πεδίο πληροφοριών. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων που δημιουργούν συνεκτικές καταστάσεις αγάπης, εκτίμησης, φροντίδας και συμπόνιας μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο συνεκτικό περιβάλλον πεδίου που ωφελεί τους άλλους και βοηθά στην αντιστάθμιση της τρέχουσας πλανητικής διχόνοιας και ασυνέπειας.

Υπάρχει ένας βρόχος ανάδρασης μεταξύ των ανθρώπων και των ενεργειακών/μαγνητικών συστημάτων της Γης. Η Γη έχει πολλές πηγές μαγνητικών πεδίων που μας επηρεάζουν όλους.

Δύο από αυτά είναι το γεωμαγνητικό πεδίο που προέρχεται από τον πυρήνα της Γης και τα πεδία που υπάρχουν μεταξύ της Γης και της ιονόσφαιρας.
Αυτά τα πεδία περιβάλλουν ολόκληρο τον πλανήτη και λειτουργούν ως προστατευτικές ασπίδες.

Οι επιστήμονες του GCI πιστεύουν ότι επειδή οι συχνότητες των εγκεφαλικών κυμάτων και του καρδιακού ρυθμού επικαλύπτουν τον συντονισμό του γήινου πεδίου, δεν είμαστε απλώς δέκτες βιολογικά σχετικών πληροφοριών, αλλά και τροφοδοτούμε πληροφορίες στο παγκόσμιο πεδίο, δημιουργώντας έτσι έναν βρόχο ανάδρασης με τα μαγνητικά πεδία της Γης.

Η έρευνα δείχνει ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα και η συνείδηση ​​κωδικοποιούν πληροφορίες στο γεωμαγνητικό πεδίο και αυτές οι κωδικοποιημένες πληροφορίες διανέμονται παγκοσμίως.

Τα μαγνητικά πεδία της Γης λειτουργούν ως κύματα μεταφοράς για αυτές τις πληροφορίες που επηρεάζουν όλα τα ζωντανά συστήματα και τη συλλογική συνείδηση.

Αυτή η έρευνα, η οποία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, έχει μεγάλες προεκτάσεις.

Θα προωθήσει περαιτέρω το γεγονός ότι οι στάσεις, τα συναισθήματα και οι προθέσεις μας έχουν πραγματικά μεγάλη σημασία, και ότι αυτοί οι παράγοντες στη σφαίρα της μη-υλικής επιστήμης μπορούν να επηρεάσουν όλη τη ζωή στη Γη.
Η συνεκτική, συνεργατική πρόθεση θα μπορούσε να επηρεάσει τα παγκόσμια γεγονότα και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στη Γη.

Η άσκηση αγάπης, ευγνωμοσύνης, εκτίμησης και βελτίωσης του εαυτού μας ως άτομα είναι ένα από τα πολλά βήματα δράσης για την αλλαγή του πλανήτη μας προς το καλύτερο.

Την επόμενη φορά που θα είστε αναστατωμένοι, θυμωμένοι ή απογοητευμένοι, προσπαθήστε να παρατηρήσετε τον εαυτό σας και πώς αντιδράτε.

Πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε για να νιώσετε καλά. Θα μπορούσατε να εξασκηθείτε στο να είστε λιγότερο επικριτικοί και να εργαστείτε πάνω στις προθέσεις σας. Θα μπορούσατε να είστε πιο ευγνώμονες, θα μπορούσατε να βοηθήσετε τους άλλους και μπορείτε να συμπεριφέρεστε στους άλλους όπως θέλετε να σας φέρονται.

Εάν είστε σε ειρήνη με τον εαυτό σας και έχετε τον έλεγχο των συναισθημάτων σας, βοηθάτε τον πλανήτη και τους άλλους γύρω σας. Εάν έχετε αρνητικές προθέσεις, θα μπορούσατε να κάνετε ακριβώς το αντίθετο και αν είστε συνεχώς θυμωμένοι, βλάπτετε τους άλλους.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη, και τι είδους πληροφορίες κωδικοποιούν αυτές οι εμπειρίες σε άλλα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και πώς αλληλεπιδρούν με αυτά της Γης.

Τα πράγματα όμως αλλάζουν. Υπάρχει σίγουρα μια αλλαγή στους ανθρώπους που επιθυμούν μια καλύτερη εμπειρία εδώ στον πλανήτη Γη.

Arjun Walia από την Ιστοσελίδα Collective-Evolution μέσω bibliotecapleyades

-------------------------------------------------

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΟΤΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ “ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ”

ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΟΤΙ ΤΟ DNA ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου