Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ Σταδιοδείκτης τοῦ Ἀρχ. Μουσείου Δράμας

Ἡ Ἐγνατία Ὁδός ἀκολουθῶντας μετὰ τὴν Ἀμφίπολη τοὺς βόρειους πρόποδες τοῦ Παγγαίου μὲ κατεύθυνση τοὺς Φιλίππους, διέσχιζε τὴν περιοχὴ τοῦ ἀκμαίου ἀρχαίου οἰκισμοῦ Καλαμπακίου. 

Ἡ περίφημη αὐτὴ ρωμαϊκὴ ὁδὸς «Via Egnatia», μεγάλη καὶ λιθόστρωτη συνέδεε τὴ Ρώμη μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ ἦταν ἔργο τοῦ Ρωμαίου ἀνθύπατου Γναίου Ἐγνατίου στὰ τέλη τοῦ 2ου αἰ. π.Χ. 

Ἡ Ἐγνατία Ὀδὸς δὲν ὑπῆρξε – βεβαίως – ὁ πρῶτος δρόμος, ὁ ὁποῖος διαμορφώθηκε στὴν περιοχή. Ὁ Θουκυδίδης μνημονεύει ὁδὸ ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, μέσῳ τῆς Θράκης καὶ τῆς Μακεδονίας, γιὰ τὴ Θέρμη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ γιὰ τὸ ἰλλυρικὸ Δυρράχιο.

Στὴν εἰκόνα βλέπουμε μαρμάρινη ἐνεπίγραφη ἀμφίγραφη στήλη. Βρέθηκε στὸ Καλαμπάκι τῆς Δράμας.
Τέλη 3ου ἀρχὲς 2ου π.Χ. αἰ.

Α΄ ὄψη: ΕΚ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΙ ΤΡΙΑ/ΚΟΝΤΑ
Β΄ ὄψη: ΕΞ ΑΜΦΙΠΟΛΕὬΣ ΣΤΑΔΙΟΙ /***

Ἡ ἀναφερόμενη στὸ σταδιοδείκτη ἀπόσταση τῶν 30 σταδίων (5400 – 5700 μ.) ἀπὸ τοὺς Φιλίππους, βεβαιώνει ὅτι ὁ σταδιοδείκτης εἶχε στηθεῖ στὸν ἀρχαῖο οἰκισμὸ τοῦ Καλαμπακίου. Ἡ ἀνεύρεση στὴν ἴδια περιοχὴ καὶ ἑνὸς μιλλιοδείκτη τῆς ρωμαϊκῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ μαρτυρεῖ ὅτι ὁ ἀρχαῖος οἰκισμὸς στὸ Καλαμπάκι τῆς Δράμας ἦταν σημαντικὸς σταθμὸς τοῦ ὁδικοῦ δικτύου Μακεδόνων καὶ Ρωμαίων.

Στὴν περιοχὴ τοῦ Καλαμπακίου, τὰ ἀρχαιολογικὰ εὐρήματα μᾶς φανερώνουν ὁτι ὑπῆρξε κατοίκηση ἀπὸ τὴ Νεολιθικὴ ἐποχή (οἰκισμοί «Καλαμπᾶκ –Τεπὲ» καὶ «Συκιά»).

Στὴ νεώτερη ἱστορία, στὸ Καλαμπάκι ἐγκαταστάθηκαν πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν Θρᾶκες, οἱ ὁποῖοι κατάγονταν ἀπὸ πόλεις, κωμοπόλεις καὶ χωριὰ τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας. Μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσμῶν ἐγκαταστάθηκαν Μικρασιᾶτες καὶ Πόντιοι.

Χλόη

Ὁ σταδιοδείκτης βρίσκεται στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς Δράμας.
Φωτογραφία © Χλόη

https://anihneftes.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αρχειοθήκη ιστολογίου